Uutiset Tapahtumat

Vuosaari-Seura tiedottaa 7/2016

Vuosaari-Seura rekisteröitiin 17.5.1966. 50-vuotisjuhlapäivän kunniaksi Vuosaari-Seura tapasi kaupungin virkamiehiä ravintola Mainingissa. Tapaamisen yhtenä tarkoituksena oli kiinnittää huomiota yleiskaavaehdotuksessa oleviin neljään Vuosaaren kannalta ongelmalliseen kohtaan: Ramsinniemen, Rastilan kartanon ympäristön, Uutelan kanavan itäpuolen ja Mustavuoren rakentamissuunnitelmiin.

Vuosaari-Seura korostaa alueiden luonnon- ja virkistysarvojen merkitystä sekä Vuosaaren kulttuuriympäristöjen vaalimisen tärkeyttä. Vuosaari-Seuran, Vuosaari-toimikunnan ja Vuosaari-säätiön yhteiset mielipiteet yleiskaavasta voi lukea kokonaisuudessaan vuosaari.fi -sivuilta.

Tulevia tapahtumia

Kanavalaulut keskiviikkona 25.5. klo 18 Uutelan kanavalla yhteistyössä Aurinkolahti-Seuran ja Vuosaaren seurakunnan kanssa. Mukana lauluyhtye Sakarat.

Torstaina 26.5.2016 klo 15-18 Kyläjuhlat Leikkipuisto Haruspuistossa, os. Meri-Rastilan tori 7. Pihakirppis, musiikkia, kahvila, yhteistä tekemistä perheille ja alueen asukkaille. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Korttelitalo sekä alueen yhdistykset ja aktiivit. Tapahtumassa on esillä Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen luonnos sekä Meri-Rastilan tien uudistamisen luonnosehdotus. Tule kertomaan oma mielipiteesi suunnitelmista.

Helsinki-päivänä, sunnuntaina 12.6. klo 18-20 Sjökullan torpalla jäsenten puutarhajuhlat. Tarjolla pullakahvit. Jäsenille jaossa juhlapostikortti. Myynnissä pientä iltapalaa sekä Vuosaari-Seuran putiikkituotteita. Juhlia juhlitaan 60-luvun tyyliin. Paikalla Seppo Kurkelan tanssiorkesteri.

Berliiniin!

Nyt on mahdollisuus lähteä Vuosaari-Seuran matkassa Berliiniin. Lähtö omasta satamasta. Matka-aika 4.10. – 9.10.2016. Matkasta lisää tietoa vuosaari.fi –sivuilla.

Muuta

KIITOKSET osallistujille, esiintyjille ja erityisesti Seppo Tirkkoselle ja Vuosaaren Martoille hienosta 12.5. juhlasta kirkolla!

Perinteiset kesäjuhlat koittavat jälleen elokuussa. Lohikäärmepuiston kesäjuhlien markkinapaikat 20.8. klo 10–14 varataan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anja.hinkkanen@gmail.com kesäkuun aikana.

Vuosaari-Seura tiedottaa 6/2016

Kaavoitusasioita

Vuosaari-Seura on antanut yhdessä Vuosaari-toimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kanssa lausunnon Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaavahankkeesta. Alueelle suunnitellaan koulutuskeskusta ja sen yhteyteen majoitusrakennusta. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti viime syksynä esillä olleen kaavan uudelleen valmisteluun. Vuosaari-Seuran ym. mielipide on luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla.

Yleiskaava 2016

Helsingin uuden yleiskaavan kaavaehdotus etenee lautakuntakäsittelyyn näillä näkymin touko-kesäkuun vaihteessa. Ehdotuksessa on edelleen useita Vuosaaren osalta hyvin ongelmallisia merkintöjä. Kerrostaloalueita ehdotetaan Ramsinniemeen, Rastilan kartanon puistoon, Uutelan kanavan itärannalle sekä Mustavuoreen.

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen uudesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen uudesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä suunnittelun lähtökohdista

Meri-Rastilan Lohiniemenrantaan valmistellaan asemakaavan muutosta. Suunnitelmissa on rakentaa alueelle Planmeca Oy:n koulutuskeskus sekä majoitustiloja yrityksen koulutustilaisuuksiin osallistuville. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavan uudelleen valmisteluun viime vuoden lopulla. Uudistetussa suunnitelmassa Harbo Academyn sijaintia on muutettu Harbo Lounge -saunarakennuksen länsipuolelta sen itäpuolelle.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta antoivat kaavahankkeen edellisestä versiosta yhteisen mielipiteen syyskuussa 2015. Mielipide oli laaditussa vuorovaikutusraportissa vastoin yleistä ja hyvää käytäntöä kuitenkin esitetty yhdessä henkilötietolain mukaan anonyymeinä esitettävien yksityishenkilöiden mielipiteiden kanssa. Julkisten yhteisöjen kohdalla tämä esitystapa on kuitenkin tarpeetonta ja vuorovaikutuksen yleiselle avoimuudelle jopa vahingollista. Allekirjoittajat edellyttävät asian korjaamista jatkossa.

Harbo Academy

Koulutuskeskukselle nyt ehdotettu uusi sijainti säästää aiemmassa versiossa vaarantuneen hyvin arvokkaaksi (arvoluokka I) määritellyn Ison Kallahden pohjoisrannan rantaniitty- ja hietikkokohteen saunarakennuksen toisella puolella eli suunnitelma on tältä osin parempi kuin aiempi.

