Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit, 8.6.2006

0
658

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit

Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hanknro 725

Kslk 2005-177

Oas 648-00/06

 

Suunnittelualueen kaavoitetut tontit ovat rakentamattomia lukuun ottamatta nelikerroksista pysäköintilaitosta ja pysäköintialuetta. Rakentamattomille teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten tonteille ei ole ollut kysyntää, mistä syystä kiinteistölautakunta on varannut tontit YH-Suomelle asuntotonteiksi.

Tavoitteena on saada keskeiset tontit käyttöön ja eheyttää kaupunkikuvaa. Tavoitetta sinällään voidaan pitää hyvänä, mutta ottaen huomioon kehittyvän ja kasvavan Vuosaaren, katsomme kaavamuutoksen olevan tässä vaiheessa lyhytjänteistä kaupunkisuunnittelua. Sataman valmistumisen jälkeen uskomme liike- ja toimistotonteille olevan enemmän kysyntää, ja siksi kaavamuutosta tässä vaiheessa ei ole syytä tehdä.

 

Mielestämme suunnittelualueen tontit ovat lisäksi sijainniltaan ja muodoltaan huonosti asuntotuotantoon soveltuvia, vaikka ne tehtyjen selvitysten mukaan ovatkin rakennusteknisin erityisehdoin rakennettavissa.

 

Pidämme myös tärkeänä, ettei olemassa olevan kaavan rakennustehokkuutta ja kerrosmääriä nosteta. Voimassa olevassa kaavassa sallitaan 4-5 –kerroksiset rakennukset, muutossuunnitelmassa 4-6 –kerroksiset, mitä emme voi hyväksyä.

 

Lisäksi emme voi ymmärtää sitä, että kiinteistölautakunta voi varata tontit asuntotuotantoon jollekin yritykselle ennen kuin kaavamuutosprosessi on edes käynnistynyt. Katsomme, että kiinteistölautakunnan (kiinteistöviraston) tehtävänä ei ole ohjata kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta varaamalla tontteja yritysten esittämiin tarpeisiin poiketen voimassa olevasta kaavasta, kuten tässä tapauksessa. Mielestämme kaupunkisuunnittelu kaavoituksineen on kaupunkisuunnittelulautakunnan (kaupunkisuunnitteluviraston) vastuualuetta.    

 

 

Vuosaaressa 8.6.2006

 

Vuosaari-Seura  Vuosaaren asukastoimikunta Vuosaari-Säätiö

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen                 Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                    puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaaren Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288
Seuraava artikkeliMielipide Pohjois-Vuosaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta