Vartiosaaren osayleiskaava hyväksyttiin lautakuntakäsittelyssä

0
531

Vartiosaari havainne

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen kokouksessaan 1.12. Suunnitelmassa esitetään, että Vartiosaaresta rakennetaan tiivis saaristokaupunginosa, johon tulisi asuntoja 5 000–7 000 asukkaalle.

Vartiosaari yhdistettäisiin Laajasaloon Reposalmen yli rakennettavalla sillalla. Joukkoliikenne hoidettaisiin raitiovaunuilla, jotka ajaisivat Laajasalon kautta Kruunusiltoja pitkin keskustaan. Lautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti kaava sisältää määräyksen, jonka mukaan kerrostalovaltaista asuinrakentamista ei saa aloittaa ennen kuin raitiovaunuyhteydestä on tehty sitova päätös.

Kaavassa on siltayhteys myös Ramsinsalmen yli Vuosaareen, mikä mahdollistaa raitiotien jatkamisen myöhemmin Vuosaareen asti. Sillan kautta kulkisi myös keskustasta Vuosaareen johtava pyöräilybaana. Autoliikennettä Ramsinsalmen sillalle ei tulisi.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotukseen lisäyksen siitä, että Vartiosaaren jatkosuunnittelussa otetaan käyttöön viherkerroinmenetelmä. Se tarkoittaa, että asemakaavoitusvaiheessa tonteille asetetaan tavoitetaso erilaisten viherelementtien käytöstä. Viherelementtejä ovat esimerkiksi säilytettävä tai istutettava kasvillisuus, viherkatot ja -seinät sekä sadevesien käsittelyratkaisut. Viherkertoimen avulla kompensoidaan rakennettujen alueiden tuottamia kasvihuonepäästöjä ja luonnonvaraisen kasvillisuuden vähenemistä.

Kaavan lautakuntakäsittelyssä tehtiin myös vastaehdotus, jonka mukaan kaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että saarta kehitetään viher- ja virkistysalueena sekä houkuttelevana matkailukohteena. Alkuperäinen esitys voitti vastaehdotuksen äänin 7–2.

Lautakunnan hyväksynnän jälkeen kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot, ja se tulee nähtäville muistutuksia varten. Lausunnot ja muistutukset käsitellään lautakunnassa keväällä 2016, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.

Lisätietoja Vartiosaaren suunnittelusta saa kaupunkisuunnitteluviraston Vartiosaari-sivuilta: Vartiosaari.

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 8/2015
Seuraava artikkeliLentolaivue 36 sai havuseppeleen