Esitetty uusi Harbo Academy on kuitenkin kerrosneliöalaltaan huomattavasti suurempi (650 k-m2) kuin aiempi versio (480 k-m2) ja noin puolet rakennuksesta sijoittuu meren päälle. Koulutuskeskuksen näkyvyys meren ja Kallahdenniemen suunnasta olisi siten poikkeuksellisen hallitseva ja Ison Kallahden maisemalle epäedullinen.

Harbo Lodge

Villa Harbon ja Villa Bergbackan väliin sijoitetuksi suunniteltu kaksikerroksinen majoitustilarakennus Harbo Lodge muuttaisi myös toteutuessaan huomattavasti alueen rakennetun maiseman kokonaisuutta, vaikka rakennuksen toisen kerroksen vetäminen taakse ja porrastaminen keventääkin näkymää rannasta ja mereltä käsin.

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Uudessa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa paikka on määritelty myös maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Koska suojellut Villa Harbo ja Villa Bergbacka (molemmat sr-1) sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan on syytä vakavasti kysyä, miten uusi iso kaksikerroksinen majoitusrakennus voidaan sijoittaa alueelle yli satavuotiasta vuosaarelaista huvilaympäristöä vahingoittamatta.

Liikenne Harbo Lodgeen on suunnitelmassa linjattu kulkemaan Hiidenmaankadun kautta hyvin jyrkkää mäkeä alas ja Villa Bergbackan takaa uuden majoitusrakennuksen pohjoispuolelle. Kapea Hiidenmaankatu sopii huonosti suuremmille ajoneuvoille tai vilkkaalle liikenteelle. Jos majoitusrakennus paikalle hyväksytään, tulisi kaupungin turvallisuussyistä selvittää jalkakäytävän toteuttamista Hiidenmaankadulle.

Lopuksi

Allekirjoittajayhteisöt haluavat lisäksi edelleen muistuttaa läheisen entisen Alkon koulutuskeskuksen Vuorannan olevan pian taas ilman käyttöä ja tyhjillään. Suojellun rakennuksen (sr-2) on suunnitellut Helmer Stenros ja puutarhan Maj-Lis Rosenbröijer.

Vuoranta sijaitsee vain noin 400 metrin kävelymatkan päässä Villa Harbosta sekä Harbo Loungesta ja alueella on jo olemassa valmiit hyvät liikenneyhteydet ja pysäköintitilat. Vuorannan läheisyydessä sijaitseva Hotelli Rantapuisto (entinen Yhdyspankin Unitas-opisto) voisi myös tarjota mahdollisesti tarvittavia täydentäviä majoitus- ja ravintolapalveluja.

Vuorannan uudistushanke ei vaatisi asemakaavamuutosta ja Lohiniemenrannan alueen luonto- sekä kulttuuriympäristöarvot eivät vaarantuisi. Koulutuskeskuksen ja sen puutarhan kunnostaminen olisi kulttuuriteko, jota monet vuosaarelaiset suuresti arvostaisivat. Vuorannassa viime vuoden marraskuusta asti toiminut Suomen Punaisen Ristin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus lopettaa toimintansa syyskuussa 2016.

Helsingissä 6.5.2016

Vuosaari-Seura ry

Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen uudesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen uudesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä suunnittelun lähtökohdista

Meri-Rastilan Lohiniemenrantaan valmistellaan asemakaavan muutosta. Suunnitelmissa on rakentaa alueelle Planmeca Oy:n koulutuskeskus sekä majoitustiloja yrityksen koulutustilaisuuksiin osallistuville. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavan uudelleen valmisteluun viime vuoden lopulla. Uudistetussa suunnitelmassa Harbo Academyn sijaintia on muutettu Harbo Lounge -saunarakennuksen länsipuolelta sen itäpuolelle.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta antoivat kaavahankkeen edellisestä versiosta yhteisen mielipiteen syyskuussa 2015. Mielipide oli laaditussa vuorovaikutusraportissa vastoin yleistä ja hyvää käytäntöä kuitenkin esitetty yhdessä henkilötietolain mukaan anonyymeinä esitettävien yksityishenkilöiden mielipiteiden kanssa. Julkisten yhteisöjen kohdalla tämä esitystapa on kuitenkin tarpeetonta ja vuorovaikutuksen yleiselle avoimuudelle jopa vahingollista. Allekirjoittajat edellyttävät asian korjaamista jatkossa.

Harbo Academy

Koulutuskeskukselle nyt ehdotettu uusi sijainti säästää aiemmassa versiossa vaarantuneen hyvin arvokkaaksi (arvoluokka I) määritellyn Ison Kallahden pohjoisrannan rantaniitty- ja hietikkokohteen saunarakennuksen toisella puolella eli suunnitelma on tältä osin parempi kuin aiempi.

Esitetty uusi Harbo Academy on kuitenkin kerrosneliöalaltaan huomattavasti suurempi (650 k-m2) kuin aiempi versio (480 k-m2) ja noin puolet rakennuksesta sijoittuu meren päälle. Koulutuskeskuksen näkyvyys meren ja Kallahdenniemen suunnasta olisi siten poikkeuksellisen hallitseva ja Ison Kallahden maisemalle epäedullinen.

Harbo Lodge

Villa Harbon ja Villa Bergbackan väliin sijoitetuksi suunniteltu kaksikerroksinen majoitustilarakennus Harbo Lodge muuttaisi myös toteutuessaan huomattavasti alueen rakennetun maiseman kokonaisuutta, vaikka rakennuksen toisen kerroksen vetäminen taakse ja porrastaminen keventääkin näkymää rannasta ja mereltä käsin.

