Uutela

Metsänäkymiä Uutelassa. Kuvaaja Timo Newton-Syms.

Uutelan ulkoilualue sijaitsee Vuosaaren kaakkoisniemessä. Se on perustettu vuosina 1952-1953 ja sen pinta-ala on 105 ha. Alueen luonto on monipuolista ja pienipiirteistä. Siellä vaihtelevat kuivat ja tuoreet kangasmetsät sekä paljaat kalliot. Tervaleppien reunustamilla rannoilla on myös pienialaisia lehtoja.

Uutelan alue on luonnonhistoriallisesti ja geologisesti mielenkiintoinen. Monipuoliseen ja Helsingin oloissa harvinaiseen merenrantakasvillisuuteen voit käydä tutustumassa alueen itäreunalla olevassa Särkkäniemessä. Siellä ovat myös Uutelan mielenkiintoiset laguunilahdet, jotka kertovat jääkauden jälkeisestä maan hitaasta kohoamisesta.

Jääkauden muistona Uutelassa on myös jään uurtamia silokallioita varsinkin Nuottaniemessä ja maisemallisesti erikoisessa Skatanniemessä. Ulkoilumetsässä näet jään kuljettamia siirtolohkareita.

Uutelassa käy vuosittain kymmeniä tuhansia ulkoilijoita ja alueen merkitys ulkoiluympäristönä kasvaa jatkuvasti. Ulkoilualueen metsäluontoa ja luontopolkua hoitaa rakennusvirasto. Uutelan ulkoilua palvelevat rakenteet kuten ulkoilupolut ja keittokatokset ovat liikuntaviraston hoidossa.

Uutelan luontopolku

Rakennusvirasto on tehnyt Uutelaan kahdeksikon muotoisen luontopolun, joka koostuu kahdesta eripituisesta kierroksesta, joista voit kiertää joko toisen tai molemmat:

  • ”Metsä- ja laidunmaisemia” – kierroksen pituus on noin 2,5 kilometriä. Sen aloituspiste ja opastaulu sijaitsevat Uutelantien varressa, noin puolen kilometrin päässä Uutelan pääopastaulusta.
  • ”Kluuvijärviä ja rantaniittyjä” – kierroksen pituus on noin 1,5 kilometriä. Sen aloituspiste sijaitsee Särkkäniemen luonnonsuojelualueen pysäköintipaikan vieressä, noin 1,5 kilometrin päässä Uutelan pääopastaulusta.

Luontopolku kulkee pääasiassa ulkoiluteitä pitkin. Reitti on merkitty maastoon viitoin sekä valkovihrein nauhatunnuksin. Luontopolun varrella on viisitoista rastia, jotka on merkitty maastoon numeroiduin pylväin.

Vinkkejä luontopolulle

Uutelan luontopolku on suurelta osin varsin helppokulkuinen, mutta sen varrella on myös joitain vaikeakulkuisempia osuuksia. Luontopolun rastit sisältävät hauskoja Uutelan luontoon liittyviä tehtäviä. Kiikari ja muistiinpanovälineet auttavat tehtävien suorittamisessa, mutta selviät niistä ilman apuvälineitäkin.

Niemenapajassa ja Nuottaniemessä on kaksi keittokatosta, joissa voit pitää evästauon luonnon tarkkailun lomassa. Katoksissa ei ole polttopuita, vaan omat polttopuut ja tulitikut tulee ottaa itse mukaan.

Älä roskaa tai muutoin tärvele luontoa. Pysyttele poluilla; erityisesti huhti- ja heinäkuun välisenä aikana. Pyöräily Särkkäniemen luonnonsuojelualueella on kielletty. Tulenteko on kielletty, lukuun ottamatta opaskarttaan merkittyjä keittokatoksia.

Skatan tila, Uutelan kota ja Meriharjun luontokeskus

Mielenkiintoisen luonnonmaiseman lisäksi Uutelassa on kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisia kohteita.

Skatan tilaa hallinnoi Sininauhaliitto, joka järjestää siellä mm. luontoavusteista kuntoutus- ja hyvinvointitoimintaa. Skatan tilan naapurissa sijaitsee suuren suosion saanut Uutelan kota, jota vapaaehtoiset kotakummit pitävät viikonloppuisin auki. Tarkemmat aukioloajat selviätä Uutelan kodan Facebook-sivulta.

Skatan tilalta etelään päin sijaitsee Meriharjun luontokeskus, jota pyörittää Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut. 100-vuotiaassa huvilassa ja sen ympäristössä järjestetään ympäristökasvatukseen liittyvää leiri- ja kurssitoimintaa nuorisoryhmille, järjestöille ja koululaisryhmille.

Edempää Skatanniemestä löytyvät ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitusjärjestelmiin Skatanniemessä.

Uutelan luontopolku: esite ja kartta

Helsingin kaupungin julkaisema Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2017 – 2026 sisältää myös runsaasti tietoa alueen nykytilasta.