Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

MIELIPIDE VUOSAAREN SATAMAN JA SEN YMPÄRISTÖN JA ASEMAKAAVASTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA

MIELIPIDE VUOSAAREN SATAMAN JA SEN YMPÄRISTÖN JA ASEMAKAAVASTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA TEHDYSTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

 

Kslk 2006-2168/523, OAS 699-00/07

 

 

Muutosalue koskee etupäässä sataman sisäisiä järjestelyjä, mutta siihen kuuluu myös varsinaisten satamatoimintojen alueen ulkopuolisia alueita.

 

Koska suurin osa muutoksista on satama-alueen sisäisiä ratkaisuja, joilla ei ole merkitystä muille kuin sataman käyttäjille, seuraavassa on otettu kantaa vain ympäristönasukkaille tärkeisiin asioihin.

Kohta 7. Logistiikka-alue.

Tulliaseman siirto Voimalakadulle ja sen palveluja tarvitsevan kuorma-autoliikenteen ohjaaminen suoremmin Kehä III:lle on perusteltu ratkaisu. Muilta osin liikenteen ohjaukseen liittyvissä asioissa on otettu kantaa jo edellisestä OAS-versiosta 3.5.2006 annetussa lausunnossa.

 

Kohta 10.  Ruusuniemi

 

Ruusuniemen kärkeen telakka-altaan viereen on suunniteltu jalankulkijoita varten torimaista tilaa, joka on positiivinen ratkaisu. Koska kuitenkin ko. tila on varsin matalalla, siitä ei ole hyvää näkymää kuin lähimmälle laiturille. Vuosaarelaiset ja muut ovat  kiinnostuneet katselemaan myös muissa laitureissa olevia laivoja ja satamatoimintoja. Siksi toritilan lisäksi tulisi Ruusuniemen sataman ja merenpuoleiselle osalle suunnitella näköalatasanne, josta olisi laajemmat näkymät satamaan ja merelle. Alue on jo valmiiksi reilusti toritilaa korkeammalla. Sinne voisi sijoittaa vielä tarpeen vaatiessa näköalatornin, joka olisi varmasti myös lintubongareiden arvostama. Tätä varten pitäisi paikalle suunniteltua toimistokorttelia pienentää. Kortteliin on muutenkin entisiin suunnitelmiin verrattuna lisätty runsaasti rakennusoikeutta, joten sen pienentäminen ei aiheuta toiminnan rajoittamista.

 

Ruusuniemen alueelle merkitty pysäköintialueen tulee olla yleisessä käytössä eikä sitä saa rajata veneilijöiden käyttöön. Samalla tulee huolehtia siitä, että Ruusuniemen päähän tuleva erillinen aallonmurtaja rakennetaan siten, että siellä voivat ulkoilijat ja onkijat hyvin kulkea. Autojen ja moottoripyörien pääsy sille tulee estää tehokkaasti mekaanisin rakentein.

 

 

Vuosaaressa, 13.2.2007

 

 

Vuosaari-Seura ry  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö rs

Juha Helansuo        Seppo Tirkkonen                    Matti Suomela

Puheenjohtaja        Puheenjohtaja                        Puheenjohtaja

 

Mielipide Pohjois-Vuosaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Mielipide Pohjois-Vuosaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Hanke no 715                     

OAS no 316-01/06 

 

Suunnitelmassa esitetään asuntorakentamista Niinisaarentien pohjoispuolelle Mustavuoren virkistys  ja ulkoilualueelle. Vuosaarelaisten yhteisöjen mielestä esitetyt tavoitteet eivät  perustu kaupungin suunnittelussa hyväksyttyihin periaatteisiin, joiden mukaan suunnittelun tulee  kunnioittaa alueen omia arvoja, vaan  esitetyt  tavoitteet johtavat hienon luonto- ja lähivirkistysalueen sekä arvokkaiden muinaismuistojen ja niiden ympäristöjen tuhoutumiseen.

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit, 8.6.2006

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit

Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hanknro 725

Kslk 2005-177

Oas 648-00/06

 

Suunnittelualueen kaavoitetut tontit ovat rakentamattomia lukuun ottamatta nelikerroksista pysäköintilaitosta ja pysäköintialuetta. Rakentamattomille teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten tonteille ei ole ollut kysyntää, mistä syystä kiinteistölautakunta on varannut tontit YH-Suomelle asuntotonteiksi.

Vuosaaren Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kirjaamo

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

 

Vuosaaren Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288

sekä puisto- ja katualueet

Kslk 2005-2028

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät alueelle laaditusta asemakaavaluonnoksesta mielipiteenään seuraavaa:

Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen asemakaavamuutos

Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen ja sen ympäristön kaavamuutoksesta 31.5.2006 annettu lausunto word-dokumenttina

Vuosaaren kaavoitustilanteesta 22.11.1999

22.11.1999 annettu yhteinen kannanotto Vuosaaren kaavoitustilanteesta (pdf-dokumenttina)

Lausunto Villa Harbon huvilatontista 5.4.

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kirjaamo

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

 

Lausunto Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan Villa Harbon huvilatontin 54207/3 ja sen ympäristön sekä rantasaunatontin 54209/1 asemakaavamuutoksesta

 

Kslk 2005-1258

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavan muutossuunnitelmasta seuraavaa:

 

  • Pidämme tärkeänä, että kaavaehdotuksen mukaisesti lopulliseen kaavaan tulee määräys, että autolla-ajo Naissaarenraitilta rannan kevyenliikenteentielle estetään lukittavin puomein, joiden lukkojen avaimet ovat Villa Harbosta vastuussa olevan henkilön tai huoltomiehen hallussa.
  • Samalla tavoin lukittavin puomein tulee estää autolla-ajo Harbonkadulta rannan kevyenliikenteen väylälle.
  • Muilta osin kaavamuutosehdotukseen ei ole huomautettavaa edellyttäen, että kaavaehdotukseen rakennussuojelu- ja ympäristönsuojelumääräykset pidetään voimassa..

Vuosaaressa 5.4.2006

 

Vuosaari-Seura     Vuosaaren Asukastoimikunta  Vuosaari-Säätiö

Juha Helansuo          Seppo Tirkkonen                         Matti Suomela

puheenjohtaja          puheenjohtaja                             puheenjohtaja

                     

 

Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen 29.3.2005

 

Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanotto

Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas 524-00/05

Muistutus Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista22.3.2005

 Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanottoja ja lausuntoja

Muistutus Vuosaaren Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista 22.3.2005