Uutiset

Hiihtämään Vuosaaressa!

Latua

Uusi vuosi 2019 toi mukanaan myös Vuosaareen hienon lumisen talvikelin ja nyt kaupunki on kunnostanut ladut hiihtokuntoon Meri-Rastilassa sekä Mustavuoressa. Myös muita epävirallisempia latuja löytyy kivasti eri puolilta kaupunginosaa. Ajankohtainen latutilanne kaupungin hoitamilla laduilla Vuosaaressa ja lähiympäristössä selviää näppärästi verkkopalvelusta Ulkoliikunta.fi.

Merikorttikuja 6 asemakaavaehdotus on valmistunut

Merikorttikuja 6

Asemakaavan muutos koskee Keski-Vuosaaressa Kallvikintien varressa olevan korttelin 54048 tonttia 2 sekä korttelin itäpuolisia puisto- ja katualueita. Muutos mahdollistaa kolmen 8-kerroksisen asuinkerrostalon täydennysrakentamisen Kallvikintien varteen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on edistää täydennysrakentamista nykyisen bussiliikenteen runkolinjan 560 varrella, jonka korvaamiseen Raide-Jokeri 2 pikaraitiotiellä Helsingin uudessa yleiskaavassa varaudutaan. Pikaraitiotien arvioidaan alustavasti toteutuvan 2030-luvulla.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat puisto- ja katualueet. Kaavaratkaisu on tehty maanomistajan hakemuksen johdosta ja sen sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Asemakaavaehdotus ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla: Merikorttikuja 6.

Kaavaehdotuksesta on nyt mahdollista esittää muistutus. Mahdollinen muistutus osoitetaan kirjalliisena kaupunkiympäristölautakunnalle, ja se on toimitettava kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan 7.1.–5.2.2019 päättymistä klo 16 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja katuosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Vuosaari ennen

VUOSAARELAINEN no:1 /24.11.1966

Vuosaarelainen 1 2 ii

Tässä kuvan teksti:                                                Vuosaari 24.11.1966

`Vuosaarelainen´
Arvoisa vuosaarelainen, edessänne on nyt lehtemme erikoisnumero. Mielestämme on tullut aika, jolloin vuosaarelaisten on itsensä saatava äänensä kuuluviin ilman holhousta. Vuosaarelainen-lehti toimii Vuosaari-Seura ry:n äänenkannattajana, jossa jokaisella vuosaarelaisella jokaisella vuosaarelaisella on oikeus esittää mielipiteitään ja rakentavia ehdotuksiaan Vuosaaren kehittämiseksi sellaiseksi asumalähiöksi, että jokainen meistä viihtyy täällä. Vuosaari-Seura r.y. on perustettu kaupunginosaksi samaan tapaan kuin esim. Roihuvuoressa, Puotilassa jo vilkkaasti toimivat seurat. Tänään on tarkoituksena perustaa Myllypuroonkin oma kaupunginosaseuransa. Vast´ìkään vietetty itäisen Helsingin kulttuuriviikko osoittaa, että tämänkaltaisilla alueellisilla yhdistyksillä on yhä merkittävämpi osuus näiden alueiden kulttuurikehityksen aktiivisessa tukemisessa. Vuosaari-Seura r.y. haluaa äänenkannattajansa ja jäsenistön avulla tukea myös kaikkia niitä pyrkimyksiä, joiden avulla nuorisotoimintaa voitaisi kehittää, liikenneolosuhteita parantaa, lisätä mahdollisuuksia työtilaisuuksiin vuosaarelaisille Vuosaaressa jne. Vuosaari-Säätiö on tehokkaalla toiminnallaan saanut jo paljon aikaan näissä asioissa. Toivomme meidän tarjoavan lisätuen avulla kaikkien vuosaarelaisten hyväksi tarkoitettujen ponnistusten johtavan hyvään lopputulokseen.
                                                                                    Olavi Pispala

