Uutiset Tapahtumat

Kirjallisuusilta 1.4. klo 18 Vuotalon Pokkarissa

Vuosaari-Seura järjestää keväisen kirjallisuusillan Pokkari-kahviossa huhtikuun ensimmäisenä iltana. Vuosaarelaiset kirjailijat Tapani Jormanainen ja Olli Nurmi esiintyvät tilaisuudessa.

Sosiaaliklubi Pokkarissa 5.3. Vieraana SDP:n Maria Guzenina-Richardson

Sosiaaliklubi - Ajankohtaista sosiaalipolitiikasta.

5.3.2009 klo 18 Kahvila Pokkarissa

Vieraana SDP:n varapuheenjohtaja Maria Guzenina-Richardson.

Toimintakertomus 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007


1. Yleistä

Vuosi 2007 oli seuran 41. toimintavuosi. Seuran toiminnasta ja aikaansaannoksista tiedotettiin runsaasti paikallismediassa.


 2. Seuran jäsenistö ja talous


Seuralla oli 416 henkilöjäsentä, joista 306 on hoitanut jäsenmaksuvelvollisuutensa v. 2007. Lisäksi Seuralla on joitakin yhteisöjäseniä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Maksaneiden jäsenten lukumäärä kasvoi 26 henkilöjäsenellä. Kokonaisjäsenmäärä pieneni 34:llä, kun 2 vuotta maksamatta olleita karsittiin jäsenrekisteristä. Jäsen putoaa jäsenrekisteristä, jos ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksua. Tavoitteeksi asetettiin kasvattaa Seuran jäsenmäärää sekä laajentaa jäsenpohjaa nuoriin ja uusille asuinalueille.

Seuran toimintaa rahoitettiin viljelypalstatuloilla, projektiavustuksilla ja myyntituloilla. Jäsenmaksut ovat rahoituksessa kuitenkin tärkeä perusta. Lisäksi yhteistyökumppaneiden rahoitus on ollut erittäin tärkeää. Henkilöjäsenmaksu pidettiin ennallaan seitsemänä eurona.


 3. Seuran johtokunta ja muu hallinto

 

Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Eero Hildén (varapj.), Mervi Limnell (siht.), Siku Jyrkänne, Anja Hinkkanen, Mikko Pesola, Matti Pöhö, Päivikki Voipaala ja Riitta Kittilä.
Johtokunta kokoontui 10 kertaa, jonka lisäksi seuran toimihenkilöt kokoontuivat 27.1. suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa. Seuran kevätkokous järjestettiin 26.3. Tehtaanpuiston koulussa ja syyskokous pidettiin 20.11. Vuosaaren lukion ruokalassa. Seuran taloudenhoitajana toimi Timo Raittinen. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Kalle Kallio.

Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Eero Hildén (varapj.), Mervi Limnell (siht.), Siku Jyrkänne, Anja Hinkkanen, Mikko Pesola, Matti Pöhö, Päivikki Voipaala ja Riitta Kittilä.Johtokunta kokoontui 10 kertaa, jonka lisäksi seuran toimihenkilöt kokoontuivat 27.1. suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa. Seuran kevätkokous järjestettiin 26.3. Tehtaanpuiston koulussa ja syyskokous pidettiin 20.11. Vuosaaren lukion ruokalassa. Seuran taloudenhoitajana toimi Timo Raittinen. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Kalle Kallio


4. Seuran toimikunnat


4.1. Asukastoimikunta


Asukastoimikunta kokoontui kaupungin Vuosaari-projektien kanssa yhteiskokouksiin neljä kertaa vuonna 2007, kaksi kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Lisäksi pidettiin kaksi kaikille avointa kokousta ns. Vuosaari-foorumia. Kevätkaudella 27.3. esillä olivat liikenne ja rakennusvalvonta-asiat; syyskaudella 23.10. käsiteltiin Pohjois-Vuosaaren kaavoitusta. Asukastoimikunta piti vuonna 2007 myös kaksi omaa kokousta, joissa se linjasi ja tehosti toimintaansa. Toimikunnalla on nyt apuna sekä kokouksia valmisteleva työryhmä että lausuntoja laativa työryhmä.
Asukastoimikunnassa oli kuluneena vuonna 28 jäsentä.. Jäsenistössä on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin Vuosaaren eri osa-alueiden, eri väestöryhmien sekä merkittävien yhteisöjen ja toimijoiden edustus. Toimikunnassa on edustus mm. aktiivisista Keski-Vuosaaren ja Meri-Rastilan aluefoorumeista, Aurinkolahti-seurasta sekä Rastilankalliosta ja näin on pyritty osaltaan torjumaan asukasvaikuttamisen liiallista pirstoutumista. Esillä vuonna 2007 ovat erityisesti olleet Vuosaaren pohjoisen osan kaavoitus ja Mustavuoren luonto- ja virkistysalueen turvaaminen, Pauligin ns. kahvikorttelin kaava ja monet pienemmätkin kaavahankkeet, sataman ja sen liikenneyhteyksien rakentuminen ja niihin liittyvät ympäristökysymykset, Keski-Vuosaaren puisto- ja katusuunnitelmat, vuosaarelaisten palvelut, erityisesti urheilu- ja liikuntapalvelut, Vuosaaren imago ja houkuttavuus myös työpaikka-alueena. Seuran maankäyttötoimikunnan valmistamissa monissa lausunnoissa on oltu mukana. Aktiivisesti on kantaa otettu. Kokoukset kaupungin edustajien kanssa ovat olleet tärkeitä informaation ja asukkaiden näkemysten ja näkökulmien välittämisen kannalta; sitä on vaikea mitata, mikä niiden todellinen vaikutus on ollut.

4.1. AsukastoimikuntaAsukastoimikunta kokoontui kaupungin Vuosaari-projektien kanssa yhteiskokouksiin neljä kertaa vuonna 2007, kaksi kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Lisäksi pidettiin kaksi kaikille avointa kokousta ns. Vuosaari-foorumia. Kevätkaudella 27.3. esillä olivat liikenne ja rakennusvalvonta-asiat; syyskaudella 23.10. käsiteltiin Pohjois-Vuosaaren kaavoitusta. Asukastoimikunta piti vuonna 2007 myös kaksi omaa kokousta, joissa se linjasi ja tehosti toimintaansa. Toimikunnalla on nyt apuna sekä kokouksia valmisteleva työryhmä että lausuntoja laativa työryhmä. Asukastoimikunnassa oli kuluneena vuonna 28 jäsentä.. Jäsenistössä on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin Vuosaaren eri osa-alueiden, eri väestöryhmien sekä merkittävien yhteisöjen ja toimijoiden edustus. Toimikunnassa on edustus mm. aktiivisista Keski-Vuosaaren ja Meri-Rastilan aluefoorumeista, Aurinkolahti-seurasta sekä Rastilankalliosta ja näin on pyritty osaltaan torjumaan asukasvaikuttamisen liiallista pirstoutumista. Esillä vuonna 2007 ovat erityisesti olleet Vuosaaren pohjoisen osan kaavoitus ja Mustavuoren luonto- ja virkistysalueen turvaaminen, Pauligin ns. kahvikorttelin kaava ja monet pienemmätkin kaavahankkeet, sataman ja sen liikenneyhteyksien rakentuminen ja niihin liittyvät ympäristökysymykset, Keski-Vuosaaren puisto- ja katusuunnitelmat, vuosaarelaisten palvelut, erityisesti urheilu- ja liikuntapalvelut, Vuosaaren imago ja houkuttavuus myös työpaikka-alueena. Seuran maankäyttötoimikunnan valmistamissa monissa lausunnoissa on oltu mukana. Aktiivisesti on kantaa otettu. Kokoukset kaupungin edustajien kanssa ovat olleet tärkeitä informaation ja asukkaiden näkemysten ja näkökulmien välittämisen kannalta; sitä on vaikea mitata, mikä niiden todellinen vaikutus on ollut.


