Vuosaaren keskustan työpajasta syntyi idealuonnoksia

0
595

Vuosaari havainne

Vuosaaren keskustan kehittämistä ideoitiin kaupunkisuunnitteluviraston järjestämässä kaksipäiväisessä työpajassa Vuotalossa 21–22.10.

Työpajan ensimmäinen päivä tutustutti suunnittelijat alueeseen ja se huipentui asukastyöpajaan. Illan aikana kuutisenkymmentä vuosaarelaista poikkesi evästämässä kaupunkisuunnittelijoita.

Tehtäväpisteillä koottiin alueen vahvuuksia ja heikkouksia, tietoa kulkuyhteyksistä, tulevaisuuden mielikuvia sekä terveisiä suunnitteluun. Suosituimmiksi mielikuviksi keskustan tulevasta kehityksestä nousivat puistot, tilaa säästävä korkea rakentaminen ja tori- ja liiketilojen kehittäminen.

– Suunnittelijat saivat pajasta paljon näkemyksiä ja käytännön paikallistietoa. Keskusteluja käytiin hyvässä hengessä. Päällimmäisenä välittyi näkemys, että keskusta on nykyisellään keskeneräinen ja kaipaa kehittämistä, summasi vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen vaikutelmia pajan jälkeen.

Toinen työpajapäivä käytettiin idealuonnosten laatimiseen ensimmäisen päivän tietojen pohjalta. Luonnosideoista keskusteltiin ja niitä kehitettiin edelleen työpajan jälkeen. Kolme ryhmää laati idealuonnoksia, joita hyödynnetään keskustan suunnitteluperiaatteiden laatimisessa.

Ensimmäisessä luonnoksessa korostuvat vihreä keskusta, hyvät yhteydet ja ihmisen mittakaava, toisessa kauppakatu ja kaupunkipuisto ja kolmannessa tiivis ja tehokas keskustan ydin. Kaikissa luonnoksissa nousi jossain muodossa esiin idea kauppakadun tai basaarialueen kehittämisestä.

Ensimmäinen ryhmä ideoi Vuotalon edustalle lukioon ja asuinkortteleihin rajautuvan keskusaukion. Toinen ryhmä ehdotti Columbuksen pohjoispuolelle Vuotien suuntaista kauppakatua, jonka ympärille voisi muodostaa kaupunkipuistoa. Kolmas ryhmä halusi tiivistää kaupunkirakennetta 60-luvun ympäristöön mukautuvalla tavalla ja ideoi Cirruksen kaveriksi tornitaloja.

Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet pyritään tuottamaan vuoden 2016 aikana ja ne tulevat ohjaamaan keskustan kehittämistä ja asemakaavoitusta jatkossa.

Idealuonnoksiin voi tutustua työpajan koosteessa: Vuosaari-työpaja.

Edellinen artikkeliRastilan uusissa asunnoissa yhteiskäyttöautoja
Seuraava artikkeliIlmanlaatua mitataan tänä vuonna myös Vuosaaressa