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Uudessa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa paikka on määritelty myös maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Koska suojellut Villa Harbo ja Villa Bergbacka (molemmat sr-1) sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan on syytä vakavasti kysyä, miten uusi iso kaksikerroksinen majoitusrakennus voidaan sijoittaa alueelle yli satavuotiasta vuosaarelaista huvilaympäristöä vahingoittamatta.

Liikenne Harbo Lodgeen on suunnitelmassa linjattu kulkemaan Hiidenmaankadun kautta hyvin jyrkkää mäkeä alas ja Villa Bergbackan takaa uuden majoitusrakennuksen pohjoispuolelle. Kapea Hiidenmaankatu sopii huonosti suuremmille ajoneuvoille tai vilkkaalle liikenteelle. Jos majoitusrakennus paikalle hyväksytään, tulisi kaupungin turvallisuussyistä selvittää jalkakäytävän toteuttamista Hiidenmaankadulle.

Lopuksi

Allekirjoittajayhteisöt haluavat lisäksi edelleen muistuttaa läheisen entisen Alkon koulutuskeskuksen Vuorannan olevan pian taas ilman käyttöä ja tyhjillään. Suojellun rakennuksen (sr-2) on suunnitellut Helmer Stenros ja puutarhan Maj-Lis Rosenbröijer.

Vuoranta sijaitsee vain noin 400 metrin kävelymatkan päässä Villa Harbosta sekä Harbo Loungesta ja alueella on jo olemassa valmiit hyvät liikenneyhteydet ja pysäköintitilat. Vuorannan läheisyydessä sijaitseva Hotelli Rantapuisto (entinen Yhdyspankin Unitas-opisto) voisi myös tarjota mahdollisesti tarvittavia täydentäviä majoitus- ja ravintolapalveluja.

Vuorannan uudistushanke ei vaatisi asemakaavamuutosta ja Lohiniemenrannan alueen luonto- sekä kulttuuriympäristöarvot eivät vaarantuisi. Koulutuskeskuksen ja sen puutarhan kunnostaminen olisi kulttuuriteko, jota monet vuosaarelaiset suuresti arvostaisivat. Vuorannassa viime vuoden marraskuusta asti toiminut Suomen Punaisen Ristin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus lopettaa toimintansa syyskuussa 2016.

Helsingissä 6.5.2016

Vuosaari-Seura ry

Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Vuosaari-Seura tiedottaa 5/2016

Vuosaari-Seuran huhtikuuhun kuuluu talkoita ja kunnostustöitä. Talkoovoimin siivottiin Sjökullan torppa ja piha lauantaina 16.4. Paikalla oli hyvä ja toimiva tiimi ja iloinen tekemisen meininki. Sääkin suosi. Haravointi oli suosikkipuuhaa ja talkooväki pääsi kahvittelemaan ulkosalla. Puuhastelun yhteydessä pulpahteli esiin monta moninaista yhteistä unelmaa; mitä kaikkea kivaa olisikaan mukava tehdä.

Vuosaari-Seuran toimintaan voi tulla mukaan mutkattomasti. Vuosaari.fi -sivuilla on tietoa seuran eri toimikunnista ja tapahtumista. Tapahtumista ilmoitamme lisäksi Vuosaari-lehdessä ja uutiskirjeellä. Vuosaari-Seuralla on omat Facebook-sivut. Torpan kuulumisia voi lisäksi ihastella Sjökullan torpan Fb-sivustoilta. Tykkää meistä ja liity mukaan! 

Kevät koittaa palstaviljelijöille

Viljelypastojen talkoopäivä on tulevana lauantaina 23.4. Talkoissa keskitytään yleisen palsta-alueen ja palstaympäristön siistimiseen.

Äkämäpunkkeja on esiintynyt palsta-alueilla. Etenkin niiden viljelijöiden, joilla on mustaviinimarjapensaita tulee pikaisesti käydä tarkistamassa palstansa pensaat, jos eivät jo ole sitä tehneet, ja poistaa saastuneet silmut, oksat tai koko pensas. Lisätietoa aiheesta saa palstavastaavilta.

Palstoja on vapautunut! Halukkaiden uusien viljelijöiden kannattaa ilmoittautua nyt palstajonoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Meri-Rastilan Työttömien yhdistyksen kautta joko puhelimitse 09-3416291 tai sähköpostilla mvtry@kolumbus.fi

Kalajuttuja torpalla

Sjökullan vanhalla kalastajatorpalla (os. Harbonkatu 14) vietetään avoimia ovia sunnuntaina 24.4.2016 klo 13–16. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen eläkkeellä oleva erikoistutkija, FT Erkki Ikonen pitää esitelmän ammattikalastuksen kohteena olevista kaloista ja niiden kalastuksessa tapahtuneista muutoksista. Esityksen painopiste on Suomenlahden lohikantojen ja  lohenkalastuksen kehityksessä  1900-luvun alkupuolelta alkaen. Esitelmä alkaa klo 14.
Pop up -kahviossa on myynnissä kalaherkkuja sekä kahvia ja teetä. Maksutapa käteinen.

Muita tapahtumia

Vappuna 1.5. kello 11 on kirkossa keväinen messu Sakaroiden avustamana.

Kello 13 lauletaan Mainingin terassilla keväisiä lauluja. Terassilla on mahdollisuus vaikka tanssia.

Helatorstaina 5.5. on kello 18 Merimieskirkossa Kansanmusiikkimessu.

