Toimintasuunnitelma_2010

0
904

Vuosaari-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2010

YLEISTÄ
Siirryttäessä uudelle vuosikymmenelle Seura haluaa uudistautua ja rakentaa uutta roolia Vuosaaren asukkaiden ja Helsingin kaupungin sekä muiden instanssien kanssa, jotka vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämään.
Haluamme nähdä tämän 36000 asukkaan Helsingin ”tytärkaupungin” aktiivisena ja elävänä yhteisönä, jossa kukin tuntee ylpeyttä asuinalueestaan ja nauttii saaremme luonnosta, samalla kunnioittaen sitä. Seura haluaa puolustaa alueemme palveluja, liikunta-, koulutus-, ja työpaikkoja. Vuosaari-Seura toimii puoluepoliittisesti sitoutumattomana kaupunginosayhdistyksenä ja pyrkii aktivoimaan vuosaarelaisia toimintaan, joka tähtää asuinalueemme kehittämiseen.
Seura kuuluu Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:een ja Suomen kotiseutuliittoon.
Vuosaaressa sijaitsee kolmasosa Helsingin luonnonsuojelualueista. Seura pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että Vuosaaren luontoalueet ja rannat säilyvät vuosaarelaisten ja koko Helsingin asukkaiden ulkoilu-ja virkistysalueina tulevaisuudessakin. Rakentamista tulisi rajoittaa uusille alueille ja varsinkin luontoalueille sekä niiden läheisyyteen rakentamista Seura vastustaa voimakkaasti.

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
Seura pitää yhteyttä ja vaikuttaa lausunnoin ja kannanotoin Helsingin kaupungin eri hallintokuntiin, virkamiehiin ja luottamuselimiin.

ASUKASTILAISUUDET
Seura järjestää asukkaille avoimia Vuosaaren suunnittelua, rakentamista, liikenneyhteyksiä, viljelypalstoja yms. koskevia foorumeja ja muita tiedotus- ja asukastilaisuuksia

KULTTUURITOIMINTA
Kulttuurin päätapahtumina ovat Vuosaaren kesäjuhlat ja Vuosaaren kulttuuripäivien (Itä-Helsingin kulttuuriviikot) järjestäminen. Lisäksi Seura tuottaa tai osallistuu moniin tapahtumiin mm. foorumit, iltamat, luonto-ja kulttuuriretket.

Vuosaarelaisten mielipiteiden ja näkemysten välittäjänä Seura pitää yhteyttä alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin. Seura on 44 vuoden aikana luonut hyvät ja kestävät suhteet moniin eri virastoihin ja laitoksiin. Verkoistoituminen on jatkossakin toimintatapa, jota Seura tulee jatkamaan.

Paikallistoimijoiden kanssa Seura tulee tekemään yhteistyötä. Seura haluaa olla avoin ja luotettava kumppani. Taiteilijatalon kanssa yhteistyötä kehitetään ja jatketaan. Vuosaaren Kesäteatteri-yhdistyksen kanssa yhdessä pyrimme vaikuttamaan kiinteän katsomo-ja näyttämötilan saamiseksi Vuosaareen. Helsingin Sataman kanssa yhteistyötä tullaan ensisestään lisäämään.
Paulig Oy on pitkäaikainen tukijamme ja yhteistyötä tullaan tehostamaan. Kauppakeskus Columbus ja sen kauppiaiden kanssa olemme jatkossakin luomassa mielenkiintoisia yhteistyömuotoja.
Lisäksi on paljon erialueella toimivia yrittäjiä ja yksityishenkilöitä, joiden kanssa teemme ansiokasta yhteistyötä.

Seuralla on oma teatteriklubi-niminen harrastajaryhmä, joka kokoontuu viikottain näyttämötyö-harjoituksiin. Mukana on eri vuosien kesäteatterinäyttelijöitä ja muita teatterin tekijöitä, jotka luonnostaan ovat liittyneet Vuosaari-Seuraan jäseneksi. Toimintaa tullaan jatkamaan ja kehittämään myös 2010 puolella.

KAUPUNKIPOLUT
Kaupunkipolkuhankkeita tullaan edelleen jatkamaan. Meri-Rastilan ja Ramsinniemen alue odottaa Ramsinranta II ja III rakentumista. Myöhemmin on vielä tarkoitus toteuttaa Kallahdenniemi, Uutela ja Mustavuori, jotka selvästi tulevat olemaan ns. teemapolkuja.

YHTEISMARKKINOINTI
Yhteismarkkinointihanke tulee olemaan jatkossakin niitä yhteistyömuotoja, joihin Seura mielellään osallistuu. Hankkeen tavoitteena on saada Vuosaaren alueelle uusia yrityksiä, koulutus-ja oppilaitoksia. Yhteismarkkinoinnin internetsivut ovat: www.vuosaareen.fi.

TURVALLISUUS
Turvallinen ja viihtyisä Vuosaari-projektin toteuttamista viidellä Vuosaaren kotialueella tullaan jatkamaan. Kyseessä on jatkuva toiminta, jota seurataan asukaskyselyillä ja niiden perusteella tehtävillä toimenpiteillä alueen turvallisuuden parantamiseksi ja asukasviihtyvyyden lisäämiseksi.

