Vartiosaareen esitetään asuntoja 5 000-7 000 asukkaalle

0
488

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että Vartiosaareen rakennetaan asuntoja 5 000-7 000 asukkaalle. Linjaus sisältyy Vartiosaaren suunnitteluperiaatteisiin, jotka ohjaavat alueen osayleiskaavan jatkosuunnittelua. Kaupunkisuunnittelulautakunta ottaa kantaa suunnitteluperiaatteisiin 19. marraskuuta.

Suunnitteluperiaatteissa Vartiosaaresta esitetään tiivisti rakennettua saaristokaupunginosaa. Vartiosaareen rakennettaisiin kerros- ja pientaloja yhteensä 250 000-350 000 kerrosneliömetriä. Pääosa uudisrakentamisesta sijoittuisi Vartiosaaren keskiosiin maastoa myötäileväksi kukkulakaupungiksi.

Ilmakuvasovitus VEC

Vartiosaari yhdistettäisiin Laajasaloon Reposalmen yli rakennettavalla sillalla. Vartiosaaresta rakennettaisiin lisäksi jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu silta Vuosaaren Ramsinniemeen. Esitetty asukasmäärä mahdollistaa Vartiosaaren joukkoliikenteen hoitamisen raitiovaunuilla, jotka ajaisivat Laajasalon kautta Kruunusiltoja pitkin keskustaan.

Vartiosaaren halki on suunniteltu kulkevaksi Vuosaaresta keskustaan johtava laadukas pyörätie, baana. Saaren ympäri tehtäisiin luonto- ja huvilakulttuurikohteita hyödyntävä rantareitti ja rantoja avattaisiin julkiseen käyttöön.

Kaupunkisuunnitteluvirasto päätyi esittämään Vartiosaareen tiivistä rakentamista arvioimalla vaihtoehtoisten maankäyttösuunnitelmien vaikutuksia. Virasto laati aiemmin kolme maankäyttövaihtoehtoa, joista yksi painottuu virkistykseen ja kaksi asumiseen. Vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu mm. sen mukaan, miten ne toteuttavat Helsingin strategiaohjelmaa. Alustavasti on arvioitu myös ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia.

Kaupunkilaisilta saadun palautteen perusteella vaikutuksia arvioitiin myös nykytilanteen säilyttämisestä sekä sillattomasta, lossiliikenteeseen perustuvasta virkistysvaihtoehdosta ja Vartiosaari-Seuran esittämästä vaihtoehdosta. Vartiosaari-Seuran vaihtoehto vastaa nykytilanteen säilyttämisestä pienin lisäpalveluin. Lisäksi arviointiin otettiin mukaan viranomaiskeskusteluissa esiin noussut erittäin tiivis vaihtoehto, jossa saarelle tulisi 7 000–9 000 asukasta.

Suunnitteluperiaatteiden pohjalta laaditaan osayleiskaavan luonnos vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on, että luonnos esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2015 alussa, ja luonnoksen pohjalta laadittu osayleiskaavaehdotus vuoden 2015 lopussa. Lopullisen päätöksen osayleiskaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

Edellinen artikkeliAsukasilta Vuosaaren koulupalveluista
Seuraava artikkeliKaupunginhallitus hyväksyi Meri-Rastilan kaavan