Uutiset Kaupunginosan uutisia

Vuosaari ennen

VUOSAARELAINEN no:1 /24.11.1966

Vuosaarelainen 1 2 ii

Tässä kuvan teksti:                                                Vuosaari 24.11.1966

`Vuosaarelainen´
Arvoisa vuosaarelainen, edessänne on nyt lehtemme erikoisnumero. Mielestämme on tullut aika, jolloin vuosaarelaisten on itsensä saatava äänensä kuuluviin ilman holhousta. Vuosaarelainen-lehti toimii Vuosaari-Seura ry:n äänenkannattajana, jossa jokaisella vuosaarelaisella jokaisella vuosaarelaisella on oikeus esittää mielipiteitään ja rakentavia ehdotuksiaan Vuosaaren kehittämiseksi sellaiseksi asumalähiöksi, että jokainen meistä viihtyy täällä. Vuosaari-Seura r.y. on perustettu kaupunginosaksi samaan tapaan kuin esim. Roihuvuoressa, Puotilassa jo vilkkaasti toimivat seurat. Tänään on tarkoituksena perustaa Myllypuroonkin oma kaupunginosaseuransa. Vast´ìkään vietetty itäisen Helsingin kulttuuriviikko osoittaa, että tämänkaltaisilla alueellisilla yhdistyksillä on yhä merkittävämpi osuus näiden alueiden kulttuurikehityksen aktiivisessa tukemisessa. Vuosaari-Seura r.y. haluaa äänenkannattajansa ja jäsenistön avulla tukea myös kaikkia niitä pyrkimyksiä, joiden avulla nuorisotoimintaa voitaisi kehittää, liikenneolosuhteita parantaa, lisätä mahdollisuuksia työtilaisuuksiin vuosaarelaisille Vuosaaressa jne. Vuosaari-Säätiö on tehokkaalla toiminnallaan saanut jo paljon aikaan näissä asioissa. Toivomme meidän tarjoavan lisätuen avulla kaikkien vuosaarelaisten hyväksi tarkoitettujen ponnistusten johtavan hyvään lopputulokseen.
                                                                                    Olavi Pispala

Riina Dursun on vuoden 2014 vuosaarelainen

Vuoden 2014 vuosaarelaista ja kunniamaininnan saajia juhlittiin Kahvila Pokkarissa Vuotalossa tiistaina 16.12.

Vuosaaren pohjoisen ostarin laajennnustyö käynnistyy

Vuosaaren S market ilmakuva
Keskivuosaarelaisille on tulossa lisää kaupallisia palveluja. YIT aloittaa pohjoisen ostokeskuksen rakennustyöt maaliskuussa. Uudet tilat rakennetaan nykyisin toimivan ostarin viereen. Kohde valmistuu keväällä 2016. Uuteen liikekiinteistöön tulee muun muassa S-marketin uusi myymälä, joka siirtyy nykyisin toimivan ostarin tiloista.

Yleiskaavaluonnokseen muutoksia Vuosaaren osalta

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 16.12. asettaa nähtäville 25.11.2014 päivätyn Helsingin yleiskaavaluonnoksen. Samalla lautakunta hyväksyi muutamia yleiskaavaluonnoksen Vuosaaren aluetta koskevia muutosehdotuksia:

– Pienennetään Pohjois-Vuosaaren asuntovaltaista aluetta pohjoisesta siten, että Mustavuoren kokonaisuus säilyy rakentamattomana.

– Poistetaan Meri-Rastilan metsäalueelta merkintä asuntovaltainen alue ja pienennetään asuntovaltaista aluetta Meri-Rastilan länsireunalla.

– Selvitetään kuinka voidaan turvata virkistys-, luonto- ja suojeluarvot sekä mahdollisimman esteetön pääsy rannoille Ramsinniemen alueella.

Kokouksen koko päätöstiedote:

Kaupunkisuunnittelulautakunta: päätöstiedote nro 34.

Vuosaari-postikortit

Vuosaari-Seura on painattanut sarjan Vuosaari-aiheisia postikortteja.

Kortteja voi ostaa Vuotalon aulan infosta sekä Suomalaisen Kirjakaupan Vuosaaren myymälästä Kauppakeskus Columbuksesta.

Vuosaari postikortti A6 07-1

Vuosaari-Seura myy kortteja myös monissa tapahtumissa.

Postikortit hintatietoineen pääset näkemään tästä: Vuosaari-postikortit.

Helsingin luonnonsuojeluohjelmaa päivitetään

LSO Vuosaari

Luonnonsuojelualueiden määrä saattaa kasvaa Helsingissä merkittävästi. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa tekeillä oleva uusi luonnonsuojeluohjelma hahmottelee kaupunkiin jopa 50 uutta luonnonsuojelualuetta. Luonnos esittää useita uusia luonnonsuojelualueita myös Vuosaareen. Lisätietoja: Helsingin luonnonsuojelualueet voivat tuplaantua.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus käynnistyy

Helsingin kaupungin lähiöprojekti käynnistää Vuosaaren Meri-Rastilassa julkisen ympäristön elävöittämishankkeen. Poikkeuksellisen monialaisessa hankkeessa kartoitetaan muun muassa puistojen, liikuntamahdollisuuksien ja nuorison käyttämien tilojen ja palvelujen toimivuutta. Hankkeessa tullaan tekemään yhteistyötä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

Östersundomin kaavaehdotus julkistettiin

Ostika yleiskaava

Kuntien yhteinen Östersundomin yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle mahdollisuuden kasvaa idän suuntaan. Helsingin, Sipoon ja Vantaan luottamushenkilöt käsittelevät kaavaehdotusta marraskuussa. Kaavaehdotus mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 70 000 asukkaalle vuoteen 2060 mennessä.

Vuosaaren satamalle lisää kuljetuksia

Helsingin Satama ja Metsä Fibre Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka perusteella aloitetaan valmistelut Äänekoskelle suunnitellun uuden biotuotetehtaan sellunviennin kuljetusten hoitamisesta Vuosaaren sataman kautta. Helsingin Satama tulee varaamaan liikenteen hoitamiseen tarvittavat tila- ja muut resurssit Vuosaaressa, valmius toimenpiteisiin on jo olemassa.