4.2 Kulttuuritoiminta 


Vuosaaren K e s ä j u h l a t 10.-12.8.2007
Vuosaaren Kesäjuhlat pidettiin kolmipäiväisinä. Ohjelmaa oli rakennettu neljälle kohderyhmälle. Kävijöitä näiden kolmen päivän aikana oli yli 5000 henkeä. Kesäjuhlien ohjelmakoordinaattorina toimi Timo Raittinen.
pe 10.8. klo 18 – 24 Nuorten ilta 
la 11.8. klo 14-17 Perheen yhteinen hetki
la  11.8. klo 18-01 Tunnelmaa, tanssia ja iskelmää
su 12.8. klo 11-12 Luontokirkko
P o l k u t y ö r y h m ä
Vuosaari Seura ry. sai Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahastosta 2000 €:n apurahan Rastilan kartanon tutkimusta varten. Juha Helansuo, Matti Pöhö ja Eero Hildén vastaanottivat 10.5 Järvenpäässä apurahan ja kunniakirjan.
Polkutyöryhmässä ovat toimineet Eero Hilden , Matti Lipponen ja Anja Hinkkanen. Apuaan ovat antaneet Juha Helansuo ja Tiina Sillgren. Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa (9.1. 1.4., 13,3 ,18.4 ., 24.5., 29.7. , 28.8.) sekä pitänyt lukuisia sähköpostineuvotteluja. Valokuvausretki Ramsinniemeen tehtiin 22.4.
Kaupunkipolkuihin liittyvä m u i s t e l u tapahtuma haastatteluineen
pidettiin 10.5. Albatrossissa .Mukana oli mm. Lars Friberg sekä Mäkisen sukua. Yleisöä oli runsaat kolmekymmentä. Matti Lipponen haastatteli 4.12. Rastilan kartanossa Aatto Tolinia ja Reima Koskista.
Senioritiistain l u e n n o i l l a Vuotalon salissa erittäin runsaalle yleisölle esiintyivät
1.2.   Anja Hinkkanen (Löydä uutta Vuosaaresta)
11.9 .Sauli Kepsu  ( Paikannimien historiaa )
6.11. Matti Lipponen (Rastilan kartanon ja ympäristön historiaa)
K a u p u n k i p o l k u o p a s t u k s e t
Talvinen kävely Rastilassa toteutettiin 4.3. ,oppaana Anja ja Eero. Värikäs Vuosaari-tapahtumassa 5.5. kaksi opaskierrosta, Anja ja Eero. Saksalaisen koulun henkilökunta teki retken Vuosaareen 31.5 ,oppaana englannin kielellä toimi Anja. Osallistujia lähes 30. Vuosaaren satamaan tutustuttiin bussiretkellä 18.6. Anja ja sataman tiedottaja opastivat. Rastilan kesäinen polkukierros tehtiin 26.8.  Osallistujia parikymmentä. Oppaana Anja. Syksyinen kävely tehtiin 21.10 hienossa ruskasäässä päätyen Lokitien venesatamaan, jossa LC Vuosaari lionsklubi tarjosi makkarat ja kahvit. Anja opasti lähes 30 reippailijaa. (tämä ei varsinaisesti ollut VSS:n tapahtuma)
Vuosaari Seuran  info- ja myyntipöytä oli esillä Vuosaaren kesäjuhlassa 11.8. Arvat tekivät kauppansa ja talkoolaisina häärivät Eija, Päivikki, Anja ja Marjo. (hääri koko porukka ketkä vain pääsivät Timo, Eero, Matti.P, Memmu ainakin) Vuosaaren Kulttuuripäivillä oli 3.10. Columbuksessa Kulttuuritori, jossa olivat mukana myös Vuosaaren Sydänyhdistys,Lions-klubi, Kokoomus ja Itä-Helsingin Taideseura.Musiikkiohjelmaa esittivät Silkkikutomon hanuristit.
Yhteistyössä kauppakeskus Columbuksen kanssa järjestettiin j o u l u k a u d e n avaus 23.11 glögitarjoiluineen.Kauppakeskus täyttyi ennätysyleisöstä. Musiikkiohjelmaa esittivät Vuo-Veikot ja Sakarat. J o u l u t a p a h t u m a  8.12  sujui hienosti rauhallisemmissa merkeissä. Kirjat ja kortit tekivät kauppansa. Jouluista ohjelmaa esittivät Sakarat laulupelimannit yhtyeineen. Talkoissa häärivät Hertta,Boris, Leeni.Eero ja Anja. Taphtumakuvaajana toimi Matti Pöhö
J ä s e n i l ta
Vuosaari Seura ry järjesti Rastilan kartanossa 30.11 iloisen jäsenillan. Esiintymässä olivat Rainer Friberg, Aale Lindgren, Timo Raittinen ja Vuosaaren Kesäteatteri esittäen parhaita paloja Maria Jotunin kesäisestä näytelmäkoosteesta. Improvisaationäytelmä muodostui illan hauskaksi kohokohdaksi. Osallistujia oli parikymmentä.
V u o s a a r e n  k u l t t u u r i v i i k o n l o p p u 12.-  14.lokakuuta Vuotalossa :
Perjantain Nuorissa Itää -estradilla (ilmaistapahtumassa) esiintyivät Vuosaaren musiikkikoulun nuoret soitinsolistit ja bändi sekä Oulunkylän musiikkiopiston bändi ja Pohjois-Helsingin musiikkikoulun hevibändi. Vuosali oli täynnä nuorten esiintyjien faneja ja vanhempia.
Lauantain konserttitanssiaisissa esiintyi Pelimanniyhtyeiden  Suomen mestari Esbo Spelmanslag solistinaan Vieno Kekkonen. Sunnuntain perhekonsertissa esiintyivät Itä-Helsingin Musiikkiopiston nuoret solistit.
Yhteistyö seurakunnan kanssa
Anja Hinkkanen järjesti yhteistyössä khra Seppo Tirkkosen ja kanttori Teija Tuukkasen kanssa luontojumalanpalveluksen Rastilan kartanolle 12.8. Väkeä oli yli 300 henkeä. Vuosaari Seuran edustajat keräsivät kolehdin, joka käytetään kouluille jaettavaan polkumateriaalipaketteihin. Anja toimi myös säestäjänä ja laulattajana Vuosaaren kirkossa virsimaratonissa viikolla 21.


4.3 Maankäyttötoimikunta


Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi Eija Loukoila. Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty yhteistyössä asukastoimikunnan ja Vuosaari-säätiön kanssa.
 mielipide Vuosaaren kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosluonnoksesta 28.3.2007
Lausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta 26.02.2007
Lausunto  Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta 26.02.2007
Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit Asemakaavan muutosluonnos 6.3.2007
mielipide vuosaaren sataman ja sen ympäristön ja asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta tehdystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 13.2.2007
kaupunginhallitukselle: vuosaaren vpk:n tilat 9.5.2007
Mielipide Ulappasaarentien ympäristön asemakaavan muutossuunnitelmasta, 28.2.2007
lausunto keski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuunnitelmasta, 1.6.2007
Muistutus Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen ympäristövalvontayksikön teollisuusvalvonnassa käsiteltävään Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemukseen, 20.3.2007
lausunto Särkkäniemen grillipaikasta 9.11.2007
4.4 Taloustoimikunta


Toimikunta hoiti taloudenhoitaja Timo Raittisen johdolla seuran talouden suunnittelun ja hallinnan. Kauden suurimpia taloudellisia haasteita oli Vuosaaren kesäjuhlan rahoitusjärjestelyjen hoitami-nen. Kesäjuhlan tuotanto- ja tiedotuskuluihin kyettiin hankkimaan yhteistyökumppaniemme rahallista tukea ja mainostuloja niin, että Vuosaari Seuran rahalliseksi tueksi tapahtumalle jäi arpajaistulojen jälkeen 1 639,87 €.

Kokonaisuudessaan Vuosaari-Seura ry:n taloudenpidossa onnistuttiin tekemään voitollinen tilinpäätös +3 225,72 €.


 4.5 Tiedotus- ja nettityöryhmä


Tiedotus- ja nettityöryhmän työskentelystä vastasivat vuonna 2007 Juha Helansuo, Sirpa Jyrkänne ja Riitta Kittilä. Työryhmän työskentelyyn osallistuivat myös Marjo Haatainen, Bjarne Nitovuori ja Marko Peltola. Tiedotus- ja nettityöryhmä on huolehtinut seuran tapahtumien tiedottamisesta, kaupunginosasivuston www.vuosaari.fi ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä jäsentiedotuksesta.

Tiedotus- ja nettityöryhmän työskentelystä vastasivat vuonna 2007 Juha Helansuo, Sirpa Jyrkänne ja Riitta Kittilä. Työryhmän työskentelyyn osallistuivat myös Marjo Haatainen, Bjarne Nitovuori ja Marko Peltola. Tiedotus- ja nettityöryhmä on huolehtinut seuran tapahtumien tiedottamisesta, kaupunginosasivuston ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä jäsentiedotuksesta.


Keskeiset tapahtumat kertomusvuonna
Vuoden alussa uusittiin seuran esite. Esitettä on jaettu mm. eri tapahtumien yhteydessä ja se on ollut saatavilla nettisivuilta. Esite käännettiin myös ruotsiksi.
Kaupungiosasivuston www.vuosaari.fi nettisivujen yritysrekisteriä laajennettiin, hakutoimintoja monipuolistettiin ja ulkoasua uudistettiin. Kertomusvuoden lopussa yritysrekisterissä oli 216 yritystä. Yritysrekisteri on ollut sivuston suosituin palvelu. Yritysrekisterin ylläpitämisestä on vastannut Verkosto-osuuskunta Vuonet yhteistyössä Vuosaari-Seuran kanssa.
19.3.2007 järjestettiin Vuosaari-Seuran jäsenille ja muille vuosaarelaisille yhteisöille avoin Vuosaari.fi sivusto tutuksi -koulutusilta, jossa harjoiteltiin uutisten ja tapahtumien lisäämistä sivustolle.
Vuoden aikana lähetettiin kolme jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen postituksessa on tehty yhteistyötä Meri-Vuosaaren  työttömät ry:n kanssa. Jäsentietojen hallinnassa otettiin vuoden aikana käyttöön Jäseri-ohjelma, joka mahdollistaa jäsentietojen aikaisempaa joustavamman hallinnan. Vuoden lopussa Vuosaari-Seurassa oli 416 jäsentä.
Suurin yksittäinen tiedotus- ja nettityöryhmän ponnistus oli kesäjuhlien tiedotus. Kesäjuhlien tiedotusta varten tuotettiin juliste, flyeri, useita lehti-ilmoituksia sekä mediaa varten lehdistötiedote. Vuosaari-lehteen tuotettiin useamman jutun tiedotuspaketti kesäjuhlien ohjelmasta ja kesäjuhlat saivatkin näyttävästi tilaa lehdessä. Lisäksi Kauppakeskus Columbus tuki kesäjuhlia tarjoamalla ilmaista markkinointitilaa. Yhteistyössä kauppakeskuksen kanssa tuotettu kesäjuhlien äänimainos pyöri kauppakeskuksessa juhlia edeltävän viikon ajan ja juhlaviikonloppuna järjestettiin kauppakeskuksen keskusaukiolla tiedotusiskuja ja jaettiin juhlien mainoksia. Kesäjuhlien tiedotuksessa tehtiin yhteistyötä Vuotalon ja Stoan tiedotuksen kanssa.
Seura on tiedottanut toiminnastaan osallistumalla keskeisiin paikallisiin tapahtumiin. Seuran infopöydällä on ollut jaossa seuran esitettä ja tapahtumakalenteria ja myynnissä Vuosaari-kirjaa, Vuosaari T-paitaa sekä kesällä ilmestyneitä Vuosaari-postikortteja.

