Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit, 8.6.2006

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit

Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hanknro 725

Kslk 2005-177

Oas 648-00/06

 

Suunnittelualueen kaavoitetut tontit ovat rakentamattomia lukuun ottamatta nelikerroksista pysäköintilaitosta ja pysäköintialuetta. Rakentamattomille teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten tonteille ei ole ollut kysyntää, mistä syystä kiinteistölautakunta on varannut tontit YH-Suomelle asuntotonteiksi.

Vuosaaren Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kirjaamo

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

 

Vuosaaren Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288

sekä puisto- ja katualueet

Kslk 2005-2028

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät alueelle laaditusta asemakaavaluonnoksesta mielipiteenään seuraavaa:

Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen asemakaavamuutos

Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen ja sen ympäristön kaavamuutoksesta 31.5.2006 annettu lausunto word-dokumenttina

Vuosaaren kaavoitustilanteesta 22.11.1999

22.11.1999 annettu yhteinen kannanotto Vuosaaren kaavoitustilanteesta (pdf-dokumenttina)

Lausunto Villa Harbon huvilatontista 5.4.

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kirjaamo

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

 

Lausunto Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan Villa Harbon huvilatontin 54207/3 ja sen ympäristön sekä rantasaunatontin 54209/1 asemakaavamuutoksesta

 

Kslk 2005-1258

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavan muutossuunnitelmasta seuraavaa:

 

  • Pidämme tärkeänä, että kaavaehdotuksen mukaisesti lopulliseen kaavaan tulee määräys, että autolla-ajo Naissaarenraitilta rannan kevyenliikenteentielle estetään lukittavin puomein, joiden lukkojen avaimet ovat Villa Harbosta vastuussa olevan henkilön tai huoltomiehen hallussa.
  • Samalla tavoin lukittavin puomein tulee estää autolla-ajo Harbonkadulta rannan kevyenliikenteen väylälle.
  • Muilta osin kaavamuutosehdotukseen ei ole huomautettavaa edellyttäen, että kaavaehdotukseen rakennussuojelu- ja ympäristönsuojelumääräykset pidetään voimassa..

Vuosaaressa 5.4.2006

 

Vuosaari-Seura     Vuosaaren Asukastoimikunta  Vuosaari-Säätiö

Juha Helansuo          Seppo Tirkkonen                         Matti Suomela

puheenjohtaja          puheenjohtaja                             puheenjohtaja

                     

 

Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen 29.3.2005

 

Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanotto

Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas 524-00/05

Muistutus Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista22.3.2005

 Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanottoja ja lausuntoja

Muistutus Vuosaaren Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista 22.3.2005