Torstaina 12.5. Vuosaaren kirkon seurakuntasalissa on Vuosaari 50 vuotta juhlatapahtuma kaikille klo 18–19.30. Ohjelmassa esiintyvät IHMO:n kanteleoppilaat Satu Sopasen johdolla. Kari Hagman laulaa 60-luvun  tunnelmia, Seppo Tirkkonen muistelee Vuosaaren vaiheita. Mielenkiintoinen kuvakavalkadi kertoo Vuosaaren historiasta ja nykypäivästä. Sakarat päättävät illan Kesäillan valssiin. Martat kahvittavat. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Perinteinen Vuokkoretki Mustavuoreen tehdään 14.5. yhteistyössä Sydänyhdistyksen kanssa.

Suvilinnun lauluja lauletaan 25.5. klo 18 Uutelan kanavalla. Yhteistyössä Aurinkolahti-Seuran, Vuosaari-Seuran ja seurakunnan kanssa.

Vuosaari-Seura tiedottaa 4/2016

Kevät keikkuen tulevi. Keskiviikkona 30.3. oli Sjökullan torpalla innokkaita laatikkoviljelijöitä suunnittelemassa yhdessä Lähiöprojektin ja muotoilija Päivi Raivion kanssa Meri-Rastilan torille ja Ison Kallahden puistoon tulevia yhteisöviljelmiä. Torpan ympäristössä hankkeessa mukana ovat Vuosaari-Seuran lisäksi mm. vuosaarelaiset Martta-järjestöt, Kallahden kylä -taloyhtiö, somalivanhempien yhdistys sekä Pro Meri-Rastila -liike. Meri-Rastilan torille Placemaking-hanke tuo näillä näkymin leikkipuiston ja nuorten viljelylaatikot. Ensi vuonna hanketta voidaan mahdollisesti laajentaa niin, että yhteisöjen lisäksi mukaan voivat tulla yksityishenkilöt.

Tulevia tapahtumia

Kirkolla on hauska ja kiinnostava kansanmusiikkikonsertti sunnuntaina 10.4. klo 18. Mukana Helsingin Pelimannit ja Sakarat Laulupelimannit yhtyeineen. Kolehti kerätään yhteisvastuulle lapsi- ja nuorisotyön hyväksi.

Avoimet ovet torpalla sunnuntaina 24.4.2016 klo 13–16. Erkki Ikonen kertoo Suomenlahden kaloista ja kalastuksesta klo 14. Pop up –kahvio on avoinna tilaisuuden ajan.

Vuosaari-Seuran kevätkokous pidetään Sjökullan torpalla tiistaina 26.4. klo 18.30. Ennen kokousta on kakkutarjoilut ja mahdollisuus tutustua kokousaineistoihin. Tervetuloa torpalle siis jo hyvissä ajoin ennen kokousta. Ovet aukeavat klo 17.30.

Jäsenkirje maksulomakkeineen postitetaan 11.4.  Muistathan maksaa jäsenmaksusi. Vain jäsenmaksunsa suorittaneet voivat hyödyntää täysimääräisesti seuran jäsenetuja ja osallistua mm. Helsinki-päivänä 12.6. torpalla vietettäviin puutarhajuhliin.

Vappuna 1.5. on ravintola Mainingin terassilla kello 13 vappulaulajaiset ja päivätanssit Sakaroiden tahdittamana. Toivotaan, että sää suosii!

Vuosaari-Seuran matkalle Berliiniin!

Juhlavuoden kunniaksi Vuosaari-Seura järjestää Vuosaaren satamasta alkavan matkan Berliiniin. Matka toteutetaan 20.–25. syyskuuta. Hinta jäsenille alk. 645 €. Lisää matkasta seuran sivuilta vuosaari.fi tai seuran puheenjohtajalta anja.hinkkanen@gmail.com. Ilmoittautuminen huhtikuun aikana. Matka on varattu 15 hengelle.

Viljelypalstoja jaossa

Vuosaari-Seuran viljelypalsta-alueilla Fallpakassa ja Porslahdessa huhtikuu on tapahtumarikas kuukausi. 4.4. alkoi vapautuvien palstojen uudelleenvuokraus. 18.–19.4. Tertun Taimi ja Kukka tuo lannoitteita, kalkkia, multaa sipuleita yms. Keskiviikkona 20.4. pidetään Infotilaisuus Albatrossin seurakuntasalissa klo 18.00 alkaen. 23.4. kummallakin palstalla vietetään kahvitarjoilun kera talkoopäivää, jolloin siivotaan oman palsta-alueen lisäksi myös lähiympäristö.

Palstalaiset ovat saaneet tammikuussa palstakirjeen, josta selviää kaikki tämän vuoden tapahtumat.

Mikäli mielesi halajaa omaa palstaa, niin paras konsti sen saamiseen on ottaa yhteyttä Meri-Vuosaaren Työttömiin joko puhelimitse 09-3416291 tai sähköpostilla mvtry@kolumbus.fi ja ilmoittautua palstajonoon.

Toimintakertomus 2015

1 Yleistä

Vuosi 2015 oli Vuosaari-­Seuran 50. toimintavuosi. Seuran kevätkokous pidettiin 28.4. Sjökullan torpalla ja syyskokous 24.11. Vuotalon Pokkarissa. Kevätkokouksessa Matti Lipponen esitteli Meri-Rastilan kotikaupunkipolkua.

2 Seuran jäsenistö ja talous

Vuosaari-­Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 453. Näistä henkilöjäseniä oli 438 ja kannatusjäseniä 15. Jäsenrekisteriä hoidetaan FloMembers-järjestelmällä. Jäsenrekisteriä hoiti Leena Rautakorpi.

Henkilöjäsenmaksu oli 15 €, yritys-­ ja kannattajajäsenmaksu 50 €.