Vuoden alussa uusittiin seuran esite. Esitettä on jaettu mm. eri tapahtumien yhteydessä ja se on ollut saatavilla nettisivuilta. Esite käännettiin myös ruotsiksi. Kaupungiosasivuston nettisivujen yritysrekisteriä laajennettiin, hakutoimintoja monipuolistettiin ja ulkoasua uudistettiin. Kertomusvuoden lopussa yritysrekisterissä oli 216 yritystä. Yritysrekisteri on ollut sivuston suosituin palvelu. Yritysrekisterin ylläpitämisestä on vastannut Verkosto-osuuskunta Vuonet yhteistyössä Vuosaari-Seuran kanssa.19.3.2007 järjestettiin Vuosaari-Seuran jäsenille ja muille vuosaarelaisille yhteisöille avoin Vuosaari.fi sivusto tutuksi -koulutusilta, jossa harjoiteltiin uutisten ja tapahtumien lisäämistä sivustolle. Vuoden aikana lähetettiin kolme jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen postituksessa on tehty yhteistyötä Meri-Vuosaaren  työttömät ry:n kanssa. Jäsentietojen hallinnassa otettiin vuoden aikana käyttöön Jäseri-ohjelma, joka mahdollistaa jäsentietojen aikaisempaa joustavamman hallinnan. Vuoden lopussa Vuosaari-Seurassa oli 416 jäsentä. Suurin yksittäinen tiedotus- ja nettityöryhmän ponnistus oli kesäjuhlien tiedotus. Kesäjuhlien tiedotusta varten tuotettiin juliste, flyeri, useita lehti-ilmoituksia sekä mediaa varten lehdistötiedote. Vuosaari-lehteen tuotettiin useamman jutun tiedotuspaketti kesäjuhlien ohjelmasta ja kesäjuhlat saivatkin näyttävästi tilaa lehdessä. Lisäksi Kauppakeskus Columbus tuki kesäjuhlia tarjoamalla ilmaista markkinointitilaa. Yhteistyössä kauppakeskuksen kanssa tuotettu kesäjuhlien äänimainos pyöri kauppakeskuksessa juhlia edeltävän viikon ajan ja juhlaviikonloppuna järjestettiin kauppakeskuksen keskusaukiolla tiedotusiskuja ja jaettiin juhlien mainoksia. Kesäjuhlien tiedotuksessa tehtiin yhteistyötä Vuotalon ja Stoan tiedotuksen kanssa. Seura on tiedottanut toiminnastaan osallistumalla keskeisiin paikallisiin tapahtumiin. Seuran infopöydällä on ollut jaossa seuran esitettä ja tapahtumakalenteria ja myynnissä Vuosaari-kirjaa, Vuosaari T-paitaa sekä kesällä ilmestyneitä Vuosaari-postikortteja.


4.6 Viljelypalstatoimikunnat


Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat Boris Stjernberg (Falpakka) ja Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstaviljelijöiden tiedotustilaisuus pidettiin maaliskuussa ja siivoustalkoot toukokuussa molemmilla viljelypalstoilla. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoiti myös vuonna 2007 viljelypalstojen vuokrauksen.

5. Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmä


Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmän pj merkonomi Matti  Pöhö,
jäsenet: DI Risto Nyberg, VTM Petri  Parrukoski, varatuomari Päivi Pösö, FM Matti  Lipponen, biologi  Tapio Solonen. Lisäksi kahdessa kokouksessa oli pyydettyinä asiantuntijoina paikalla: Vuosaaren Pujehtijoiden pj Tuomo Rantanen  sekä VS varapj Eero Hilden.
 
Ympäristön, rakentamisen ja palveluiden laatutyöryhmä kokoontui v.2007 seitsemän kertaa ja lisäksi piti vielä epävirallisia palavereita sekä sähköpostikokouksia lisäksi Suomelan aloitteesta laatutyöryhmä sai tehtäväkseen tehdä lausunnot kahdesta luonnonsuojelualuetta koskevasta hankkeesta ja lisäksi Pohjois-Vuosaaren polttoaineiden uuden jakelupisteen avaamisesta.

Laatutyöryhmä otti esille mm. terveydenhoidon ja  th-palveluiden laatu sekä palveluaspekteja.

 Asuntorakentamisen laatuongelmista keskusteltiin mm. Vuosaaren kanavanrannan uusien rakennusten laatuongelmista. Lukuisia aloitteita tehtiin mm julkisen liikenteen järjestelyihin sekä palvelubussien toimintoihin. Lisäksi pyydettiin kaupungin ympäristökeskukselta/HKR mittauksia Vuosaaressa ilmanlaadun mittauksista. Yksi merkittävä aihe oli Vuosaaren edustan vesien  kunto. Asian jatkovalmistelu tehdään v.2008  puolella.
Vuosaaren kanavan hoitamisesta niin että kunnollisella ylläpidolla taataan siisteys ja toimivuus. Vuosaaren historiallisten rakennusten kuntokartoituksesta keskusteltiin ja asiaa jatketaan v.2008 puolella isomman  aloitteen muodossa. Kaupungin osuuden tehostamista asukastoimikunnan osalta niin että osallistuvat asukastoimikunnan kaikkiin kokouksiin. Tämä aihe herätti keskustelua ja toimintojen kehittäminen ja laatu niin että asukastoimikunnan kokouksien muistioita kehitetään Palvelujen toimivuus Vuosaaressa sekä liikenne ja turvallisuusasioita käsiteltiin myös laatutyöryhmän kokouksissa v.2007.

 

Toimintakertomus 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 

1. Yleistä

 

Vuosi 2006 oli seuran 40-vuotisen toiminnan juhlavuosi. jota vietettiin erilaisten tapahtumien merkeissä, kuten Rastilan kartanolla järjestetyissä Vuosaaren kesäjuhlissa ja Itä-Helsingin kulttuuriviikkojen juhlailtamissa Vuotalossa. Seuran toiminnasta ja aikaansaannoksista tiedotettiin runsaasti paikallismediassa. Juhlavuonna julkistettiin Vuosaaren ja samalla koko Helsingin ensimmäiset kaupunkipolut, joiden kuva- ja sisältöpohjaksi saatiin paljon aineistoa vuoden 2005 marraskuussa ilmestyneestä Vuosaari-kirjasta. Juhlavuoden tapahtumista on toimintakertomuksen liitteenä tapahtumiin osallistuneiden kirjoittamia kuvitettuja kertomuksia.

 

2. Seuran jäsenistö ja talous

 

Seuralla on reilut nnn henkilöjäsentä, joista nnn on hoitanut jäsenmaksuvelvollisuutensa v. 2006. Lisäksi Seuralla on joitakin yhteisöjäseniä, yrityksiä ja asuntoyhtiöitä. Uusia henkilöjäseniä Seuraan on tullut 10, mutta kokonaisjäsenmäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla, sillä saman verran jäseniä on eronnut. Jäsen putoaa jäsenrekisteristä, jos ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksua. Tavoitteeksi asetettiin kasvattaa Seuran jäsenmäärää sekä laajentaa jäsenpohjaa nuoriin ja uusille asuinalueille.

 

Seuran juhlavuoden toimintaa rahoitettiin viljelypalstatuloilla sekä Vuosaari-kirjasta saaduilla tuloilla. Jäsenmaksut ovat rahoituksessa kuitenkin tärkeä perusta. Lisäksi yhteistyökumppaneiden rahoitus on ollut erittäin tärkeää. Henkilöjäsenmaksu pidettiin ennallaan seitsemänä eurona.

 

3. Seuran johtokunta ja muu hallinto

 

Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Eija Loukoila (varapj.), Eero Hildén (siht.), Siku Jyrkänne, Zahra Osman-Sovala, Mikko Pesola, Matti Pöhö, Päisikki Voipaala ja Marja-Leena Kuusela.  Marja-Leena Kuusela erosi johtokunnasta 2006.

 

Johtokunta kokoontui 10 kertaa, jonka lisäksi seuran toimihenkilöt kokoontuivat 28.1. suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa. Seuran kevätkokous järjestettiin 27.3. Tehtaanpuiston koulussa ja syyskokous pidettiin 27.11. Vuosaaren lukion ruokalassa. Seuran taloudenhoitajana toimi Timo Raittinen. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Kalle Kallio.

 

4. Seuran toimikunnat

 

4.1. Asukastoimikunta

 

Toimikunnan puheenjohtajana toimi Seppo Tirkkonen. Asukastoimikunta kokoontui kaupungin Vuosaari-projektien kanssa yhteiskokouksiin neljä kertaa vuonna 2006, kaksi kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Lisäksi uuden toimintatavan mukaisesti kerran kaudessa kokoukset avautuivat kaikille avoimiksi Vuosaari-foorumeiksi. Kevätkaudella 5.4. nähtiin hyväksi liittää foorumi-ajatus KSV:n järjestämään asukasiltaan, jossa käsiteltiin Pohjois-Vuosaaren kaavoitusta; syyskaudella 24.10. järjestettiin yhdessä monien yhteisöjen ja tahojen kanssa Perheiden foorumi, jossa keskusteltiin lasten, nuorten ja kotien kysymyksistä. Lisäksi asukastoimikunta piti 18.4. yhden oman kokouksensa, jossa linjattiin tulevia ratkaisuja. Jäseniä asukastoimikunnassa on vuonna 2006 ollut 25-27. Jäsenistössä on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin Vuosaaren eri osa-alueiden, eri väestöryhmien sekä merkittävien yhteisöjen ja toimijoiden edustus. Toimikunnassa on edustus mm. aktiivisista Keski-Vuosaaren ja Meri-Rastilan aluefoorumeista, Aurinkolahti-seurasta ja Rastilankalliosta, ja näin on pyritty osaltaan torjumaan asukasvaikuttamisen liiallista pirstoutumista. Esillä vuonna 2006 ovat erityisesti olleet Vuosaaren pohjoisen osan kaavoitus, jossa erityisesti Pro Mustavuori-liike on ollut aktiivinen, monien korttelien asemakaavat ja niiden muutokset sekä palveluista erityisesti päiväkotiasiat sekä senioreiden liikunta-asiat. Seuran maakäyttötoimikunnan valmistamissa monissa lausunnoissa on oltu mukana. Kokoukset kaupungin edustajien kanssa ovat olleet tärkeitä informaation ja asukkaiden näkemysten ja näkökulmien välittämisen kannalta; niiden todellista vaikuttavuutta on vaikea analysoida ja mitata.

