Toimintakertomus 2010

0
868

1. Yleistä  

Vuosi 2010 oli Vuosaari-Seuran 44. toimintavuosi. Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin Vuosaari-lehdessä, vuosaari.fi-sivuilla sekä Helsingin Uutisten verkkosivujen kumppanuussivulla ja Facebookissa.

2. Seuran jäsenistö ja talous

Seuralla oli 443 jäsentä, joista 12 yhteisö- ja yritysjäseniä. Jäsenmäärän muutos oli edelliseen vuoteen verrattuna -9. Seuran toimintaa rahoitettiin viljelypalstatuloilla, projektiavustuksilla ja tuotemyyntituloilla. Jäsenmaksut ovat kuitenkin edelleen talouden tärkeä perusta. Lisäksi yhteistyökumppaneiden tuki on ollut merkittävää. Jäsenmaksut pysyivät ennallaan. Henkilöjäsenmaksu 10 €, yritys- ja yhteisöjäsenmaksut  60 € ja 20 €.

3. Seuran johtokunta ja muu hallinto

Johtokuntaan kuuluivat: Eero Hildén (pj.), Anja Hinkkanen (varapj.), Maija von Flittner (siht.), Tiina Sillgren, Leeni Hurskainen, Mikko Pesola, Matti Lipponen sekä Hans Ekblom ja Marja Hjelt, jotka irtisanoutuivat kesken toimikautta.

Johtokunta kokoontui 11 kertaa, lisäksi käytiin yhteydenpitoa sähköpostilla ja puhelinneuvotteluin. Seuran suunnitteluseminaari pidettiin 23.1. Villa Achilléssa. Seminaarissa suunniteltiin ja ideoitiin johtokunnan ja toimihenkilöiden kanssa seuran tulevaa toimintaa.

Seuran taloudenhoitajana toimi Tiina Sillgren. Tilintarkastajina toimivat Matti Kanerva, varalla Matti Suomela ja Eija Loukoila, varalla Marjaliisa Siira.

4. Seuran toimikunnat:

4.1. Asukastoimikunta

Asukastoimikunta kokoontui Helsingin kaupungin Vuosaari-projektin sekä kulloinkin tarvittavien virastojen edustajien kanssa yhteiskokouksiin ja asukastoimikunnan omiin kokouksiin. Kokoukset kaupungin edustajien kanssa ovat olleet tärkeitä informaation ja asukkaiden näkemysten ja näkökulmien välittämiseksi virkamiehille ja politiikoille. Toimikunnan jäseniä valittaessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin Vuosaaren eri osa-alueiden, eri väestöryhmien sekä merkittävien yhteisöjen ja toimijoiden edustus.  Asukastoimikunnassa oli puheenjohtaja Seppo Tirkkosen lisäksi 25 jäsentä. Asukastoimikunta antoi toimintavuonna yhdessä Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-Seuran kanssa lausuntoja kaavasuunnitelmiin ja -muutoksiin.

4.2 Kulttuuritoiminta

Vuosaaren 9. Kesäjuhlat vietettiin lauantaina 21.8. Lohikäärmepuistossa ja Rastilan kartanossa jatkuen sunnuntaina 22.8.

Päivätapahtuma: Päivällä perhetapahtumassa oli etupäässä lapsille suunnattua ohjemaa mm. Uusi Laulu- kuoro,  Lasten musiikkiorkesteri Laululaukku, Nukketeatteri Helmi ja Hembölen kotieläintarha. Vuosaarelaiset yhdistykset, yhteisöt ja urheiluseurat esittelivät toimintaansa.

Iltatapahtuma: Rastilan kartanossa esiintyi Saseka Houseband, tauolla laulettiin yhteislauluja. Rainer Friberg palkittiin  Vuosaaren Veikko -nimityksellä ja kunniakirjalla kiitoksena aktiivisesta toiminnasta Vuosaaren historian kerääjänä ja kuoromiehenä.

Sunnuntaitapahtuma  22.8 Vuosaaren kirkossa kello 11 Luomakunnan sunnuntai-messuna. Messussa laulettiin Anna-Mari Kaskisen Kansanlaulukirkon musiikein, josta vastasivat paikallinen Sakarat Laulupelimannit ja Nurmijärven pelimannit. Iltapäivällä oli vuorossa kaupunkipolkukävely Kallahti-Sjökulla.

Vuosaaren kulttuuripäivät:

Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen 7.-31.10. yhteydessä pidettiin Vuosaaren kulttuuripäivät.
8.10. Idän Silta, messutapahtumassa  Stoassa Vuosaari-Seura ry oli mukana HELKA:n pöydässä.8.-9.10. ”Nuorissa itää” Vuosaaren musiikkikoulu ja Pop & Jazz Konservatorion konsertit Vuotalossa
16.10. Kulttuuritori Kauppakeskus Columbuksessa.
16.10. Kuoroiltamat Vuotalossa, mukana Sakarat, Vuo-Veikot, Uusi Laulu, Discantus ja Kodalyn Oppipojat

Muuta kulttuuritoimintaa:

6.5. Rastböle: maiseman historiaa Vuosaaressa -kirjan julkaisuun liittyvä luentotilaisuus Rastilan kartanolla.
3.12. Ohjelmalliset jäseniltamat Rastilan kartanolla.
4.12. Kauppakeskus Columbuksen Joulumyyjäiset, joissa seura toimi organisoijana.

4.3 Maankäyttötoimikunta
 
Maankäyttötoimikunnan toiminnasta vastasi alkuvuodesta Marja Hjelt ja loppuvuodesta Eija Loukoila Seuraavat lausunnot ja kannanotot on tehty yhdessä asukastoimikunnan, Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-Säätiön kanssa:

– Mielipide Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannassa vireillä olevan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteista (KSV:n kirje 6.4.2010)
– Mielipide Kehä I:n ja Itäväylän liittymäsuunnitelmasta (Liikennesuunnitelma 7.5.2010)
– Kaupunginhallitukselle osoitettu Kallahdenniemen Kuningattaren laiturihanketta vastustava mielipide
– Mielipide Kehä I:n ja Itäväylän liittymäsuunnitelmasta (Liikennesuunnitelma 7.9.2010)
– Mielipide Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta (KSV:n kirje 8.11.2010)
 
Lisäksi seuran ja asukastoimikunnan huomautus Kiinteistö Oy RK-Asuntojen rakennushankkeesta osoitteessa Koukkusaarentie 20 (29.1.2010)

4.4 Taloustoimikunta

Puheenjohtajana toimi Tiina Sillgrén. Seuran myyntituotteille tehtiin omat viitenumerot niin, että maksutulot ohjautuisivat oikein kirjanpitotileille. Yhdessä palstatoimikunnan kanssa käynnistettiin uusi viljelypalstojen hallinta. Palstojen vuokralaisrekisteriä, postitusta ja muuta hallintoa hoitaa jatkossa Meri-Vuosaaren työttömät ry.

4.5 Tiedotus- ja nettitoimikunta

Tiedotus- ja nettitoimikunnasta vastasi Matti Lipponen. Toimikunta ylläpitää vuosaari.fi-sivustoa. Vuosaari.fi-sivut ovat olleet kolmen kärkijoukossa mitattessa Helsingin eri kaupunkiosasivujen kävijämääriä. Joulukuun alussa sivustolla ohitettiin jo miljoonan kävijämäärän rajapyykki. Seuran toiminnasta tiedotetaan Vuosaari-lehdessä ”Vuosaari-Seuran kuulumisia” -palstalla ja ilmoituksilla. Seura kuuluu myös Helsingin Uutiset lehden kumppanuusohjelmaan ja sen käytössä on oma itse päivitettävä osio lehden internetsivuilla helsinginuutiset.fi/Uutiset/Paikalliset-kumppanit/Vuosaari-seura. Vuosaari-Seura löytyy nykyään myös Facebookista. Riitta Kittilä on hoitanut jäsenasiat. Vuoden aikana lähetettiin kaksi jäsenkirjettä ja yksi erillinen kirje palstaviljelijöille. Jäsenkirjeen postituksessa johtokunta on tehnyt talkootyötä kulujen säästämiseksi.

