Uusi yleiskaava Vuosaari-toimikunnan kokouksessa

0
685

Vuosaari-toimikunta kokoontui 15.5. Tehtaanpuiston koululla ja aiheena oli nyt valmistelussa oleva uusi Helsingin yleiskaava ja Vuosaari. Yleiskaava ohjaa tulevaa asemakaavoitusta ja sen merkitys on suuri Vuosaaren alueen tulevaisuudelle. Aluksi kuultiin lyhyt katsaus ajankohtaisiin asemakaavahankkeisiin.

Kaupunkisuunnitteluvirastosta paikalla olivat Kari Piimies, Anri Linden, Timo Karhu, Raisa Kiljunen-Siirola ja Salla Ahokas.

Vuosaari-projektia ei enää ole

Kaupunkisuunnitteluviraston yli 20 vuotta toiminut erillinen Vuosaari-toimisto on lopetettu ja Vuosaari on nyt viraston asemakaavaosaston itäisen toimiston alla. Toimistopäällikkönä on Kari Piimies.

Asemakaavatilanne

Kallvikintien ja Mustalahdentien kulmaan entiselle huoltamotontille on suunnitteilla asuintalo.

Rastilan metroaseman viereen tehdään uusi asemakaava, jossa on kaksi asuinkorttelia pysäköintilaitoksen lähellä.

Liikuntapuistossa Staran tukikohta todennäköisesti laajenee puhdistamoalueen pohjoisreunaan kun Roihupellon tukikohta muuttaa viereen.

Vuosaaren edustan saaristokaava viedään kaupunkisuunnittelulautakuntaan kesän alla tai heti sen jälkeen.

Vuosaaren keskustan alueen täydennysrakentamista suunnitellaan.

Rewellin korttelin ja Lokkisaarenpuiston täydennysrakentamishankkeiden kaavaehdotukset viedään kesän jälkeen lautakuntakäsittelyyn.

Uusi yleiskaava ja Vuosaari

Yleiskaavan työohjelma ja lähtökohdat hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2012 marraskuussa ja Yleiskaavan Visio 2050 liitteineen joulukuussa 2013. Kaupunkirakennemallina on raideliikenteen verkostokaupunki ja laajeneva kantakaupunki.

Uusia mittavampia maankäyttöpotentiaaleja luodaan kattamalla, tunneloimalla tai muuttamalla moottoriteitä kaupunkibulevardeiksi, tiivistämällä raideliikenteen solmukohtia, asemien ja merkittävien pysäkkien ympäristöjä. Tuotantotavoite on 5500 uutta asuntoa vuodessa koko Helsingissä. Kaupunkibulevardien osuus on puolet koko hahmotellusta Helsingin uudesta tulevasta kaavavarannosta eli jos ne eivät toteudu, täytyy rakentaminen sijoittaa muualle.

Ajatus on, että kaava ei ole rajauksiltaan niin tarkka kuin edellinen Yleiskaava 2002. Rakenne määräytyy sen mukaan, mitä asioita on tarpeen määrätä tässä kaavassa ja mitkä asiat vaativat joustovaraa. Kyseessä olisi volyymikartta, johon on lisäksi kytketty paikkatieto ja jota täydentää selittäviä detaljikarttoja ja havainnollistavia kuvia. Aikadimensio voidaan yhdistää kaavaan esimerkiksi paikkatietona. Jatkosuunnittelun toteuttamisjärjestys: strategisesti tärkeimmät kohteet asemakaavoitetaan ensin.

Vuosaaren osalta on suunnittelussa uusi saaristoraitiotie Vuosaaren metroasemalta  Vartiosaareen (linjaa Leikosaarentie – Meri-Rastilan tie – Ramsinniementie) ja edelleen Laajasalosta keskustaan. Myös uusi pyöräilyreitti kulkisi samaa reittiä keskustaan.

Sataman kehittäminen: tulevaisuudessa Vuosaaren sataman kautta myös enemmän matkustajaliikennettä.

Meri-Rastilan ulkoilualueelle on luonnosteltu rakentamista viime joulukuussa valtuustossa hyväksytyn osayleiskaavan alueen lisäksi. Myös Ramsinniemelle sekä Mustavuoren eteläosaan ehdotetaan asuinrakentamista. Ramsinniemestä tosin tutkitaan myös virkistysaluevaihtoehto ja aiheesta on tulossa tutkielma.

Täydennysrakentamista esitetään lähes koko Vuosaareen: eniten Keski-Vuosaareen ja Meri-Rastilaan. Tiivistettävän rakentamisen painopistealueet ovat Vuotien, asemanseutujen ja metroradan sekä tulevan Jokeri 2 -pikaraitiotien varrella eli Kallvikintien reunustat. Täydennysrakentamisen työkalupakki on tulossa yleiskaavan toteuttamisohjelmaan viraston toimesta.

Nykyiset hahmotelmat ovat suunnittelijoiden mukaan kuitenkin vielä keskeneräisiä ja erilaisia vaihtoehtoja tuodaan keskusteluun. Vartiokylänlahtea tarkastellaan kokonaisuutena ja vihersormiajatus otetaan edelleen vakavasti.

Viheralueiden kohdalla on nyt myös monia yleiskaavaan mahdollisesti vaikuttavia hankkeita käynnissä: Metsäinen suojeluverkosto -hanke, Helsingin ympäristökeskuksen luonnonsuojeluohjelman päivitys sekä Helsingin kestävä viherrakenne -selvitys.

Yleiskaavaluonnos viedään lautakuntakäsittelyyn todennäköisesti marraskuussa. Kaavaehdotus tulisi ensi vuonna ja kaupunginhallitukseen hanke etenisi vuonna 2016. Suunnittelijat painottivat, että eri yhteisöjen ja yksityishenkilöiden mielipiteitä voi ja kannattaa toimittaa jo nyt virastolle.

Edellinen artikkeliKaravaanikadun kortteleiden asemakaavamuutosta valmistellaan
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 4/2014