 

 

Merkittävät tapahtumat vuonna 2006

 

Lokakuun ensimmäisenä päivänä, 16 kuukautta kestäneen perusteellisen remontin ja laajennuksen jälkeen, piispa Eero Huovinen vihki isossa juhlamessussa Vuosaaren kirkon uudelleen käyttöön. Samalla vihittiin käyttöön myös samassa kiinteistössä sijaitseva uusi Marielundin kappeli. Tapahtumaa edelsi Vuosaaren seurakunnassa suoritettu piispantarkastus, jonka aikana Eero Huovinen seurueineen vieraili mm. Vuosaaren satamatyömaalla, Meri-Rastilan korttelitalossa, palvelutalo Ceciliassa sekä Vuotalossa. Piispa Huovinen tapasi vuosaarelaisten yhteisöjen edustajia erillisessä kokouksessa.  Kirkon vihkimistä seurasi juhlaviikot, joihin sisältyi lukuisia konsertteja ja muita isoja yleisötilaisuuksia. Vuosaaren kirkko Satamasaarentiellä on tullut monille vuosaarelaisille tutuksi akustiikaltaan erinomaisena konserttisalina, kodikkaana kirkollisten toimitusten, keskustelutilaisuuksien ja jumalanpalvelusten paikkana.

 

4.2 Kulttuuritoimikunta

 

Toimintaryhmä kokoontui erilaisilla ja erisuuruisilla kokoonpanoilla kolme kertaa varsinaisiin kokouksiin, mutta kulttuuritapahtumiltaan rikkaana vuotena kokoonnuimme suunnittelemaan ja valmistelemaan useita tapahtumia Seuran 40-juhlavuonna. Sähköpostia käytimme runsaasti hyväksi neuvotteluissa ja tiedonannoissa.
 
Toimintaryhmän vetäjänä ja puheenjohtajana toimi Eero Hildén ja vakiojäsenien lisäksi kokouksiin kutsuttiin erialojen Vuosaarelaisia kulttuurintekijöitä ja yhteistyöhenkilöitä mm.
taiteilijatalolta. Seuraavassa vuoden kulttuuritapahtumia, jotka Seura on tuottanut yksin tai yhdessä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa.

 

Vuotalon luennot

 

Kulke ja Vuosaari-Seura yhdessä järjestivät useita vuosaarelaisten suosion saaneita
luentoja Vuotalon Vuosalissa. Keväällä luennoi Eversti evp. Ahti Lappi aiheena
-Ilmapuolustuksen torjuntavoitto Helsingissä helmikuussa 1944 ja Vuosaaren osuus siinä-
Geologi Antti Salla  ---Vuosaaren kivet, kalliot ja harjut---
Syksyllä oli Helsingin yliopiston intendentti Arto Kurton luento ---Vuosaaren ja lähisaarten poikkeuksellisesta kasvillisuudesta--- ja  FM Matti Lipposen ---Vuosaaren huviloiden
Historiaa---. Jatkoa luennoille on luvassa myös vuodelle 2007

Värikäs Vuosaari

 

Värikäs Vuosaari tapahtumaa vietettiin 12.5.2006. Vuosaari seura osallistui tapahtumaan esittelemällä seuran toimintaa tapahtumassa ja tukemalla tapahtumaa taloudellisesti. Värikäs Vuosaari 2006 oli laajalle levinnyt yli kymmenen erillisen toimijan järjestämä ja tukema yhteistapahtuma. Varsinainen tapahtuma ajoittui yhdelle päivälle ja kuuteen erilliseen tapahtuma- ja esitystilaan, lisäksi samanaikaisesti käveltiin kolmea kaupunkipolkua ja Mustakiven ala-asteen järjestämä aikamatkailukävely. Urakasta selvittiin, mutta paljon taas opittiin.

 

Vuosaaren kesäjuhlat

 

Vuosaaren kesäjuhlat olivat poikkeukselliset, sillä olihan Seuran 40-juhlavuosi ja tilaisuus oli siirretty kaksipäiväiseksi. Kunkin tapahtuman alussa Seuran puheenjohtaja Juha
Helansuo lausui Seuran terveiset ja kiitokset yhteistyökumppaneille. Perjantain nuortenilta hoitui hyvin nuorisoasiainkeskuksen Vuosaari-teamin avustamana ja aikaisempina
vuosina hankitulla rutiinilla.
Lauantaiohjelma oli laadittava tarkoin ehyeksi kokonaisuudeksi sillä aamupäivä oli tehty lapsille ja perheille jonka jälkeen juhlat jatkuivat aikuisten ohjelmistolla.
Perhetilaisuudessa nähtiin mm. Pelle Kaija Pum, taikuri, lasten karaokea, perhejumppaa ja lastennäytelmä. Juontajana toimi Rastilan kartanon isäntä ja ” Viaborgin rakentaja”
1750-luvulta, Anders de Bruce ja hänen rouvansa Hedvig ( Hedda ) Juliana.
Iskelmäteemaillan juonsivat iskelmäradiosta tuttu Maarit Niiniluoto ja ”Vihreät niityt”
iskelmäviikkojen tuottaja Reijo Glad. Esiintyjinä nähtiin mm. Eini, Timangiorkesteri,

huippu karaokelaulajia ja yllätyksenä Anders De Bruce ja Klaus Thomasson. Timo Raittinen vastasi kesäjuhlien organisoinnista. Kesäjuhlia vietettiin 18.-19.8.2006.

 

 

Vuosaaren kaupunkipolut

 

Polkutyöryhmä sai kolme erillistä kaupunkipolkua valmiiksi ja polut julkistettiin Vuotalolla. Polkujen suojelijan pormestari Jussi Pajusen terveiset ja onnittelut tilaisuuteen toi apulaiskaupunginjohtaja Jan Vapaavuori pormestarin ollessa estynyt ”Sipoo kiireiden” vuoksi.
Runsas ja korkea-arvoinen kutsuvierasjoukko sai ihastella Pohjois ja Keski Vuosaari,
Kallahti - Aurinkolahti ja Kartano - Aurinkolahti polkujen esitystä virtuaalisesti screeniltä.
Jo tuolloin päätimme, että polkuja tulee tehdä lisää ja niinpä tammikuun alussa 2007 käynnistyi Rastila-alueen polkujen suunnittelu ja koostaminen.

 

Vuosaaren kulttuuripäivät ( Itä-Helsingin kulttuuriviikot )

 

Anja Hinkkasen johdolla syntyi taas jokavuotinen Vuosaaren kulttuuripäivät, jotka ovat Itä-Helsingin kulttuuriviikot ry:n, Vuosaari-Seura ry:n ja tukijoiden yhdessä järjestämä huomattava kulttuuritapahtuma. Tapahtumat käynnistyivät jo 9.10 Vuotalossa vietetyllä
koululaiskonsertilla, ja huipentuivat 14.10 Columbuksessa olleeseen kulttuuritoriin ja

 

Vuosaari-Seuran 40-vuotisjuhlatilaisuus ja –iltamat 

 

Juhlia vietettiin 13.10. ja ilta oli Seuran virallinen 40-vuotisjuhla ja onnittelutilaisuus.
Galleriassa oli samanaikaisesti 50-vuotiaan tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n näyttely ja aulassa Matti Pöhön kokoama  --Vuosaaren arkea ja juhlaa—valokuvanäyttely. Onnittelujen ja tarjoilun jälkeen juhlaväki sai nauttia kulttuuriesityksistä Vuosalissa, joka oli muutettu klubimuotoon.

Rastilan kartanon isäntä ja Mustalahden tiiliruukin omistaja 1750-luvulta, Anders De Bruce saapui tilaisuuteen kertomaan muistoja omasta ja Vuosaaren historiasta. Sakarat ja Helsingin pitäjän tanhuajat, Anja Hinkkasen johdolla toi iltamaperinnettä tilaisuuteen musiikkinäytelmällä –Sata vuotta sitten Helsingin maalaiskunnassa.

Kolme huippuhyvää kuoroa Vuosaaren mieskuoro, Discantus ja Procantus ilostuttivat juhlaväkeä taitavilla laulajillaan ja sovituksillaan.

Illan tanssimusiikista vastasi monipuolinen orkesteri –Arvon herrat -

 

4.3 Maankäyttötoimikunta

 

Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi Eija Loukoila. Maankäyttötoimikuntaan kuuluivat Ilkka Sulanto ja Matti Suomela. Lisäksi Staffan Lodeniusta käytettiin asiantuntija. Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty yhteistyössä asukastoimikunnan ja Vuosaari-säätiön kanssa.

 

-       Helsingin kaupungin liikuntapalvelut senioreille Vuosaaressa (16.1.)

 

-       Villa Harbon huvilatontin sekä rantasaunatontin asemakaavamuutos (5.4.)

 

-       Helsingin sataman hakemus poiketa Vuosaaren satamakeskuksen logistiikka-alueen asemakaavasta (3.5.)

 

-       Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus ympäristöineen, asemakaavan muutos (31.5.)

 

-       Pohjois-Vuosaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (31.5.)

 

-       Retkeilijänkadun korttelit, asemakaavan muutos, OAS (8.6.)

 

-       Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288 sekä puisto- ja katualueet (22.6.)

 

-       Kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosesitys, OAS (1.11.)

 

-       Meri-Rastila - Ramsinranta III, asemakaava ja asemakaavan muutos, OAS (15.11.)

 

4.4 Taloustoimikunta

 

Toimikunta hoiti taloudenhoitaja Timo Raittisen johdolla seuran talouden suunnittelun ja hallinnan. Taloustoimikuntaan kuuluivat Juha Helansuo, Eija Loukoila ja Siku Jyrkänne. Viimeinen virke korjataan seuraavasti: Tilinpäätös osoittaa + 7 139, 52 €  poistojen jälkeen.

