Vuosaaren tulevat kaavahankkeet keskustelussa

0
1128

Vuosaari-toimikunnan maaliskuun kokouksen vieraana oli asemakaavapalvelun itäisen alueyksikön Vuosaari ja Vartiokylänlahti -tiimi. Uuden tiimin kohdealueena on koko Vuosaari sekä Puotilanranta eli nykyinen venesataman alue Puotilassa.

Aluksi tiimipäällikkö Tuukka Linnas selosti vielä hyvin alustavaa eri kaavahankkeiden aikataulua ja Vartiokylänlahden alueen suunnittelua. Petri Leppälä puhui Vuosaaren keskustan arkkitehtuurikilpailusta ja Jussi Ukkonen kertoi Kallvikintien reunan täydennysrakentamisen lähtökohdista.

Lopuksi Johanna Marttila esitteli lyhyesti Rastilankallion Retkeilijänkatu 11 ja 13 asemakaavahanketta, jossa Avaran entinen pääkonttori muutetaan opiskelija-asunnoiksi ja viereiselle pysäköintialueelle tulee asuinrakentamista.

Uuden suunnittelun keskeiset kohdealueet

Vuosaari on kaupunginvaltuuston hyväksymän uuden yleiskaavan mukaisesti yksi itäisen Helsingin keskeisimpiä rakentamiskohteita.

Nyt asemakaavasuunnittelussa hahmotettavia rakennettavia kokonaisuuksia ovat Vuosaaren keskusta, Vartiokylänlahden rannat (Puotilanranta, Meri-Rastilan länsiranta eli Ranta-Rastila sekä Rastilan kartanon ympäristö eli nykyinen leirintäalue), tulevan Raide-Jokeri 2:n varret (Kallvikintien ympäristö, pohjoinen ostoskeskus ja Mustavuoren reuna) sekä uuden saaristoraitiotien reitti eli Vuosaaressa lähinnä Ramsinniemi. Yleiskaavassa on varauduttu myös metron jatkamiseen satamaan ja alueen kehittämiseen myös matkustajaliikenteen tarpeisiin.

Ajankohtaisesta Meri-Rastilaan ja Kallahteen kohdistuvan täydennysrakentamisen asemakaavahankkeesta kaupunki järjesti erillisen asukastilaisuuden 21.3. sekä myös 11.4. asti auki olevan verkkokyselyn osoitteessa kerrokantasi.hel.fi.

Asemakaavahankkeiden aikataulut

Vuosaaren lukion, Retkeilijänkadun kohteiden sekä Meri-Rastilan täydennysrakentamisen asemakaavoitus on hyvin pitkällä. Keskustan Mosaiikkikorttelin sekä Merikorttikuja 6:n täydennysrakentamisen asemakaavoitus käynnistyy mahdollisesti jo ensi vuonna.

Kallvikintien reunojen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden laadinta on käynnissä ja periaatteet ovat tulossa poliittiseen päätöksentekoon 2019. Suunnitteluperiaatteissa linjataan ja ohjataan yleisessä mielessä tulevaa asemakaavoitusta. Rakentamisen käytännön toteutuminen Kallvikintien äärellä riippuu suuresti alueen maanomistajista.

Suunnittelualueeseen Kallvikintien lähistöllä sisältyy myös yleiskaavassa merkitty lähikeskusalue Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen ympäristössä. Vuonna 1965 valmistuneen Lauri Silvennoisen suunnitteleman ostoskeskusrakennuksen tulevaisuus on pitkälti riippuvainen omistajan toiveista ja suunnitelmista.

Vartiokylänlahden aluekokonaisuuden suunnitteluperiaatteiden laadinta käynnistyy pian ja poliittiseen päätöksentekoon ne viedään vuonna 2020. Suunnittelun tavoitteena on merellinen asuminen ja virkistys.

