Tutustu Kaikkien Helsinki -infosivuun

0
582

Vastaa Kaikkien Helsinki -kyselyyn ja tutustu infosivuun asunnottomuudesta ja tuetusta asumisesta

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on avannut Kaikkien Helsinki -kyselyn, jonka avulla Helka kerää asukkaiden mielipiteitä, kokemuksia ja ideoita asuntoloista, tuetusta asumisesta ja asunnottomuudesta sekä kokoaa toiveita erityisasumisen sijoittamisesta eri kaupunginosiin.

Kysely on avoinna 1.-20.9.2009. Sen tulokset julkaistaan 17.10. Asunnottomien yö -tapahtumassa ja tullaan saattamaan myös päättäjien ja tiedotusvälineiden tietoon. Suora osoite kyselyyn: http://helka.net/kaikkienhelsinki/kysely

Kyselyn lisäksi Helka on laatinut Kaikkien Helsinki -infosivun
asunnottomuusteemaan liittyen osoitteessa
http://helka.net/kaikkienhelsinki  Sivu sisältää tietoa asuntoloista,
tuetusta asumisesta ja asunnottomuudesta sisältäen mm. video- ja
kirjallisuuskokonaisuuden sekä linkkejä asunnottomien palveluihin. Sivu
auttaa hahmottamaan erityisasumisen moninaista kokonaisuutta ja antaa
aineistoa asunnottomuuden seurausten pohdintaan.

Kaikkien Helsinki -kokonaisuus on Helkan vastaus Hiertävä kivi
-haasteeseen; se tarjoaa kaupunkilaisille väylän tiedonsaantiin ja mahdollisuuden tuoda esiin omia ehdotuksiaan erityisasumisen
järjestelyiksi. Kaikkien Helsinki -sivu jää elämään kyselyn päättymisen jälkeen.

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka, Helka ry,
puh (09) 641 045, gsm 041-522 2071
Viestintävastaava Päivi Savolainen, Helka ry,
puh. (09) 641 045

Mikä Hiertävä kivi -haaste?


Hiertävä kivi on päättäjien sekä vastuunkantokykyisten ja -haluisten
vaikuttajatahojen kesken kiertävä ja tekoihin haastava kivi. Kivi
kiertää kunnes asunnottomuusasioissa ei ole enää liiemmin
muistutettavaa. Ensimmäisellä kerralla kivi luovutettiin Asunnottomien
yö -tapahtumassa, lokakuussa 2007, asuntoministeri Jan Vapaavuorelle.
Vuotta myöhemmin, lokakuussa 2008, Hiertävän kiven vastaanottajaksi
kutsuttiin Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka.
Helka toivoo ennen haasteen luovuttamista eteenpäin tuovansa Kaikkien
Helsinki -kyselyn avulla Helsingin kaupunginosien äänen kuuluviin
asunnottomuusasioissa. Helka yhtyy Asunnottomien yö -kansalaisliikkeen
toiveeseen siitä, että Hiertävä kivi kiertäisi enintään 10 vuotta, jonka
jälkeen se voitaisiin heittää pois tai palauttaa tarpeettomaksi tulleena

takaisin luonnon kiertokulkuun

Edellinen artikkeliVuosaari.fi-sivuston Facebook-ryhmä
Seuraava artikkeliKulttuuritori Columbuksessa 17.10.2009