Vuosaari-Seura on Helsingin kaupunginosat ry Helkan, Suomen Kotiseutuliiton ja Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:n jäsen.

3 Seuran hallitus ja muu hallinto

Hallitukseen kuuluivat: Anja Hinkkanen (puheenjohtaja), Matti Lipponen (varapuheenjohtaja), Maarit Vierunen (sihteeri), Eero Hildén, Petri Lahtinen, Stefan Loman, Matti Pöhö, Leena Rautakorpi ja Anna-Maija Virta. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Lisäksi käytiin yhteydenpitoa sähköpostilla. Hallituksen jäsenet kuuluivat yhdistyksen eri toimikuntiin.

Seuran suunnitteluseminaari pidettiin 24.1.2015 Hotelli Rantapuistossa. Seminaarissa ideoitiin seuran tulevaa toimintaa ja tutustuttiin Visit Vuosaari -matkailuhankkeeseen.

Taloudenhoitajana toimi Maarit Vierunen. Seuran kirjanpidon hoiti Toimex Ky. Toiminnantarkastajina olivat Seppo Pitkänen, varalla Petri Parrunkoski, ja Eija Loukoila, varalla Ilkka Sulanto.

4 Seuran toiminta

4.1 Sjökulla

Torpalla järjestettiin vuonna 2015 yli 60 tilaisuutta. Ulkopuoliset vuokrasivat sen noin 20 tilaisuuteen ja seura järjesti siellä Avoimet ovet tai muun tilaisuuden noin kymmenenä päivänä. Vuosaaren kirjoittajat kokoontuivat torpalla seitsemän kertaa, nukketeatterikurssille se oli varattu neljä päivää. Toimikunta piti seitsemät talkoot. Niissä maalattiin takan seinämät ja ikkunanpuitteita, siivottiin maakellaria ja ympäristöä sekä tehtiin puutarhatöitä.

Toimikuntaa on vetänyt Anna-Maija Virta ja vuokraukset on hoitanut Petri Lahtinen. Torpan sähkösopimus on tehty Helsingin Energian kanssa, vesisopimus Helsingin Veden kanssa ja vakuutukset on otettu Pohjola Vakuutuksesta. Sjökullaan on tehty palotarkastus ja hormit on tarkastettu.

4.2 Ympäristö­‐ ja maankäyttöasiat

Vuosaari-Seuran ympäristö- ja maankäyttötoimikuntaa veti Matti Lipponen ja toimikunta työskenteli yhteistyössä Vuosaari-toimikunnan kaavoitustyöryhmän kanssa. Seura on ollut myös mukana Helkan yleiskaavatyöryhmässä sekä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -hankkeessa.

Vuosaari-Seura antoi vuoden 2015 aikana seuraavat lausunnot ja kannanotot yhdessä Vuosaari-toimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kanssa:

– Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 19.1.2015

– Lausunto Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta 26.2.2015

– Lausunto Meri-Rastilan täydennysrakentamishankkeesta 3.5.2015

– Postia ei saa lakkauttaa 40 000 asukkaan Vuosaaresta 15.6.2015

– Lausunto Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksen ehdotuksesta 19.8.2015

– Lausunto Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 22.9.2015

Mielipide Meri-Rastilan kaupunkiuudistus -hankkeesta 29.10.2015

Seuraava kannanotto annettiin vain Vuosaari-Seuran nimissä:

– Mielipide yleiskaavaehdotuksesta koskien Uutelaa ja Rastilaa 26.10.2015

4.3 Kulttuuri- ja kotiseututoiminta

Yhteistyössä Vuosaaren seurakunnan kanssa Sakaroilla oli Vantaan pelimannien kanssa konsertti Vuosaaren kirkossa 15.3. yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Yhteistyössä Merimieskirkon kanssa Sakaroilla oli kevätkonsertti Merimieskirkossa 14.5. Lastensairaala 2017 -hankkeen hyväksi.

Sjökullan torpan Pop up –ravintolassa 16.5. kävi noin 70 ruokailijaa. Kokkeina olivat Pirjo Hakulinen, Petri Lahtinen ja Matti Pöhö, mukana oli myös Itä-Helsingin Taideseura.

Kummiluokka Kallahden koululta vieraili Sjökullassa 17.4. ja siivosi torpan ympäristöä.

Yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskuksen (Kulke) kanssa järjestettiin 26.5. Esikaupunkimessut Vuotalossa.

Yhteistyössä Kulken ja Vuosaaren seurakunnan kanssa lähetystyön hyväksi 27.5. järjestetty Suvilinnun laulut Vuotalon edessä keräsi yli sata laulajaa.  

Helsinki-päivänä 12.6. Sjökullan torpalla oli aamukahvilla 130 henkeä ja ilmaisella kiertoajelulla 50 henkeä tutustui Sofian kulttuurikeskukseen ja Merimieskirkkoon Anja Hinkkasen opastamana.

Vuosaaren Kesäjuhlat toteutettiin 15.8. Lohikäärmepuistossa. Ohjelmassa oli Satu Sopanen ja Tuttiorkesteri, Vuosaari Big Band Stina Myllyksen johdolla, Fressin puistojumppa sekä suosittu Hembölen kotieläintarha. Messutapahtumassa oli 12 vuosaarelaista yhteisöä esittelemässä toimintaansa. Lisäksi nykytaideorganisaatio Checkpoint Helsinki toteutti neljä kävelyretkeä ”Tässä ovat kotikulmiesi ihmiset”, jotka lapset olivat suunnitelleet. Iltajuhlassa Ravintola Mainingissa soitti the Old Farts. Matti Tikkanen palkittiin Vuosaaren Veikko -kunniakirjalla.

