Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden aineistoa esillä

0
756

Kaupungin asemakaavapalvelu laatii Vartiokylänlahden alueelle suunnitteluperiaatteita ja kaavarunkoa. Suunnitteluperiaatteissa määritellään alueen täydennysrakentamisen, virkistysalueiden ja palvelurakenteen tärkeimmät tavoitteet. Sen jälkeen laadittavassa kaavarungossa tarkennetaan merkittävimmät suunnittelun periaateratkaisut, kuten alustava kortteli- ja viherrakenne sekä liikennejärjestelyt.

Suunnitteluperiaatteiden painopisteenä ovat Puotilanrantaan, Rastilanrantaan ja myöhemmin Rastilan kartanon alueelle sijoittuvat uudet ja täydentyvät asuinalueet, lahden ympäristön reitistö ja palvelut.

Mielipiteet suunnitteluperiaatteiden ja kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään viimeistään 26.4. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15–16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan suunnitteluperiaatteet ja niiden hyväksymisen jälkeen kaavarunko. Kaavarunko ohjaa myöhempiä asemakaavoja ja liikennesuunnitelmia.

Suunnitteluperiaatteet esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä 2020. Kaavarungosta on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja viranomaisilta pyydetään lausunnot. Kaavarunko esitellään lautakunnalle arviolta 2021 ja lautakunta päättää sen hyväksymisestä. Valmistelun aikana saatuihin mielipiteisiin vastataan vuorovaikutusraportissa. Suunnitteluperiaatteiden ja kaavarungon pohjalta aloitetaan asemakaavojen valmistelu.

Tulevat tilaisuudet:

– Suunnittelijat ovat tavattavissa ennen kävelyä
9.4.2019 klo 14-17, Rastilan kartano, Karavaanikatu 4

– Vartiokylänlahti-kävely, Vuosaaren puolella suunnittelijoiden kanssa.
9.4.2019 klo 17-19, Lähtöpisteenä Rastilan kartano

– Suunnittelijat ovat tavattavissa ennen kävelyä
25.4.2019 klo 14-17, Puotilan kartano, Puotilantie 7.

– Vartiokylänlahti-kävely, Vartiokylän puolella suunnittelijoiden kanssa.
25.4.2019 klo 17-19, Lähtöpisteenä Puotilan kartano

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.3.2019

Linkit:

Karttakysely 15.3.-26.4.2019

Edellinen artikkeliAikamatka 1700-luvun Mellunkylään
Seuraava artikkeliToimintakertomus 2018