TIEDOTTAMINEN
Seuran toiminnasta tiedotetaan viikottain Vuosaari-lehdessä ”Vuosaari-Seura tiedottaa” -palstalla ja ilmoituksilla. Seura kuuluu Helsingin Uutiset-kumppaneihin, joten käytössämme on oma sivusto lehden internetsivuilla www.helsinginuutiset.fi/kumppanit/vuosaariseura. Päivitämme itse sivustoa. Seura löytyy nyt myös FACEBOOK:ista. Seura osallistuu www.vuosaari.fi  kaupunginosa-sivuston ylläpitoon, jonka avulla palveluun rekisteröityneet vuosaarelaiset yhteisöt ja asukkaat voivat julkaista ilmoituksiaan internetissä. Sisällön kehittämisestä ja julkaisujärjestelmän (Joomla) ylläpitämisestä vastaa nettitoimituskunta. Seuran kotisivuja internetissä pyritään pidetämään ajan tasalla siten, että niiltä löytyy aina viimeisimmät tiedot Seuran ja Vuosaaren tapahtumista sekä monenlaisia yhteystietoja. Kotisivuilta löytyy myös muuta tietoa Seurasta, esimerkiksi lausuntoja, toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat. Nettitoimikunnan aikomuksena on saattaa vanhentunut tieto sivuilta pois 2010 aikana.

Lisäksi Seura tiedottaa sääntömääräisistä kokouksistaan jäsenkirjeellä ja Seuran esitettä jaetaan aktiivisesti jäsenhankinnan edistämiseksi. Seura pitää paikallisissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan tiedotuspistettä, jossa kerrotaan toiminnasta ja Vuosaaren ajankohtaisista asioista.

JÄSENTOIMINTA
Toiminnan rahoitus perustuu ensisijaisesti jäsenmaksuihin, viljelypalstatuloihin ja Helsingin kaupungin kulttuuritoimelta sekä muilta tukijoilta anottaviin projekti- ja toiminta-avustuksiin. Seura myy eri tilaisuuksissa Vuosaari-paitoja, postikortteja sekä muita tuotteita. Jäsenhankintaa tehdään tilaisuuksien yhteydessä sekä tiedottamalla.

JÄSENKORTTI
Seura tulee ottamaan keväällä 2010 jäsenkortin käyttöön. Kortti itsessään on maksuton ja sillä on jäsenien mahdollisuus saada vuosaarelaisista kauppaliikkeistä ja palveluista yksilöllisesti neuvoteltuja alennuksia tai erikoishinnoiteltuja tuotteita. Lisäksi kortti toimii ID-korttina (identifiointi), joilla jäsen voi osoittaa oikeuden ”vain Vuosaari-Seuran jäseninille” tarkoitettuihin retkiin ja tapahtumiin.
Tavoitteena on kytkeä korttiin muitakin jäsenetuja, joiden avulla tehostetaan jäsenhankintaa.

TOIMIKUNNAT
Seuran kaikki toimikunnat ja työryhmät tulevat toimimaan enemmän yhdessä ja niiden toimintaa tullaan aktivoimaan entisestään. Myös uusia ryhmiä perustetaan tarvittaessa, kuitenkin niin ettei ydintoiminnoille synny resurssipulaa.

VISIO
Vuosaari-Seura on valmis seuraamaan jatkuvasti muuttuvaa toimintaympäristöään ja on valmistautunut joka hetki ottamaan uusia toimintamalleja ja -ideoita vastaan.
Seura kaipaa myös uusia jäseniä joukkoonsa. Jäsenen ei tarvitse olla aktiivinen, vaan voi hyvällä omallatunnolla olla vain ”yksi meistä” ja kokea yhteenkuuluvuutta ja kotiseutuhenkeä.
Aktiivisena olollekin on monta tasoa:
1.  Olla ”vain” tilaisuuksissa auttamassa muiden mukana.
2.  Kuulua toimikuntaan/iin ja osallistua kokouksiin, suunnitteluun, hankintoihin ja toteutukseen.
3.  Pyrkiä mukaan johtokuntaan, jossa käsitellään Toimikuntien asioiden lisäksi, Seuran taloutta,   tapahtumia, paikallisasioita, tehdään päätöksiä ja hallinnoidaan koko Seuran toimintaa.

Seura haluaa olla luotettava ja vakaa yhteistyökumppani yrityksille, liikelaitoksille, kaupungin eri hallintokunnille sekä toimia hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin eri lautakuntien ja virkailijoiden kanssa. Seura haluaa olla myös Vuosaaren kehittäjä uusien työ-ja koulutuspaikkojen saamiseksi Vuosaareen. Seura tulee panostamaan entistä enemmän myös asukkaisiin, meidän hyvinvoinnin, viihtyvyyden, turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi. Vuosaari-Seura on KOKO VUOSAAREN asukkaiden yhteinen etujen ajaja ja vaalija.

Edellinen artikkeliColumbuksen kulttuuritori
Seuraava artikkeliVuosaari-Seuran jäsenilta la 28.11.09 klo 19