Sunnuntaina 16.8. kansanmusiikkimessu kokosi kirkon täyteen. Sakarat vastasivat musiikista. Iltapäivää vietettiin Sjökullan torpalla sekä Matti Lipposen vetämällä Meri-Rastilan kaupunkipolkukierroksella. Osallistujia oli noin 60.

Euroopan Kulttuuriympäristöpäivien teollisuuden ja tekniikan perintö –teemaan liittyen Anja Hinkkanen esitteli Vuosaaren teollisuuslaitoksia Sjökullassa 12.9.

Yhteistyössä Merimieskirkon kanssa Sakaroilla oli runo- ja musiikkimatinea Punaiset lumpeet 18.10. pakolaisavun hyväksi.

Järjestöjen torilla Columbuksessa 17.10, missä oli mukana useita tahoja esittelemässä toimintaansa, Vuosaari-Seuralla oli oma piste.

Yhteistyössä Puotila-Seuran ja Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen kanssa järjestettiin 17.10. Vartiokylänlahti-vaellus. Noin 60 asukasta osallistui Matti Lipposen ja Saeeda Marjalan vetämään kierrokseen.

Vuosaaren kulttuuripäivien Nuorissa Itää -konsertissa 23.10. Vuotalossa esiintyivät Jussi Saksan johtama Pop & Jazz -konservatorion Dream On Big Band, Stina Myllyksen ohjaama Vuosaari Junior Big Band sekä Vuosaaren ala-asteen kuoro. Koko perheen klassista -pianokonsertissa 24.10. esiintyi Vuosaaren Musiikkikoulu ja Vuotalon teatteriklubi-illassa Metropolia AMK:n ilmaisutaidon ohjaajakoulutuksen ryhmä yhteistyössä Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:n kanssa.

Yhteistyössä Merimieskirkon kanssa laulettiin 5.12. suositut Kauneimmat joululaulut koko perheelle. Kolehti kerättiin lähetystyölle.

Itsenäisyyspäivänä 6.12. laskettiin seppele talvisodan lentäjien muistokivelle Ullaksen puistossa.

Joulumyyjäisissä kauppakeskus Columbuksessa 12.12. oli 27 myyntipöytää. Senja Stenberg myi käsitöitä Lastensairaala 2017 –projektin hyväksi.

Vuosaari-Seura oli mukana Joulupolulla 13.12. Uutelassa omalla toimintapisteellään teemana Unelmieni Vuosaari. Hallituksen jäsenet ovat jakaneet tietoa ja myyneet tuotteita Vuosaari-Seuran tilaisuuksissa.

Korsisaaren liikenne teki neljä Vuosaari-kierrosta Anja Hinkkasen opastamana. Helsingin kaupunginkirjaston väki vietti Vuosaaressa tyhy-päivää 21.5. oppaina Matti Lipponen ja Anna-Maija Virta. Visit Helsinki oli Vuosaaren vanhoja huviloita –kävelyllä Matti Lipposen johdolla 30.10. Opastuotot Vuosaari-Seuralle.

Seura järjesti yli 40 jäsenelle tutustumiskäynnin Finnlinesin ro-ro- alukselle Vuosaaren satamassa 5.3.

Yhteistyössä Sydänyhdistyksen kanssa järjestettyyn Mustavuori-retkeen 3.5. osallistui yli 50 henkeä. Eero Hildén toimi oppaana.

Retkellä 9.6. tulivuorten ja jääkausien jäljille Mustavuoreen oli noin 70 osallistujaa. Matti Tikkanen ja Pasi Heikkilä vetivät retken.

Yhteistyössä Sydänyhdistyksen kanssa 28.6. järjestettyyn retkeen Vuosaaren huipulle osallistui noin 40 henkeä. Oppaana oli Eero Hildén.

Seuran matkalle Finnlines-laivalla Hampuriin ja Lyypekkiin 19.–23.9. osallistui 15 henkeä, oppaana Anja Hinkkanen.

4.4 Kotikaupunkipolut

Meri-Rastilan kotikaupunkipolku julkistettiin. Seuran polkutyöryhmä oli koonnut uuden polun teksti-­ ja kuvamateriaalin, jonka Pauli Saloranta siirsi seuran nettisivujen Joomla­‐alustalle, jolle siirrettiin myös muut kaupunkipolut vanhalta Vuonet­‐palvelimelta. Uudenmaan rahaston seuralle myöntämä apuraha käytettiin Salorannan palkkioon.

4.5 Tiedotusasiat

Tiedotus-­ ja nettitoimikuntaa veti Matti Lipponen. Toimikunta hallinnoi Vuosaaren omaa nettisivustoa Vuosaari.fi.

Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin Vuosaari-lehdessä ja Vuosaari.fi -sivuilla sekä jäsenistölle myös sähköpostitse. Runsas puolet jäsenistöstä on nyt ilmoittanut seuralle sähköpostiosoitteensa. Vuoden aikana lähetettiin useita sähköpostitiedotteita ja kaksi kokouskutsua. Kokouskutsujen postituksessa hallitus teki talkootyötä kulujen säästämiseksi.

4.6 Viljelypalstatoiminta

Vuosaari-Seura vuokraa viljelypalstoja Fallpakan ja Porslahden alueelta. Vastuuhenkilöinä toimivat Raili Sulanto ja Kari Loman. Yhteensä 1⁄2 aarin ja 1 aarin palstoja on noin 500. Palstatoimikunnat kokoontuivat 4 kertaa vuoden aikana. Vuoden alussa lähetettiin palstakirje maksuineen ja viljelyohjeineen. Alkukesästä järjestettiin talkoot 25.4. ja kaksi palstakatselmusta. Kummallakin palstalla tiedotteita saa noin 185 viljelijää sähköpostilla. Meri-­Vuosaaren työttömät ry vastasi palstojen vuokraustoiminnasta.