 

4.5 Tiedotustyöryhmä

 

Tiedotustoimintaa hoiti Siku Jyrkänne tiedotustyöryhmän ja nettitoimituksen kanssa. Tiedotustyöryhmään kuuluivat Juha Helansuo, Eija Loukoila, Marko Peltola ja Riitta Kittilä.  

 

 

4.6 Viljelypalstatoimikunnat

 

Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat Boris Stjernberg (Falpakka) ja Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstaviljelijöiden tiedotustilaisuus 21.3. ja siivoustalkoot toukokuussa molemmilla viljelypalstoilla. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoiti myös vuonna 2006 viljelypalstojen vuokrauksen. Porslahden toimikuntaan kuuluivat Sirkku Savela ja Susanna Kanerva. Fallpakan toimikuntaan kuuluivat Eija Loukoila, Antti Niemi, Hertta Sirkiä, Marja Hjelt ja Rauha Rissanen
 

5. Toimintaryhmät

 

Toiminnan tukemiseksi perustettiin toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle ja seuran toiminnasta kiinnostuneille vuosaarelaisille mahdollisuuksia osallistua mm. tapahtumien, retkien jne. järjestämiseen ja ideointiin. Vuonna 2006 toimivat seuraavat toimintaryhmät:

 

Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmä

 

Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Matti Pöhö, Jäsenet DI Risto Nyberg (Meri-Rastila, VTM Petri Parrukoski (Aurinkolahti),  FM Matti Lipponen Meri-Rastila ja varatuomari Päivi Pösö (Keski-Vuosaari) sekä FT, biologi Tapio Solonen. V. 2006 työryhmällä oli 4 kokousta ja se teki lukuisia aloitteita kaupungille. Vuosaari-seuran ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmä on toiminut v.2005 alusta alkaen ja jatkaa toimintaansa.

 

YKS2-turvallisuushanke

 

Vuosaaren turvallisuuden parantamiseen tähtäävä hanke on aloitettu. Hankkeen Vuosaaren yhteyshenkilö on Timo Raittinen ja toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdään asukkaille suunnattu kysely, jonka tulosten perusteella ryhdytään toimenpiteisiin kaupunginosan turvallisuuden parantamiseksi.

Toimintakertomus 2005

1. Yleistä

 

Vuoden 2005 seuran toiminnassa painottuivat kulttuuri ja aluesuunnittelu. Seura oli järjestäjänä tai osallistujana useissa kulttuuritapahtumissa. Kolme päivää kestäneet Vuosaaren 4. kesäjuhlat työllistivät jäsenistöämme ja yhteistyökumppaneitamme eniten. Kesäjuhlat ovat muodostuneet jo kaupunginosamme perinteeksi. Vuosaari-kirja julkistettiin Vuotalossa 8.11.2005 ja kirjasta otettu 3000 kpl painos oli jo lähes kokonaan myyty joulukuun lopulla.

 

2. Seuran jäsenistö ja talous

 

Seuralla on reilut 430 henkilöjäsentä, joista 230 on hoitanut jäsenmaksuvelvollisuutensa v. 2005. Lisäksi Seuralla on joitakin yhteisöjäseniä, yrityksiä ja asuntoyhtiöitä. Uusia henkilöjäseniä Seuraan on tullut 10, mutta kokonaisjäsenmäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla, sillä saman verran jäseniä on eronnut. Jäsen putoaa jäsenrekisteristä, jos ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksua. Tavoitteeksi asetettiin kasvattaa Seuran jäsenmäärää sekä laajentaa jäsenpohjaa nuoriin ja uusille asuinalueille.

 

Seuran toimintaa rahoitettiin pääosin viljelypalstatuloilla. Jäsenmaksut edustivat rahoituksessa kuitenkin edelleen merkittävää osaa. Lisäksi yhteistyökumppaneiden rahoitus ja mm. Vuosaari-säätiön antamat avustukset ovat olleet erittäin tärkeitä. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan seitsemänä eurona.

 

3. Seuran johtokunta ja muu hallinto

 

Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Eija Loukoila (varapj.), Kirsi-Marja Putkonen (siht.), Marja-Liisa Siira, Zahra Osman-Sovala, Stefan Loman, Matti Pöhö, Eero Hildén ja Marja-Leena Kuusela. Marja-Liisa Siira erosi johtokunnasta lokakuussa 2005.

 

Johtokunta kokoontui 10 kertaa, jonka lisäksi seuran toimihenkilöt kokoontuivat 28.1. suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa. Seuran kevätkokous järjestettiin 16.3. Tehtaanpuiston koulussa ja syyskokous pidettiin 28.11. Vuosaaren lukion ruokalassa. Seuran taloudenhoitajana toimi Timo Raittinen. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Matti Kanerva.

 

4. Seuran toimikunnat

 

4.1 Asukastoimikunta

 

Toimikunnan puheenjohtajana toimi Seppo Tirkkonen. Asukastoimikunta piti kaupungin Vuosaari-projektin kanssa vuonna 2005 kaikkiaan kuusi kokousta. Kaavoituksen ja rakentamisen kysymyksiä käsiteltiin kokous kokouksella. Esillä oli useita paikallisia kaavamuutoshankkeita, mutta myös suuria kysymyksiä kuten Keski-Vuosaaren täydennysrakentaminen, Niinisaarentien pohjoispuolen  ja Meri-Rastilan rantojen rakentamissuunnitelmat. Aurinkolahden uimarannasta ja Uutelan metsien käsittelystä kannettiin huolta. Syksyllä oltiin Vuosaaren satamarakennustyömaalla ja puhuttiin sekä ympäristökysymyksistä että työpaikkarakentamisesta. Palveluista esillä olivat erityisesti liikennekysymykset ja senioreiden liikuntapalvelut. Asukastoimikunta piti oman kehittämiskokouksensa huhtikuussa ja neuvotteli omasta toiminnastaan usein yhteiskokousten päätteeksi. Avoimuutta lisättiin sillä tavalla, että yksi yhteiskokous järjestettiin 22.11. avoimena Vuosaari-foorumina, jossa esillä oli kattava kaavoituskatsaus sekä Vuosaaren sosiaalipalvelut ja johon melko hyvin myös osallistuttiin. Ilolla tervehdittiin vilkastunutta aluefoorumikehitystä Vuosaaressa ja mietittiin yhteistoiminnan parantamista. Lausuntoja annettiin monista tärkeistä asioista, yleensä yhdessä Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-säätiön kanssa.

 

 

4.2 Kulttuuritoimikunta

 

Toimintaryhmä kokoontui erilaisilla ja erikokoisilla kokoonpanoilla neljä kertaa varsinaisiin kokouksiin, mutta sähköpostineuvotteluja ja -tiedonantoja käytiin tiuhaan.

 

Toimintaryhmän vetäjänä ja puheenjohtajana toimi Eero Hildén ja vakiojäsenien lisäksi kokouksiin kutsuttiin erialojen Vuosaarelaisia kulttuurintekijöitä ja yhteistyöhenkilöitä mm. taiteilijatalolta.

 

Toimintaryhmän ajatuksena olikin saada kaikki vuosaarelaiset kulttuuriharrastajat ja -ammattilaiset yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan laajempaa ja tehokkaampaa kulttuurituotantoa Vuosaareen. Keskustelua käytiin mm. isosta bänditapahtumasta, jossa olisi useampi järjestäjätaho, Aurinkolahdenrantaan.

 

”Taiteilijapankki”-idea oli myös esillä, jonka tarkoituksena olisi koota vuosaarelaisia taiteen- ja  kulttuurintekijöitä yhteiseen nettihakemistoon, jossa he voisivat esittää tarjontaansa laajasti.

 

Käsiteltäviä asioita oli Seuran- ja  muiden Seuraa lähellä olevien tahojen kulttuuritapahtumat mm. Värikäs-Vuosaari 14.05.05 Vuotalossa. Tapahtuma perustui monikulttuurisuustyön esittelyyn ja esiintyjiin. Vuotalon aulassa toimintaansa esittelivät eri maahanmuuttajaryhmät ja yhdistykset. Esiintyjinä tapahtumassa oli Sasekan vatsatanssiryhmä, Saseka-houseband, Morris Dancers, Hels. balalaikkaorkesteri, Ghettos-tanssiryhmä, Ruzha-akrobaattiryhmä, Mustakivenkoulun ”Amarda auringonmaa”-tanssiryhmä, Odysseia-yhtye.

 

Kahvila Pokkarissa: Suvi Olavisen ja Elisa Laihon ”Seison auringolla”-runoesitys, Ljubov ja Victoria-lauluduo, Aulikki Oksanen –runoesitys.

 

Culumbuksessa: Young Star English Day Care Centerin –lasten lauluryhmä, Morris Dancers, Ruzha-akrobaatit ja väliajolla, Sasekan hanuristi.

 

Itä-Helsingin kulttuuriviikot ( Vuosaari tapahtumat  14-15.10.05 )

Perjantaina ”Nuorissa-itää” nuorten bänditapahtuma keräsi Vuotalolle lähes kaksisataa kuuntelijaa ja katselijaa, vaikka viereisellä urheilutalolla oli samaan aikaan seurakunnan ”armonviikon” nuorten gospel-tapahtuma. Esiintyjinä oli Vuosaarelaisia, jo paljon esiintyneitä bändejä ja tanssiryhmiä.

 

Lauantaina ”kulttuuritori” Columbuksessa tarjosi yrityksille ja yhdistyksille mahdollisuuden kertoa toiminnastaan, raikkaan kuoro- ja puhallinmusiikin säestyksellä. Kuorot ja puhallinorkesteri järjesti myöhemmin iltapäivä konsertin Vuosalissa.

Illalla Vuosalissa järjestettiin ”iltamat”, jossa esiintymisestä vastasi mm. Discantus-ja Vuoveikot kuorot, Vuosaaren mieslaulajat, Sakarat-laulu, näyttämö ja tanssiryhmä Anja Hinkkasen johdolla.