Kallvikintien suunnitteluperiaatteista uusi versio nähtäville

Kaupunki on laatimassa Kallvikintien ympäristölle suunnitteluperiaatteita, joissa määritetään tulevan Raide-Jokeri 2 pikaraitiotien tilavaraus sekä suuntaviivat uuden yleiskaavan mukaiselle täydennysrakentamiselle alueella. Keväällä esillä olleisiin suunnitteluperiaatteisiin on nyt tehty muutoksia ja myös hankkeen etenemisen vaiheita on täsmennetty.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ottivat kantaa suunnitelmien aiempaan versioon toukokuussa antamassaan mielipiteessä: Lausunto Kallvikintien ympäristön suunnitteluperiaatteista sekä Merikorttikuja 6 asemakaavasta. Hankkeesta keskusteltiin myös lokakuussa Vuosaari-Seuran järjestämässä Keski-Vuosaaren aluefoorumissa Vuoniityn peruskoululla.

Kallvikintie 2019

Päivitetty ja täydennetty suunnitteluaineisto on nähtävillä mielipiteitä varten 7.1.2019–25.1.2019. Materiaaliin voi tutustua Vuosaaren kirjastossa (Mosaiikkitori 2), Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 (avoinna ma–to klo 9–16, pe klo 10–15) sekä Helsingin karttapalvelussa kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 25.1.2019. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Lisätietoja ja kaavamateriaalia hankekortin kautta: Kallvikintien suunnitteluperiaatteet.

Vuosaaren merimieskirkko 10 vuotta

 

 

Merimieskirkko

Keväällä 2019 vietetään Vuosaaren merimieskirkon juhlavuotta. Tervetuloa mukaan juhlaohjelmaan:

ke 23.1. klo 14-16  10-vuotisjuhlat ja avoimet ovet

su 24.3. klo 15 10-vuotisjuhlamessu

su 31.3. klo 16 10-vuotisjuhlakonsertti; teemana puhdas Itämeri. Mukana Sakarat laulupelimannit, Sibbo Spelmanslag, Harpolekarna Borgå.

———

Lisäksi kevään aikana järjestetään kaksi lukupiiriä; järjestäjinä Pirjo ja Matti Hämeen-Anttila

to 7.2. klo 18; aiheena Ulla-Leena Lundbergin kirja ”Jää”

to 28.3. klo 18; aiheena Ulla-Leena Lundbergin kirja ”Suureen maailmaan”

 

HUOM: Merimieskirkolla saa pistäytyä aina sen aukioloaikoina. Tavoitteena on pitää ovet auki ti, ke ja to klo 16-21, mutta tarvittaessa asia kannattaa varmistaa suoraan kirkolta. Yhteystiedot löydät täältä: https://merimieskirkko.fi/helsinki-vuosaari/

Merimieskirkko sijaitsee Vuosaaren satama-alueen kyljessä (Gate Housen ja Hansaterminaalin vieressä) eli sinne pääsee vapaasti kulkemaan. Perille pääsee myös näppärästi bussilla numero 90.

Valokuva: Merimieskirkko

Columbuksen joulumyyjäiset la 15.12.

Joulu Pixabay christmas decorations 1934945 640

Vuosaari-Seuran toimintavuosi päättyy perinteisesti Columbuksen joulumyyjäisiin la 15.12. klo 10 - 15. Tervetuloa ostamaan jäsentemme loihtimia leivonnaisia, käsitöitä ja joulutuotteita!

Myös Vuosaari-Seuralla on oma pöytä Columbuksen keskusaukio. Tule moikkaamaan :-) ja samalla voit esittää toiveita ja ideoita vuoden 2019 toimintaa ajatellen!

 

Potkulautapilotti Vuosaaressa kesällä 2019

HSL kokeilee yhdessä Samocat Sharing Oy:n kanssa yhteiskäyttöisiä potkulautoja Vuosaaressa kesäkaudella 2019. Palvelun käyttäjäksi rekisteröidytään sovelluksella, jota käytetään myös potkulaudan irrottamiseen potkulauta-asemalta. Veloitus käytöstä tehdään käyttäjän maksukortilta. Pilotissa on tarkoitus testata sekä tavallisia että sähköpotkulautoja. Potkulauta on taittuva ja sen voi tarvittaessa ottaa joukkoliikennevälineen, myös bussin, kyytiin.

