Vuosaareen uusi nykyaikainen lukio

0
907

Helsingin kaupunki pääsee pitkän tauon jälkeen rakentamaan uuden lukion. Vuosaaren keskustaan halutaan toteuttaa laadukas 900 opiskelijan tarpeisiin sopiva lukiorakennus, joka avautuu iltaisin laajaan harraste- ja asukaskäyttöön. Vuosaaren lukio on Helsingin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi tänään lukion hankesuunnitelman ja elinkaarihankkeen toteuttajan. Lopullisesti suunnitelmien hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Uusi lukiorakennus nousee aivan Vuosaaren ytimeen metroaseman ja urheilutalon väliin osoitteeseen Mosaiikkiraitti 2. Rakennus on osa Vuosaaren keskustan kehittämishanketta.

Vuosaaren lukiolle on etsitty ratkaisua, jossa rakennuksen toiminnallisilla ominaisuuksilla, kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on korkea painoarvo. Ratkaisun kattopihamaailma antaa virikkeellisen ympäristön koululaisille ja kuntalaisille monimuotoisuudellaan, jonka useat nousevat pihat ja kattotasot mahdollistavat.

Rakennuksen toiminta näkyy ulospäin, minkä lisäksi toiminta voidaan jopa tuoda ulos, kun useammasta kerroksesta pääsee suoraan ulos omalle pihatasolleen. Katutason umpinaisissa seinäpinnoissa on luotu virikkeellistä ympäristöä jalankulkijoille mm. monipuolisella pinnan käsittelyllä. Sisäänkäyntejä on korostettuja hienosti materiaalinvaihdoksilla.

Lukion tilajärjestelyt tukevat lukion musiikki- ja teknologiapainotteista opetusta ja taiteen perusopetusta. Lukioon luodaan nykyaikainen oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuudet yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön. Lukiorakennus tuo kaivattua lisätilaa asukastoiminnalle ja järjestöille sekä tapahtumille erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Muun muassa taiteiden oppimistilat, näyttämö, ravintolasali, yhteisöllinen tila, intensiivisen työn tiloja, pienryhmätiloja sekä monitoimisali voidaan ottaa iltakäyttöön.

Rakennuksen suunnitteluissa on käytössä RTS-ympäristöluokitus, joka tukee ympäristövastuullista rakentamista. Uudisrakennus on muodoltaan kapeampi ja korkeampi kuin nykyinen lukiorakennus, jolloin tontti hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Sisätilat ovat tehokkaasti käytettävät. Rakennukseen tulee viherkatto ja sen energiatehokkuutta lisätään mm. aurinkopaneelein. Tavoitteena on energialuokka A. Myös jätteiden lajitteluun varataan riittävästi tilaa.

Vuosaaren uusi lukio on Helsingin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke. Rakennus tulee kaupungin omistukseen, mutta hankkeen toteuttaja eli palveluntuottaja vastaa lukiorakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja 20 vuoden ylläpitopalvelusta. Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa kohteeseen ratkaisuja, joiden avulla taataan kohteen käytettävyys asetettujen tavoitteiden mukaisesti kustannustehokkaasti. Elinkaarimallin hyödyt perustuvat suurilta osin riskienhallinnan tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon.

Palveluntuottajaksi valittiin YIT Suomi Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n ryhmittymä kilpailullisen neuvottelumenettelyn pohjalta. Arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Verstas Arkkitehdit Oy. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2019–21 ja sen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 28 miljoonaa euroa.

Edellinen artikkeliArkkitehtuurikilpailussa ideoidaan asumista Meri-Rastilaan
Seuraava artikkeliKannanotto Uutelan Nuottasaaren aluevarausasiasta