5 Vuosaaren yhteismarkkinointihanke

Yhteismarkkinointihanke on aloitettu jo 2007 ja hankkeessa ovat mukana mm. Helsingin kaupunki, Paulig Oy, Lemminkäinen Oyj, Helsingin Yrittäjät ry, Vuosaari-­Seura ry ja Vuosaari-Säätiö. Tavoitteena on saada yrityksiä ja oppilaitoksia muuttamaan Vuosaareen, kasvattamaan seudun työpaikkaomavaraisuutta ja lisäämään Vuosaaren kiinnostavuutta entisestään. Seuran edustajana yhteismarkkinointiryhmässä toimi Timo Raittinen. Yhteismarkkinointihankkeella ei ollut toimintaa vuonna 2015.

5.1 Muu toiminta

Seura on ollut mukana Vuosaari­‐toimikunnassa, joka jatkoi vuoden 2013 Lähidemokratiaa Vuosaareen ­‐demokratiapilottihanketta. Vuosaari-Seuran edustajana toimikunnassa oli Matti Lipponen.

5.2 Lahjoitukset ja huomionosoitukset

Seura kävi onnittelemassa 50-vuotiaita Vuosaari-Säätiötä, Vuosaaren Urheilukalastajia ja Vuosaari-lehteä.

5.3 Muuta

Hallituksen jäsenet osallistuivat Helka:n työryhmiin, seminaareihin, yhteistyöneuvotteluihin ja virallisiin kokouksiin. Matti Pöhö edusti seuraa Helkan kevätkokouksessa ja Matti Lipponen syyskokouksessa. Helkan hallitus vieraili Sjökullan torpalla 9.6.

Seura järjesti siivoustalkoot Ison Kallahden puistossa ja Pohjois-Vuosaaren alueella.

Seuran edustajat ovat osallistuneet Helsingin kulttuurikeskuksen neuvotteluihin, Visit Vuosaaren infotilaisuuteen sekä pitäneet yhdessä Aurinkolahti-Seuran kanssa 7.12. neuvottelun vuoden 2016 kulttuuritapahtumista.

Vuosaari-Seura tiedottaa 3/2016

Päivä on pidentynyt ja ensimmäiset kevätkukat kurkistelevat jo maasta. Puutarhurien kädet syyhyävät kuopsuttamaan multaa ja istuttamaan uusia taimia. Haaveiletko Sinäkin hyötykasvien viljelystä tai kesäkukkien kasvattamisesta?

Vuosaari-Seuralla on kaksi viljelypalstaa: yksi Fallpakassa ja toinen Porslahdessa. Fallpakka sijaitsee rauhallisella paikalla Tankovainiontien kupeessa. Porslahden palstat sijaitsevat Porslahden puiston vieressä.

Palstaviljelijän tärkeät päivämäärät

Vanhat palstaviljelijät ovat saaneet palstakirjeen tammikuun lopulla. Kirjeestä löytyvät kaikki palstaviljelijöiden tärkeät päivämäärät. Palstojen maksupäivä oli 29.2.2016. Maksamattomia tai muuten vapautuvia palstoja aletaan vuokrata uudelleen 4.4. alkaen. Palstajonoon kannattaakin ilmoittautua nyt.

Palstojen vuokraus hoituu Meri-Vuosaaren työttömät ry:n kautta, osoite Mustalahdentie 4, 00980 Helsinki, p. 09-3416291 tai sähköpostilla mvtry@kolumbus.fi. Muistathan ilmoittaa, mikäli yhteystietosi muuttuvat.

Palstaviljelijöiden kevään infotilaisuus on 20.4. klo 18.00 Albatrossin seurakuntasalissa. Luennoitsijana on Jan Liesaho Stadin puutarhurista. 23.4. on palsta-alueiden talkoopäivä ja jo ennen näitä 18. ja 19.4. tulee Tertun Taimi ja Kukka myymään tuotteitaan.

Lisätietoa viljelystä saat seuran verkkosivuilta vuosaari.fi > vuosaari-seura > viljelypalstat. Sivuilta löytyvät myös yhteystiedot palstajonoon ilmoittautumisesta. Palstoja vapautuu nyt keväällä joten on hyvät mahdollisuudet päästä viljelemään jo tänä kautena.


Vuosaareen valmisteilla uusi luonnonsuojelualue

Kaupungin ympäristökeskus valmistelee parhaillaan Kallahden matalikon suojelua ja virasto järjesti viime viikolla aiheesta yleisötilaisuuden Viikissä. Rauhoituksen tarkoitus on säilyttää Suomenlahdella harvinainen hiekkapohjainen vedenalainen ekosysteemi sekä maakunnallisesti tärkeä lintujen muutonaikainen ruokailu- ja levähdyspaikka.

Arvokkaimmat vedenalaiset ympäristöt sijaitsevat Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen molemmin puolin. Viime kesänä tehty selvitys osoitti, että matalikolla on useita uhanalaisia vedenalaisia luontotyyppejä, joista tärkeimmät ovat harvinaiset meriajokasyhteisöt ja näkinpartaisniityt.

