Uutelan luonnonhoitosuunnitelma nähtävillä

0
706

Kuviokartta

Suunnitelmaan voi tutustua 29.1.–11.2. kaupunkiympäristön sivuilla sekä Vuotalon aulassa (Mosaiikkitori 2). Suunnittelijat ovat tavattavissa Vuotalolla 6.2. klo 17–19.

Kaupungin luonnonhoidon tavoitteena on hoitaa virkistyskäytössä olevia viheralueita niin, että ne ovat viihtyisiä ja turvallisia, samalla kun niiden maisema- ja luontoarvot turvataan. Nämä tavoitteet konkretisoidaan luonnonhoidon toteutussuunnitelmiin, joita laaditaan 10 vuodeksi kerrallaan kullekin alueelle.

Suunnitelma-alue Uutelassa on yhteensä 145 hehtaaria, josta pääosa on metsää. Alueella on myös runsaasti erilaisia niittyjä ja hakamaita sekä ranta-alueita. Suunnitelluilla puuston hoitotoimilla ylläpidetään ja kehitetään suunnittelijoiden mukaan puuston elinvoimaisuutta, kerroksellisuutta ja monilajisuutta. Lisäksi toimenpiteillä ylläpidetään ja parannetaan tärkeitä näkymiä. Myös metsäluonnon monimuotoisuutta lisätään.

Toimenpiteitä ei tehdä luonnonsuojelualueille, arvokkaille kasvikohteille tai puustoltaan iäkkäille tai runsaslahopuustoisille kohteille. Toimenpiteet keskittyvät reittien, teiden, niittyjen ja avointen alueiden reunoille. Vanhoja maatalouden ympäristöön kuuluvia perinnebiotooppeja kuten niittyjä ja hakamaita palautetaan. Niittyjen hoidolla monipuolistetaan alueen elinympäristöjä. Merenrannoille ei ole esitetty toimenpiteitä.

Uutelaan valmistui viime vuonna myös yleisempi hoito- ja kehittämissuunnitelma, joka hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa marraskuun lopussa.

Nyt valmistuneeseen uuteen luonnonhoitosuunnitelmaan voi tutustua Uutelan luonnonhoitoa esittelevällä sivustolla: Uutelan luonnonhoitosuunnitelma.

Lisätietoja suunnittelusta:

Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija
p. 09 310 75252
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija
p. 09 310 38540

sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi

Edellinen artikkeliAikamatka keskiaikaiseen Itä-Helsinkiin
Seuraava artikkeliYhteisvastuukonsertti su 4.3.