Ensimmäisenä toteutettavan Puotilanrannan asemakaavahankkeen suunnittelu sekä päätöksenteko tapahtuisi vuosina 2021–22 ja Meri-Rastilan länsirannan eli Ranta-Rastilan vuosina 2022–23. Rastilan kartanon ympäristön rakentamisen suunnittelu käynnistyisi myöhemmin.

Saaristoraitiotien jatkosuunnittelu on sidoksissa tulevaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta. Helsingin hallinto-oikeus kumosi valtuuston hyväksymän Vartiosaaren osayleiskaavan sekä Ramsinniemen rakentamismerkinnän uudessa yleiskaavassa Uudenmaan maakuntakaavan vastaisina. Kaupunki hakee kuitenkin asiassa valituslupaa korkeimpaan oikeusasteeseen.

Keskustelussa kritiikkiä ja kiitoksia

Kokouksen vilkkaassa keskusteluosuudessa kävi ilmi, että jos kaikki yleiskaavassa esitetty uusi rakentaminen toteutuisi, tarkoittaisi se Vuosaaren nykyisen lähes 40 000 asukasmäärän kasvattamista noin 20 000 uudella asukkaalla yleiskaavan horisonttiin eli vuoteen 2050 mennessä.

Kommenteissa esitettiin epäilyjä koulutilojen ja palveluiden riittävyydestä jatkossa Vuosaaressa. Myös Puotilan Meripellontien ja Vuosaaren sillan liikenteellistä vetokykyä epäiltiin, kun jo nyt tilanne on ajoittain huono.

Asukasennusteeseen vaikuttavat myös tiivistävän täydennysrakentamisen toteutumisaste sekä nykyisessä rakenteessa tapahtuva asumisväljyyden kasvaminen. Kaupunki on laatimassa tarkempaa asukasennustetta, jonka pohjalta palveluverkkoa suunnitellaan.

Käytetyissä puheenvuoroissa kaivattiin myös yritystoiminnan ja muun työpaikkoja tuovan luovan toiminnan sekä eri koulutusmahdollisuuksien lisäämistä huomattavasti vahvemmin mukaan Vuosaaren tulevaan suunnitteluun.

Vuosaaren uuden lukiorakennuksen toteutumisen nopea aikataulu sai keskustelussa kiitoksia. Vuosaari-toimikunnan ideoiman Vuosaaren Taiteiden talo -hankkeen ajatusten saamisesta vahvasti mukaan uuden lukion monikäyttötilakonseptiin kiitettiin suunnittelijoita.

Kallvikintien ympäristön täydennysrakentamisen ongelmana kommenteissa pidettiin Keski-Vuosaaren maakunnallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön kokonaisuuden muokkaamista. Toivottiin erityisesti alueella parhaiten aikakauden suunnittelua ilmentävien näkymäkokonaisuuksien säilyttämistä yhden Vuosaaren keskeisimmän kulkuväylän varrella.

Esillä olleista aluekokonaisuuksista eniten arvostelua keskustelussa saivat osakseen suunnitelmat rakentaa luonto- ja maisema-arvoiltaan tärkeät Meri-Rastilan länsirannan, Ramsinniemen ja Rastilan kartanon ympäristön alueet Vartiokylänlahdella.

Rastilan leirintäalueen matkailumerkityksen nähtiin puheenvuoroissa sopivan erinomaisesti tekeillä olevaan Helsingin uuteen merelliseen strategiaan ja muutenkin Vuosaaren suunnitelmallista kehittämistä myös merellisen luontomatkailun suuntaan pidettiin vaihtoehtona pelkälle lisärakentamiselle.

Kommenteissa myös todettiin Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavan valmistelun ja päätöksenteon aikana esitettyjen perusteluiden vanhentuneen viimeistään alueen asemakaavoitustilanteen oleellisen muuttumisen eli Meri-Rastilan poikkeuksellisen mittavan täydennysrakentamisen suunnittelun myötä.

Edellinen artikkeliAikuinen – ryhdy vapaaehtoiseksi Vuosaaren nuorisotalolle!
Seuraava artikkeliKotakummiksi Uutelan kodalle?