Suunnitellun uuden luonnonsuojelualueen rajaus ulottuisi rantaniityn luonnonsuojelualueen pohjoisreunasta Prinssin, Kalliosaarenluodon ja Pihlajaluodon kautta Villinginluodolle asti, palaten Ahvensaaren kautta uimarannan itäpuolelle.

Avoimet ovet ja postikorttinäyttely

Sjökullan torpalla vietetään avoimien ovien päivää palmusunnuntaina 20.3. klo 13–16. Torpalla on Vuosaari-aiheisten postikorttien näyttely. Keräilijä Lea Purhonen on paikalla esittelemässä kokoelmaansa.

Kahviosta voi ostaa pientä suolaista ja makeaa. Myynnissä on myös Vuosaari-aiheisia kirjoja ja Vuosaari-Seuran postikorteja. Kannattaa siis ottaa pikkurahaa taskunpohjalle pistäytyessään torpalle.

Musiikki ja tarinointi yhdistyvät konserttisarjassa

Klassisen musiikin ja sitä kommentoivan tarinoinnin yhdistelmällä on pitkät perinteet. Vuotaloon on räätälöity uusi mielenkiintoinen Vastauksia musiikista -sarja, jossa voi kokea hauskoja tuokioita musiikin ja keskustelun parissa. Tätä et koe muualla kuin Vuotalossa!

Sarjan vieraina nähdään perjantaina 26.2. dekkarikirjailija Leena Lehtolainen ja perjantaina 15.4. tuottaja Heikki Kahila. Iltoja isännöi nykytelevisiomies, toimittaja Matti Toivonen. Livemusiikista vastaa viulisti Jani Lehtonen vaihtuvalla kokoonpanolla.

Vuosaari-Seura tiedottaa 2/2016

vaakunaLauantaina 5.3. klo 11– 14 Vuosaari-Seura toteuttaa yhteistyössä kauppakeskus Columbuksen kanssa Tullaan tutuiksi -päivän Vuosaaren 50 -vuotisjuhlavuoden merkeissä. Lähes 20 järjestöä ja kädentaitajaa esittelevät toimintaansa Columbuksessa. Luvassa on myös arpajaisia ja järjestöjen myyntitempauksia.
Stadin Slangikuoro esiintyy klo 13 keskusaukealla.

Vuosaari-Seuran pöydässä julkistetaan Jyrki Lohen uusi teos Vuosaaren historia, Kaupunginosan rakentuminen 1966–2016. Kirjailija on tavattavissa seuran pisteessä ja jakaa omistuskirjoituksia. Kirja on myynnissä 30 euron kampanjahintaan. Pitkän kunnallispoliittisenkin uran tehneen Jyrki Lohen teos valottaa monipuolisesti Vuosaaren kasvua ja kehitystä, taisteluja luonnon puolesta sekä rakentamisen ja kaavoituksen vaiheita. Kirjan yli 100 kuvaa kertovat monipuolisesti asukkaista ja kunnallisista päättäjistä.

Seuran jäsenet voivat noutaa Vuosaari-Seuran pöydästä oman Vuosaari-aiheisen juhlapostikortin. Muille kuin jäsenille kortin hinta on yksi euro. Myynnissä on myös kysyttyjä korkealaatuisia Vuosaari-tarjottimia.

Seuran pöydässä voit liittyä jäseneksi ja saada tietoa tulevista juhlavuoden tapahtumista. Seura tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan ja tapahtumista omalla uutiskirjeellä. Sähköpostitiedot kannattaakin käydä päivittämässä seuralle.

Kaavoitusasioita

Kallvikintien varteen suunnitellaan täydennysrakentamista osoitteeseen Neitsytsaarentie 2–8. Vuosaari-Seura antoi yhdessä Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan kanssa lausunnon asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipide on luettavissa Vuosaari.fi-sivuilla: Vuosaari.fi > Vuosaari-Seura > Lausunnot ja kannanotot.


Postikorttinäyttely ja avoimet ovet Sjökullan torpalla

Sjökullan torpan avointen ovien päivässä sunnuntaina 20.3. klo 13–16 on esillä Vuosaari-postikortteja viideltä vuosikymmeneltä. Kortit kuvaavat monipuolisesti Vuosaaren eri vaiheita ja alueita. Esillä on niin Vuosaaren kauniit luontoalueet kuin myös rakennettu, elävä kaupunginosa eri toimijoineen. Korttikeräilijä Lea Purhonen on paikalla kertomassa korteista.

Näyttelyn yhteydessä toimii pieni myymälä ja kahvio. Kannattaa siis varata muutama kolikko taskun pohjalle sunnuntairetkelle torpalle.

Onko Sinulla muistoja Vuosaaresta 50 vuoden takaa?

Vuosaari kaupunginosana täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Myös Vuosaari-Seura viettää viisikymppisiään. Juhlavuoden kunniaksi seura kerää asukkaiden muisteloita vuosien takaa. Toukokuun alussa ilmestyvään Vuosaari-lehden juhlaliitteeseen kootaan asukkaiden muisteluja elämästä Vuosaaressa 60- ja 70-luvuilla.

Kirjoita meille lyhyesti ja napakasti muistosi ja lähetä ne sähköpostilla 1.4. mennessä seuran puheenjohtajalle anja.hinkkanen@gmail.com. Muistathan laittaa viestiin yhteystietosi.

Muistelot julkaistaan kirjoittajan nimellä. Mikäli mainitset kirjoituksessasi muita henkilöitä nimeltä, muista kysyä lupa nimen julkaisemiseen tai käytä fiktiivisiä nimiä. Vaikka kaikki muistelut eivät mahtuisi lehteen, ne arkistoidaan ja ovat luettavissa Sjökullan torpalla.