Vuosaari-Seura tiedottaa 7/2014

0
656

Vuosaari-Seuran syyskokous pidettiin Sjökullassa 25.11. Ennen kokousta näytettiin Eero Hildénin tekemä kuvaesitys torpan kunnostuksesta ja tapahtumista. Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Matti Suomela ja kokous hyväksyi toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2015. Seuran puheenjohtajana jatkaa Anja Hinkkanen ja uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Stefan Loman.

Uusi yleiskaava ja Vuosaari

Helsingin uuden yleiskaavan luonnos on valmistunut ja oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 25.11. Asia laitettiin pöydälle ja siihen palataan 16.12. Yleiskaavan luonnos on sitten nähtävänä 7.1.–28.2. Luonnosta tarkennetaan lausuntojen pohjalta kaavaehdotukseksi niin, että se olisi kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä syksyllä 2015 ja kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vuoden 2016 aikana. Ehdotukseen valmistellaan myös toteutussuunnitelma, jossa esitetään aikataulu yleiskaavaa seuraavalle asemakaavoitukselle.

Yleiskaava Vuosaari

Luonnos esittää Vuosaaren osalta uusia raitiotieyhteyksiä sekä asuinrakentamista esimerkiksi nykyisille luontoalueille Ramsinniemeen, Meri-Rastilaan ja Mustavuoreen. Yleiskaavakartassa ei enää esitä tarkkoja aluerajauksia, vaan se näyttää kaupungin kehittämisen painopisteet. Kaavakartta koostuu nyt ruuduista, jotka vastaavat 100 x 100 metrin aluetta. Kullakin ruudulla on pääkäyttötarkoitusta kuvaava merkintä, mutta esimerkiksi asuntovaltaiseksi alueeksi merkityssä ruudussa voi olla myös muun muassa työpaikkoja, palveluja ja virkistysalueita. Uuden yleiskaavan aikahorisontti on vuodessa 2050.

Vuosaaresta on tehty kaupunkisuunnitteluvirastossa erillinen taustaselvitys: Vuosaaren maankäytön kehittämisperiaatteet, jossa luonnostellaan kaupunginosan tulevan maankäytön keskeisiä lähtökohtia:

Vuosaaren metroaseman seutu tiivistyy. Jatketaan Rastilan metroaseman ympäristön tiivistämistä. Meneillään olevat asemakaavanmuutokset sekä Meri-Rastilan osayleiskaava tukevat metroaseman tiivistämistä.

Tutkitaan täydennysrakentamismahdollisuuksia Vuotien varressa. Esitetään Pohjois-Vuosaareen yleiskaava 2002:n mukainen asuntoaluevaraus käyttäen pohjatyönä asemakaavaluonnosta, joka palautettiin uudelleen valmisteltavaksi vuonna 2009. Jatketaan Keski-Vuosaaren tonttikohtaista lisärakentamista Keski-Vuosaaren renessanssi -suunnitelman lautakunnassa hyväksyttyjen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Tutkitaan Meri-Rastilan tonttikohtaista lisärakentamista ja julkisen ympäristön kehittämistä. Selvitetään saaristoraitiotien toimintaedellytykset ja reittilinjaukset. Tutkitaan rakentamismahdollisuuksia saaristoraitiotien reitin varrella.

Toteutuksen ajallisesta vaiheistuksesta Vuosaaressa selvityksessä todetaan:

Lyhyellä aikavälillä: metroasemien ympäristöjen tiivistäminen, Vuosaaren keskustan kehittäminen ja lisärakentaminen, suunnitteilla olevien asemakaavahankkeiden käynnistäminen ja runkolinja 560 liikennöinti.

Keskipitkällä aikavälillä: Meri-Rastilan tonttikohtainen lisärakentaminen, Meri-Rastilan osayleiskaava-alueen rakentaminen, Kallvikintien lisärakentaminen sekä raideyhteys Vuosaaren sataman alueelle

Pitkällä aikavälillä: Pohjois-Vuosaaren rakentaminen, Meri-Rastilan metsän eteläosan rakentaminen, Ramsinniemen rakentaminen ja virkistysaluekehittäminen, saaristoraitiotien liikennöinti, Raide-Jokeri 2:n liikennöinti, Vuosaaren sataman ja yritysalueen laajentaminen ja matkustajaterminaalin rakentaminen.

Vuosaari-Seura tekee lausunnon yleiskaavahankkeesta kaupungille alkuvuodesta 2015.

Joulutapahtumia

Kauneimmat joululaulut -tilaisuus koko perheelle Merimieskirkolla (Provianttikatu 4) sunnuntaina 7.12. klo 16. Mukana Sakarat ja Tiernapojat. Vuosaari-Seura on samana päivänä mukana myös Uutelassa Vuosaaren Joulupolulla klo 12–17.

Seuran järjestämät Joulumyyjäiset ovat Columbuksessa lauantaina 13.12. klo 11–15. Vuo-Veikot laulavat kauppakeskuksen keskusaukiolla klo 12.

Edellinen artikkeliHelsingin luonnonsuojeluohjelmaa päivitetään
Seuraava artikkeliVuosaaren sarjakuvapisteen kurssit keväällä 2015