Vuosaari-Säätiö

Vuosaari-Säätiö on neljäntoista vuosaarelaisen asunto-osakeyhtiön yhteisesti hallitsema yleishyödyllinen yhteisö.

Säätiö perustettiin Asuntosäästäjät ry:n toimesta vuonna 1965. Se tehtävänä oli käynnistää ja osin myös hoitaa sellaisia kuntasektorille kuuluvia palveluita ja hankkeita, joista silloin nopeasti kasvava väestö ei muutoin olisi pitkään aikaan päässyt osalliseksi.

Alkuaikojen merkittävin hanke oli vuonna 1966 valmistunut Vuosaaren silta. Toinen suuri hanke oli urheilutalo 1970-luvun lopussa. Vuosaaren sillan tavoin sekin rakennettiin lainavaroin ja siirrettiin sittemmin Helsingin kaupungin haltuun.

Vuosaari-Säätiö seuraa muun muassa Vuosaarta koskevaa kaavoitusta, kunnallistekniikkaa, liikenneoloja, erilaisia palveluita sekä luonnonsuojelutoimia. Sen tavoitteena on vaikuttaa Vuosaaren myönteisen kehityksen puolesta ja siksi säätiö osallistuu aktiivisesti mm. lausuntojen ja aloitteiden laatimiseen.

Säätiön aloitteesta syntyi Pertti Lammen kirjoittama Vuosaari-kirja, joka ilmestyi vuonna 2005. Säätiö tuki merkittävällä panoksella kirjan kustantamista ja osallistui aktiivisesti toimitustyöhön.

Vuonna 2007 säätiö oli mukana käynnistämässä Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun johdolla toimivaa Vuosaaren yhteismarkkinointihanketta (Visit Vuosaari) ja osallistuu edelleen siihen liittyvään ryhmätyöhön. Hankkeen tarkoitus on saada Vuosaareen lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Viime vuosina säätiö on tukenut paikallista järjestö- ja kulttuurielämää sekä avustanut Vuosaaren koulujen erityishankkeita.

Vuosaari-Säätiön yhteystiedot:
Matti Luopajärvi, asiamies
0405703837
m.luopajarvi[at]gmail.com