 

Vuosaaren kesäjuhlat 26-28.08.05

Kesäjuhlat aloitettiin Rastilan kartanolla, perjantaina rankassa vesisateessa, teemalla ”The Young Night” esiintyjinä: The Brothers of Invention, Skaution, Syöttöpaine, New Underground, Matinpoika, G-Rozza ( Ruzhan tanssiryhmä ), Battle, Memmy Bosse, Icon Crash.

 

Lauantaina jatkettiin varttuneemman väen  “Tanssijamit”-teemalla. Esiintyjinä:

Peter Loman trio ( lattaria, salsaa, rumbaa ), Stadin juhlaorkesteri ( Jim Pembroke, Rekku Reckhardt, Heinäsirkka, Sara Soisalo ), Flaming Old Stars, Hoe Joe ja tanssittajana Welvet Desperados.

Sunnuntai jatkui teemalla ”Perheviihdettä” Marja-Leena Kuuselan vetämällä pyöräretkellä lähialueen luontokohteisiin. Vuosaari-Seuran puheenjohtajan Juha Helansuon ohjelma-avauksen jälkeen esiintyivät mm. Linnanmäen sirkuskoulu, lastenmusabändi Big Organisation, lasten yhteislaulua. Aikuisten yhteislauluvetäjinä toimi Henrik Lamberg, Anja Hinkkanen ja Sakarat. Paikalla oli myös Vuosaaren VPK kalustoineen, Temppurata, Vesiturvamiehet teemalla ”Yksikään ei huku”,  kotiseututietokilpailu. Tilaisuudessa esiteltiin ja kukitettiin myös uusi ”Vuosaaren Vuokko”.

 

Vuosaaren kotikaupunkipolut

Kotikaupunkipoluista käytiin keskusteluja ja ideoitiin niiden esilletuomista mm. videoimalla reitit ja kohteet esim. harrastevoimin tai videotyöpajoissa.

 

 

4.3 Maankäyttötoimikunta

 

Vuosaaressa jatkui edelleen vilkas rakentaminen: Aurinkolahteen valmistui useita rakennuksia ja alue laajeni. Aurinkolahden itäosan asuinkortteleiden ja Uutelan kanavan rakentaminen jatkuivat. Kauppakeskus Columbuksen eteläpuolelle tulevan 26-kerroksisen asuintalon työt olivat käynnissä, samoin kuin Omenamäen rakentaminen. Pohjoisen ostoskeskuksen alueelle kaavaillaan myös täydennysrakentamista, mutta suunnitelmat ovat edelleen valmistelussa.

 

Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi Eija Loukoila. Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty yhteistyössä asukastoimikunnan ja Vuosaari-säätiön kanssa.

 

  • Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas 524-00/05

 

·        Muistutus Vuosaaren Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista

 

·        Meri-Rastilan alueen asemakaavamuutos

 

 

4.4 Taloustoimikunta

 

Toimikunta hoiti taloudenhoitaja Timo Raittisen johdolla seuran talouden suunnittelun ja hallinnan. Vuosaari-kirjan rahoituksen hankinta, myynnin, tilitysten, jakelun ja varastoinnin organisointi sekä tukien ja tilausten laskutus työllistivät taloustoimikuntaa tuntuvasti kuluneella kaudella.

Kirjan tiedotus ja ennakkomyynti, torimyynti ja Suomalaisen Kirjakaupan kautta organisoitu myynti onnistuivat erinomaisesti. Helsingin Vuosaari-kirjaa myytiin ennakkomyynti mukaan lukien vuoden 2005 loppuun mennessä 1856 kappaletta. Kirjan hyvin ennakoidut kustan-nukset saatiin katettua tilikauden myynnillä ja voittokin kertyi kirjasta 16 236,94 €. Kirjan hyvä menekki ennakoi uusintapainoksen tarvetta ensi syksyksi. Syntynyttä voittoa talous-toimikunta ehdottaa käytettäväksi uusintapainoksen rahoitukseen.

Vuosaari-Seura ry:n tuloslaskelmassa 2005 tilikauden ylijäämä poistojen jälkeen oli 15 927,98 €.  Tämä kertoo siitä, että varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuotot ja kulut menivät lähes tasan. Niistä voittoa kertyi ainoastaan 127,04 €. Jos tästä olisi vähennetty käyttöomaisuuden poistot 463 €, seuran talous olisi mennyt ilman kirjamyyntiä miinukselle.

 

 

4.5 Tiedotustyöryhmä

 

Tiedotustoimintaa hoiti Marja-Liisa Siira tiedotustyöryhmän kanssa. Seuran jäsenille postitettiin kaksi jäsenkirjettä, toinen keväällä ennen kevätkokousta ja toinen syksyllä ennen syyskokousta. Seuran ensisijaisena mediana toimi Vuosaari-lehti. Internet-sivuja kehitettiin ja sivuilla kerrottiin myös Seuran tapahtumista. Seuran esite uusittiin. Sitä jaettiin vuoden aikana seuraavissa tilaisuuksissa: Yhteisvastuukeräys maaliskuu, Vuosaaren kesäjuhlat ja turvapäivät elokuu, Vuosaaren harrastemessut syyskuu, Vuosaaren kulttuuriviikot lokakuu.

 

 

4.6 Viljelypalstatoimikunnat

 

Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat Boris Stjernberg (Falpakka) ja Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstaviljelijöiden tiedotustilaisuus 8.3. ja siivoustalkoot toukokuussa molemmilla viljelypalstoilla. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoiti myös vuonna 2005 viljelypalstojen vuokrauksen.

 

 

5. Toimintaryhmät

 

Toiminnan tukemiseksi perustettiin toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle ja seuran toiminnasta kiinnostuneille vuosaarelaisille mahdollisuuksia osallistua mm. tapahtumien, retkien jne. järjestämiseen ja ideointiin. Vuonna 2005 toimivat seuraavat toimintaryhmät:

 

  • Retkitoimintaryhmä, jonka vetäjänä toimi Marja-Leena Kuusela, järjesti geologia- ja kasviretken 22.5. Mustavuoren luonnonsuojelualueelle. Mukana retkellä oli mm. Vuosaari-projektijohtaja Ilkka Laine.

 

  • Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Matti Pöhö, Jäsenet DI Risto Nyberg (Meri-Rastila, VTM Petri Parrukoski (Aurinkolahti),  FM Matti Lipponen Meri-Rastila ja varatuomari Päivi Pösö (Keski-Vuosaari). Laatutyöryhmä teki aloitteita ja osa niistä toteutuikin nopeasti, mistä kiitos kaupungin eri elimille. Lausuntoja annettiin seuran johtokunnan kokouksen päätöksellä, mm. metrolinjastosuunnitelmasta sekä Vartiokylän lahden laatuselvityksestä. Laatutyöryhmä teki kokouksistaan muistiot.

.

6. Kotikaupunkipolut

 

Seuran jäseniä osallistui Suomen kotiseutuliiton vetämän Vuosaaren kotikaupunkipolut –hankkeen toteuttamiseen. Vuoden aikana tuotettiin sisältöä ja kulkukarttoja kahdelle reitille: Aurinkolahti-Kallahti sekä Keski-Vuosaari. Nämä polkureitit lisäksi koekäveltiin runsaslukuisen osallistujamäärän seurassa. Reittien tekstiosuudet ja kartat saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2005 kuluessa. Hankkeen koordinaattorina on toiminut Pauli Saloranta Suomen Kotiseutuliitosta.

 

7. Vuosaari-kirja

 

Vuosaari-kirja julkaistiin Vuotalossa 8.11. ja samassa tilaisuudessa julkistettiin Helsingin Tietokeskuksen kirja Suunnittelun kumppanuudet - tapaus Vuosaari. Vuosaari-kirjan kirjoitti tietokirjailija Pertti Lampi ja kirjan toimittamiseen osallistui Vuosaari-seuran ja Vuosaari-säätiön toimihenkilöitä toimituskunnan muodossa. Lisäksi kirjan tekemiseen osallistui laaja avustajajoukko. Kirja on saavuttanut kiinnostusta asukkaiden ja järjestöjen lisäksi myös esim. tutkijoiden keskuudessa.

Jo vuoden loppupuolelle tultaessa oli 3000 kpl painoksesta jäljellä enää muutamia satoja kirjoja. Jäsenistön myyntityö, jota pohjusti hyvä markkinointi, edistivät menekkiä ehkä yli odotustenkin. Tietenkin kirja itsessään upeassa pianoasussa oli tärkein tekijä kirjan myymisessä ja se, että kirjalle oli syntynyt luonnollista kysyntää Vuosaaren jatkuvasti kasvavan väkiluvun myötä.

Kirjan ilmestyminen juuri Vuosaari-Seuran 40v-juhlavuoden alla antaa mahdollisuuden käyttää osan kirjatulosta juhlavuoden tapahtumien ja kotikaupunkipolku-hankkeen julkaisun ja sisällöntuottamisen kustantamiseen.

 

 

 

Toimintakertomus 2004

1. Yleistä

Vuoden 2004 seuran toiminnassa painottuivat erityisesti kulttuuri ja aluesuunnittelu. Seura oli järjestäjänä tai osallistujana useissa kulttuuritapahtumissa. Tapahtumista seurankin jäseniä eniten työllistänyt Vuosaaren kesäjuhlat on jo muodostunut kaupunginosamme perinteeksi. Pitkään vireillä ollut Vuosaari-kirjahanke käynnistyi - kirja julkaistaan suunnitelmien mukaan syksyllä 2005. Alueen maankäyttösuunnitelmista annettiin vuoden aikana 8 kannanottoa.

Seura osallistui yhtenä kolmesta valitusta kaupunginosasta Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton paikallisportaalin pilottihankkeen suunnitteluun ja koulutukseen. Uusi, interaktiivinen paikallissivusto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2005 kuluessa.

Seuran organisaatiota uudistettiin: aktiivisesti toimintansa aloitti uusi nuorisotoimikunta. Uutta toimintaa edustaviin, eri aihepiirien toimintaryhmiin sen sijaan kaivataan lisää uusia jäseniä.

2. Seuran jäsenistö ja talous

Seuralla on reilut 430 henkilöjäsentä, joista vuonna 2004 jäsenmaksunsa maksaneita oli 253. Lisäksi Seuralla on joitakin yhteisöjäseniä, yrityksiä ja asuntoyhtiöitä. Uusia henkilöjäseniä Seuraan on tullut 10, mutta kokonaisjäsenmäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla, sillä saman verran jäseniä on eronnut. Jäsen putoaa jäsenrekisteristä, jos ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksua.
Tavoitteeksi asetettiin kasvattaa Seuran jäsenmäärää sekä laajentaa jäsenpohjaa nuoriin ja uusille asuinalueille.

Seuran toimintaa rahoitettiin pääosin viljelypalstatuloilla. Jäsenmaksut edustivat rahoituksessa kuitenkin edelleen merkittävää osaa.
Lisäksi yhteistyökumppaneiden rahoitus ja mm. Vuosaari-säätiön antamat avustukset ovat olleet erittäin tärkeitä. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan seitsemänä eurona.

3. Seuran hallinto

3.1 Seuran kokoukset

Seuran kevätkokous järjestettiin 29.3. Tehtaanpuiston koululla ja syyskokous 30.11. Vuosaaren lukion ruokalassa. Seuran taloudenhoitajana toimi Timo Raittinen. Tilintarkastajina toimivat KHT Seppo Pitkänen ja Matti Kanerva.

3.2 Muu hallinto

Johtokuntaan kuuluivat: Juha Helansuo (pj), Pertti Veckman (varapj.), Kirsi-Marja Putkonen (siht.), Tuula Hänninen, Stefan Loman Matti Pöhö, Valto Saari, Timo Vartiainen ja Lauriina Vilkkonen. Johtokunta kokoontui 11 kertaa, jonka lisäksi seuran toimihenkilöt kokoontuivat alkuvuodesta suunnittelemaan ja ideoimaan seuran toimintaa.

4. Seuran toimikunnat

4.1 Asukastoimikunta

Toimikunnan puheenjohtajana toimi Seppo Tirkkonen. Asukastoimikunta piti kaupungin Vuosaari-projektin kanssa vuonna 2004 kaikkiaan kuusi yhteistä kokousta. Esillä oli useita tärkeitä kaavoitusasioita – muun muuassa Uutelan asemakaavaluonnos, Vuosaaren keskustan suunnittelu, Pohjois-Vuosaari ja Merikorttitien alue. Palvelut olivat usein esillä, erityisesti terveyspalvelut, nuorten tilat ja tilanne.

Asukastoimikunta antoi lukuisia lausuntoja (monet yhdessä Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-säätiön kanssa) edellä mainituista asioista tai pyrki muuten vaikuttamaan niihin. Asukastoimikunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti Hyvä Vuosaari-palveluprojektin kokouksiin, Hyvä Vuosaari-foorumiin ja muihin asukaskokouksiin. Yhdessä neuvoteltiin myös Pauligin kanssa sen hankkeista. Asukastoimikunta piti omaa kokoustaan usein yhteiskokousten jälkeen, mutta kokoontui syksyllä myös pitkään omaan kokoukseensa, missä linjattiin asukastoimikunnan kantoja ja pohdittiin toiminnan ja tiedotuksen kehittämistä. Loppuvuodesta asukastoimikunta ja sen työ olikin näyttävästi esillä Vuosaari-lehdessä.

4.2 Kulttuuritoimikunta

Kahdeksanjäsenisen toimikunnan toimintaa veti Lauriina Vilkkonen. Toimikunta kokoontui viralliseen kokoukseen viisi kertaa. Lisäksi epävirallisia kokouksia, kahden tai kolmen henkilön tapaamisia, järjestettiin yhdeksän kertaa. Kokouksiin kutsuttiin myös seuraavia yhteistyökumppaneita: Katariina Peltonen Kulkesta, Laura Lyytinen Suomalaisesta kirjakaupasta, Riitta Hirvonen seurakunnasta ja Pirjo Vesinen kauppakeskus Columbuksesta.

Itäisten kaupunginosien kulttuuriyhteistyössä seuraa on edustanut Timo Raittinen. Toimintavuonna aloitettiin yhteistyö Vuosaareen rakennetun Taiteilijatalon asukkaiden kanssa.

Kulttuuritoimikunta ja monet toimikunnan ulkopuoliset henkilöt osallistuivat vuoden 2004 aikana Vuosaaren alueella mm. seuraavien tapahtumien suunnitteluun ja/tai järjestämiseen:
    •    Suomalaisen runon ja musiikin ilta 27.3., Tehtaanpuiston koulu
    •    Runoja ja lauluja rakkaudesta", runoilija Eira Stenberg ja Puotin laulu
    •    Värikäs Vuosaari – tapahtuma 15.5.Kauppakeskus Columbus, Vuosali, Vuotalon aula, kahvila ja kirjasto. Ensimmäistä kertaa järjestetty Värikäs Vuosaari –tapahtuma työllisti monia vuosaarelaisia. Virallisia suunnittelukokouksia järjestettiin seitsemän kertaa ja niiden lisäksi pidettiin muutamia parin henkilön tapaamisia. Syyskuussa pidetty kokous oli palautetapaaminen, jossa pohjustettiin vuoden 2005 tapahtuman suunnittelua. Tapahtuman sisältöä olivat mm. työpajat, esittelypöydät, lasten värikkäät tarinat, Vuosaari-puu ja erilaiset esitykset.
    •    Vuosaaren kesäpäivät 20.-22.8. Rastilan Kartano. Perjantaina järjestettiin nuorten bändi-ilta. Mukana oli myös Helsingin kaupungin kirjastoauto. Lauantaina vietettiin aikuisten lavatanssi-iltaa ja sunnuntaina kokoonnuttiin yhteislaulutilaisuuteen. Vuosaaren Vuokoksi valittu nuorisotyöntekijä Maj-Britt Jokinen kukitettiin.
    •    Taiteiden yö Vuotalossa 26.8. Kahvila Pokkari ja kirjaston lasten osasto. Musiikkia esitti Los Apartamentos, kuultiin Saila Susiluodon tekstejä ja sanataideopettajat saduttivat lapsia.
    •    Vuosaaren kulttuuripäivät 4.10.- 23.10. Vuosaaren kirkko, Vuotalon galleria ja aula, kahvila Pokkari, kauppakeskus Columbus, Vuosaaren yläaste ja lukio
    •    9.10. Itä-Helsingin kulttuuriviikkojen näyttelyssä STOAssa esiteltiin seuran toimintaa valokuvin.
    •    9.10. Vuosaaren iltamat ja tanssit.
    •    15.10. Nuorten esiintyjien estradi Nuorissa itää: Dom Andra, Pretty Stain, koulubändejä.
    •    16.10. Järjestöt ja harrasteryhmät esittäytyivät. Musiikkia.
    •    16.10. Iloiset lauantai-iltamat: mm. Leikarit, Kärri –kansantanssiryhmä, Framsteg, Sakarat
Vuonna 2004 osallistuttiin myös seuraaviin tilaisuuksiin:
    •    21.8. Vuosaaren turvapäivät: turvallisuuskysely ja vastausten kerääminen yhteistyössä Vuosaaren VPK:n kanssa
    •    5.10. Kunnallisvaalipaneeli
    •    24.10. Vuosaaren esittely EU Socrates-ohjelmaprojektin tilaisuudessa Merihiekassa

4.3 Maankäyttötoimikunta

Vuosaaressa jatkui edelleen vilkas rakentaminen: Aurinkolahteen valmistui useita rakennuksia ja alue laajeni. Aurinkolahden itäosan asuinkortteleiden ja Uutelan kanavan rakentaminen käynnistyivät. Edellisenä vuonna puretun eteläisen ostoskeskuksen tilalle rakennettiin palveluasuintaloja. Kallvikintien ja Vuosaarentien risteyksessä sijainnut rakennus purettiin kesällä. Kauppakeskus Columbuksen eteläpuolelle tulevan 26-kerroksisen asuintalon perustamistyöt aloitettiin, samoin kuin Omenamäen rakentaminen. Pohjoisen ostoskeskuksen alueelle kaavaillaan myös täydennysrakentamista, mutta suunnitelmat ovat edelleen valmistelussa. Vuosaaren suursatama –hanke eteni ja Ramsinrannan pientaloalueen 1. vaiheen rakentaminen jatkui.
Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi Eija Loukoila. Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty yhteistyössä asukastoimikunnan ja Vuosaari-säätiön kanssa.
    •    Näkökohtia otettavaksi huomioon laadittaessa vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen ympäristön asemakaavan muutoksen suunnittelutavoitteita 29.1.
    •    Uutelan asemakaavaluonnos 2.3.
    •    Kannanotto vuosaaren keskustan asemakaavan muutosperiaatteisiin 26.3.2004
    •    FC-Viikinkien aloitteesta kaupunginhallitukselle, nuorisolautakunnalle ja liikuntalautakunnalle 28.4. kirje, jossa kiinnitettiin huomiota nuorisotalojen lakkauttamisesta ja harjoituskenttien vähäisyydestä johtuviin ongelmiin ja vaadittiin asioihin parannusta.
    •    Vuosaaren tontin 54050/5 sekä pysäköintitontin ja katualueen asemakaavan muutosluonnos 17.5.
    •    Mielipide laivanrakentajanportin ympäristön asemakaava-muutoksesta (Pauligin paahtimotoiminnot sataman yritysalueelle) 5.11.
    •    Mielipide vuosaaren huipun virkistysalueen puistosuunnitelmaluonnoksesta 7.6.
    •    Mielipide merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosluonnoksista
 
4.4 Taloustoimikunta

Toimikunta hoiti taloudenhoitaja Timo Raittisen johdolla seuran talouden suunnittelun ja hallinnan. Vuosaari-kirjan tuottamista varten laadittiin kustannusarvio ja tilipuitteet seuran kirjanpitoon. Kirjaa varten avattiin oma pankkitili sen kustannuksien ja tuottojen seuraamista varten. Vuosaari-säätiöltä saatiin rahoitustukea kirjoittajan palkkaamiseksi. Kirjoittajan palkka sivukuluineen maksettiin seuran tileiltä kesä-joulukuussa. Vuoden aikana ryhdyttiin Vuosaaressa toimivilta yrityksiltä ja yhteisöiltä keräämään avustuksia kirjan tuottamista varten. Rahoitustukea saatiin toimintavuonna mm. Paulig Oy:ltä, YIT Rakennus Oy:ltä, Nordea-Pankki Suomi Oyj:ltä, Pohjola Yhtymä Oyj:ltä, Lähivakuutukselta ja Lions Club Vuosaaren osastolta.

