Verkkokeskustelu kansallisesta kaupunkipuistosta

0
751

KKPH

Millainen merkitys kansallisen kaupunkipuiston perustamisella olisi Helsingille? Tulisiko valmistelua jatkaa laajan vai suppean kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi vai luopua hankkeen jatkovalmistelusta kokonaan? Puuttuuko keskustelusta mielestäsi jotakin näkökulmia?

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt yksimielisesti että kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin tulee selvittää. Kaupunki kutsuu nyt verkkokeskusteluun tavallisia kaupunkilaisia, eri alojen asiantuntijoita, etujärjestöjä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Keskustelua fasilitoidaan aktiivisesti ja siinä hyödynnetään Sitran kehittämää Erätauko-konseptia. Verkkokeskustelun tuloksia hyödynnetään puistohankkeen vaikutusten arvioinnin viimeistelyssä sekä johtopäätösten tekemisessä.

Kansalliset kaupunkipuistot ovat kansallispuistojen urbaaneja serkkuja, joiden tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja kulttuuriympäristöä laajoina ja eheinä kokonaisuuksina. Tällä hetkellä Suomessa on yhdeksän maankäyttö- ja rakennuslain kriteerit täyttävää ympäristöministeriön hyväksymää kansallista kaupunkipuistoa.

Lisätietoa kansallisista kaupunkipuistoista on luettavissa keskustelualustalta, verkkosivuilta www.hel.fi/kaupunkipuisto sekä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen nettisivuilta https://kaupunkipuisto.fi.

Fasilitoitua verkkokeskustelua käydään viiden päivän ajan maanantaista 22.10. klo 8 perjantaihin 26.10. klo 16 saakka osoitteessa https://keskustelu.hel.fi.

Edellinen artikkeliMenestystä Puistopolun koululle ja Vuosaari-laululle!
Seuraava artikkeliOsallistuva budjetointi alkaa: työpajat 26.10., 8.11. ja 21.11.