HSL järjesti kesällä IdeaLab-kilpailun, jossa etsittiin uudenlaisia ja HSL:n palveluita täydentäviä liikkumisratkaisuja. Kokeiltavaksi valittiin kaksi palvelua, potkulauta- ja kutsuliikennepilotit. Kummankin palvelun toimivuutta, kehitystarpeita ja jatkomahdollisuuksia selvitetään ja arvioidaan pilottien aikana ja päätyttyä.

Asemia on tulossa Vuosaareen noin 30 ja nyt vuosaarelaiset voivat karttakyselyssä vaikuttaa siihen, mihin asemat sijoitetaan. Kartalle voi merkitä 1–30 paikkaa, jossa potkulauta-asema olisi tarpeellinen. Kysely on auki maanantaihin 17.12. asti ja se löytyy nettiosoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/5208.

Loppiaiskahvit Sjökullassa 6.1. klo 13 -16

Sjökulla talvi 3 Siimes
Jo monena vuonna Vuosaari-Seura on avannut uuden toimintavuoden loppiaiskahvittelun merkeissä. Niin nytkin.
 
Olette siis kaikki tervetulleita herkuttelemaan kotitekoisilla leivonnaisilla.
 
Emännöimässä on myös uuden hallituksen jäseniä. Loppiaisena on siis erinomainen tilaisuus antaa toiveita ja ideoita vuoden 2019 toimintaa ajatellen.
 
Kahviossa on käteismaksu ja tuotto käytetään kotiseututyöhön. Sjökullan osoite on Harbonkatu 10. Löydät perille tämän kartan avulla:
https://vuosaari.fi/images/stories/uutiskuvat/Kartta_Sjokulla.JPG

Tulivuori oli Vuosaari-tietovisan yllättäjä

Vuosaari-Seura järjesti Joulupolulla tietovisan, jossa testattiin kotiseututietämystä. Tässä vastaukset muutamaan visaisimpaan kysymykseen.

Joulupolku-tapahtuman osalta oikea vastaus oli, että se järjestettiin nyt jo 7. kertaa. Ja Vuosaari-Seuran vetonaulahan tapahtumassa oli Lumikuningatar, eikä esimerkiksi c-vaihtoehdon mukainen Humppa-Heikki. Uutelan pinta-alan oikea vastaus oli peräti 100 hehtaaria.

Samoin kysyttiin, kuinka ”Kuningatar” liittyy Vuosaareen. Sehän viittaa tietysti Kallvikinniemen kärkeen, jossa sijaitsee kaunis huvila nimeltä Villa Kuhlefelt. Vuosaari-Seura on muuten tehnyt Helsingin kaupungille ehdotuksen, että osallistavan budjetoinnin rahoitusta käytettäisiin Kuningattaren huvilan kunnostamiseksi avoimeksi luontotaloksi.

Eniten päänvaivaa aiheutti geologiaa koskenut kysymys: mm. Uutelassa ja Mustavuoressa näkyvä juovallinen kalliopinta (tyynylaava) on kuin onkin peräisin muinaisesta tulivuoresta! Vuosaari on muuten harvoja paikkoja koko Suomessa, jossa on sijainnut oikea tulivuori. Aikaa siitä tosin on rapiat 1900 miljoonaa vuotta eli monikaan meistä ei ole ollut tuota luonnonihmettä omin silmin näkemässä. *)

Valtakunnallinen Vuoden Kaupunginosa -palkinto myönnettiin Vuosaarelle 11.8.2017. Puistopolun peruskoulun oppilaat on puolestaan palkittu Vuosaari-laulun johdosta, eikä Helsinki-jenkasta. Vuosaari-Seuran oikea ikä on 52 vuotta. Kiitos kaikille vastaajille!

 

*) Lisätietoja Vuosaaren geologiasta:

Varsinaisessa tyynylaavassa näkyy pussimaisia tai tyynymäisä rakenteita, jotka ovat syntyneet laavan purkautuessa veteen. Niitä on nähtävissä varsinkin Mustavuoressa. Monin paikoin tuo tumma laavakivi on muuntunut vuorijonopoimutusten yhteydessä juovaiseksi. Vuosaaren muinaisesta tulivuoresta on tosiaan aikaa noin 1900 miljoonaa vuotta, jolloin ihmistä ei ollut ja eliömaailmakin oli hyvin alkeellista. 

Alakategoriat