4.5 Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimintaa johti Juha Helansuo. Seuran jäsenille postitettiin kaksi jäsenkirjettä, toinen keväällä ennen kevätkokousta ja toinen syksyllä ennen syyskokousta. Seuran ensisijaisena mediana toimi Vuosaari-lehti. Internet-sivuja kehitettiin ja sivuilla kerrottiin myös Seuran tapahtumista. Seuran esite uusittiin. Sitä jaettiin vuoden aikana seuraavissa tilaisuuksissa: Yhteisvastuukeräys maaliskuu, Vuosaaren kesäjuhlat ja turvapäivät elokuu, Vuosaaren harrastemessut syyskuu, Vuosaaren kulttuuriviikot lokakuu.
Seura osallistui HELKAn uuden julkaisujärjestelmän käyttöönottokoulutukseen pilottikaupunginosana Maunulan ja Alppilan kaupunginosayhdistysten kanssa. Uusi vuonna 2005 tuotantokäyttöön otettava julkaisujärjestelmä tuo mahdollisuuden mm. tiedottaa tapahtumista ja jättää ilmoituksia suoraan internet-selaimen kautta käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Säännöllistä tiedottamista ja ilmoittamista harjoittavat vuosaarelaiset tahot voivat uuden julkaisuportaalin käyttöönoton jälkeen hoitaa tiedottamistaan ilman välikäsiä. Lisäksi kaikki rekisteröityvät käyttäjät voivat jättää ilmoituksia uuteen järjestelmään, jotka järjestelmän ylläpitohenkilökunta hyväksyy julkaistaviksi. Ylläpito on tarkoitus järjestää perustettavan nettitoimituskunnan avulla.

4.6 Viljelypalstatoimikunnat

Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat Boris Stjernberg (Falpakka) ja Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstaviljelijöiden tiedotustilaisuus 23.3. ja siivoustalkoot 15.5. molemmilla viljelypalstoilla. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoiti myös vuonna 2004 viljelypalstojen vuokrauksen, mikä vaatii nyt enemmän työtä, kun seura sai Fallpakan lisäksi vuokrattaviksi myös Porslahden viljelypalstat.

4.7 Nuorisotoimikunta

Seuran tammikuussa 2004 perustetun toimikunnan puheenjohtajana toimi Marko Mielonen. Viisi- (loppusyksystä kuusi)jäseninen ryhmä kokoontui 9 kertaa. Vuoden 2004 toiminnan tavoitteiksi kirjattiin:
    •    tehdä näkyväksi nuorisotoiminta ja -toimijat Vuosaaressa
    •    suunnitella ja järjestää yhdessä nuorten kanssa heille suunnattuja tapahtumia
    •    toteuttaa keskustelufoorumeja teemoista nuoret, maahanmuuttajanuoret ja mahdollisuudet vaikuttaa näiden ryhmien asioihin
    •    tarjota uusia toimintamahdollisuuksia nuorille
    •    koordinoida yhteistyötä eri toimijoiden kesken (kohtauttaa eri piirejä)
Konkreettisia toimikunnan toteutettuja hankkeita/ toimintoja olivat:
    •    Ice-Hearts toiminnan aloittaminen Vuosaaressa
    •    Vuosaaren kesäjuhlien nuorten päivän suunnittelu, ideointi ja toteutus eri yhteistyö tahojen kanssa
    •    Vuosaari-lehdessä julkaistavan, nuorten kirjoittaman Nuorisonurkan käynnistäminen
    •    Vuotalon Bändi-iltaman suunnittelu, toteutus ja organisointi
    •    alustus Vuosaari-seuran kevätkokouksessa monikulttuurisesta yhdessäolosta
Nuorisotoimikunta loi monille nuorille esiintymismahdollisuuksia eri tapahtumissa ja teki tiiviistä yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen kanssa.

5. Toimintaryhmät

Toiminnan tukemiseksi perustettiin toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle ja seuran toiminnasta kiinnostuneille vuosaarelaisille mahdollisuuksia osallistua mm. tapahtumien, retkien jne. järjestämiseen ja ideointiin. Vuonna 2004 toimivat seuraavat toimintaryhmät:
    •    Retkitoimintaryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Marja-Leena Kuusela, järjesti keväisen luontoretken Kasavuorelle 16.5. ja retken Vuosaaren Sataman rakennusalueelle 25.9.
    •    Maankäyttö, rakentaminen ja kaavoittaminen eli MRK-ryhmä kokoontui Matti Pöhön johdolla ja piti yhteyttä kaavoitusasioissa asukastoimikuntaan sekä seuran maankäyttötoimikuntaan ja esitti omia näkemyksiään edellä mainituissa asioista.

6. Vuosaari-kirja

Seuran johtokunta hyväksyi kirjan valmisteluun liittyvät ehdotukset ja sopimus kirjoitustyöstä kirjoittajaksi valitun Pertti Lammen kanssa allekirjoitettiin. Toimituksen tukiorganisaatioiksi muodostettiin yhteistyössä Vuosaari-säätiön kanssa kirjan sisältöön, kuvitukseen ja rahoitukseen keskittyvät toimikunnat. Kirjan toimituskuntien puheenjohtajana toimi Matti Suomela. Kirjoitustyö alkoi 15.6. sopimuksen mukaisesti ja päättyi 15.12. Sopimus kannen ja taiton suunnittelusta allekirjoitettiin vuoden 2004 lopulla ja toimitus jatkuu kuvatoimituksena ja painatuksen valmisteluna vuonna 2005. Vuosaari-säätiön myöntämän kirjailijan palkkion kattavan avustuksen lisäksi Paulig Oy antoi merkittävän avustuksen. Lisäksi avustuspyynnöin käännyttiin useiden Vuosaaressa toimintaa harjoittavien yritysten puoleen.

Tervetuloa Vuosaari-Seuraan!

 

vaakuna.jpg

Vuosaari-Seura toimii vuosaarelaisten hyväksi, jotta kotisaaremme olisi mahdollisimman viihtyisä, kehittyvä ja yhteisöllinen paikka.

Järjestämme monipuolista vapaa-ajanohjelmaa ja pidämme yllä positiivista Vuosaari-henkeä! Vaikutamme kuntapäättäjiin, viranomaisiin ja palveluntarjoajiin Vuosaarta koskevissa tärkeissä kysymyksissä. Teemme kotiseututyötä myös ruohonjuuritasolla mm. ylläpitämällä Sjökullan torppaa Kallahden kainalossa sekä vuokraamalla viljelypalstoja Fallapakassa ja Porslahdessa.

 On monta tapaa osallistua Vuosaari-Seuran toimintaan:

  • Liity jäseneksi täyttämällä verkkolomake. Rivijäsenyyskin on arvokasta, sillä 15 euron vuosimaksu auttaa rahoittamaan kotiseututyötä yhteiseksi hyväksi.
  • Liittymällä jäseneksi saat uutiskirjeen sähköpostiisi noin kerran kuussa. Se välittää tietoa tulevista tapahtumista ja toiminnasta.
  • Jos haluat mukaan iloiseen aktiiviporukkaan, ota ystävällisesti yhteyttä seuran hallituksen jäseniin tai laita sähköpostia osoitteeseen vuosaariseura@vuosaari.fi.
  • Seuraa Vuosaari-lehdessä ilmestyvää palstaamme.
  • Pysy ajan tasalla myös Facebookin kautta: Tykkää Vuosaari-Seurasta tai liity Sjökullan torppa -ryhmään.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan! 

 

Aikidon peruskurssi alkaa!

aikido_vuosaari.jpg

Aikido on vauhdikas budolaji, joka sopii yhtä lailla nuorille, aikuisille, naisille kuin miehillekin. Se on yhdistelmä itsepuolustusta ja kuntoliikuntaa ilman kilpailun painetta.

 

 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
A I K I D O O N
VUOSAAREN URHEILUTALOLLA
TORSTAINA 29.1. KLO 19:30-20:30

Tuolloin järjestämme salillamme lajiesittelyn, ja otamme vastaan ilmoittautumisia aikidon peruskurssille (ikäraja 13v). Ensimmäiset harjoitukset ovat sunnuntaina 1.2. klo 13.15. Salimme on Vuosaaren Urheilutalolla, Vuosaarentie 5, kauppakeskus Columbuksen vieressä. 

Kobudon peruskurssi alkaa

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
K O B U D O O N
VUOSAAREN URHEILUTALOLLA
TORSTAINA 29.1. KLO 19:30-20:30.

Taura Muso ryu kobudo on vanhaan japanilaiseen perinteeseen nojautuva taito. Se sisältää aseettomia ja aseellisia tekniikoita, taktiikkaa ja kulttuuritietoa.

Tervetuloa lajiesittelyyn ja halutessasi myös ilmoittautumaan peruskurssille torstaina 29.1 klo 19.30-20.30. Näytös ja peruskurssin harjoitukset pidetään Vuosaaren Urheilutalolla, Vuosaarentie 5, kauppakeskus Columbuksen vieressä.

Iloista voimistelua lapsille!

Iloista liikuntaa voimistelun alkeiden, välineiden ja liikuntaleikkien parissa.