4.6 Viljelypalstatoimikunnat

Seuran viljelypalstatoiminnasta vastasivat alkuvuodesta  Marja Hjelt (Fallpakka),  loppuvuodesta Eija Loukoila sekä Timo Asiainen (Porslahti). Toimintaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Palstatoimikunta piti kokoukset 11.2. ja 16.6. Palstaviljelijöille suunnattu tiedotustilaisuus pidettiin 13.4. Albatrossissa. Lauantaina 8.5. pidettiin molemmilla palsta-alueilla perinteiset siivoustalkoot. Lisäksi Fallpakassa järjestettiin syyssiivoustalkoot 30.10. Kesäkuun alussa toimikunnat suorittivat palstakatselmukset.

4.7  Ympäristön, rakentamisen ja palvelujen laatutoimikunta

Puheenjohtajana toimi Matti Pöhö. Toimikunta on tehnyt aloitteita kaupungille Vuosaaren ilmanlaadun tarkemmasta seuraamisesta sataman toiminnan ja asukasmäärän kasvun vuoksi lisääntyneen liikenteen vuoksi

4.8  Nuorisotoimikunta

Nuorisotoimikunta oli vailla vakinaista vetäjää, mutta koordinoijana toimi Anja Hinkkanen. Nuorissa Itää -konsertit toteutettiin Vuotalossa 7.-8.10. Anja Hinkkanen on ollut mukana  monikulttuurisen HNNKY:n Tyttökerhon toiminnassa Merikehdossa.

5. Muut toiminta- ja työryhmä

5.1 Retki- ja matkaryhmä

5.5. Opastettu kävely: Rewellin korttelit, Nordsjön kartano, Uutela, Aurinkolahti.
17.5. Vuokkoretki Mustavuoreen 12.6. Helsinki-päivän Tutustu Vuosaareen -kävely
22.8.  Kesäjuhlien opastettu Kallahti-Sjökulla -kävely
17.9. Tehtaanpuiston koulun Vuosaari-päivän oppilasryhmälle kaupunkipolkukävely
13.9. Opastettu kävely Rastilan kartano ja Meri-Rastilan rantaluonto
25.9. Opastettu kävelyretki Vuosaari-Seuran jäsenille: tutustuminen Broändan historialliseen maisemaan sekä mellunkyläläisen Fallbackan ratsutilan pihapiiriin ja sen yli 200-vuotiaaseen päärakennukseen.
10.10. Tunturivaellus Vuosaaren huipulle ja Porvarinlahdelle

5.2 Turvallisuustyöryhmä

Työryhmää veti Timo Raittinen. Työryhmällä oli yksi kokoontuminen kirjaston kokoushuoneessa syksyllä.

5.3 Vuosaaren yhteismarkkinointihanke

Yhteismarkkinointihanke on aloitettu jo 2007 ja hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunki, Helsingin Satama, Edupoli, Paulig Oy, Kauppakeskus Columbus, Vuosaari-Seura ry ja Vuosaari-Säätiö rs. Tavoitteena on saada yrityksiä ja oppilaitoksia muuttamaan Vuosaareen kasvattamaan seudun työpaikkaomavaraisuutta ja lisäämään Vuosaaren kiinnostavuutta entisestään.

Yrityksille ja koulutusyksiköille suunnattu Yritysseminaari pidettiin Vuotalossa 2.9.2010. Puhujina tilaisuudessa oli Suomen hallituksen, Helsingin kaupungin ja yrityselämän edustajia. 
Vuosaari-Seuran edustajana yhteismarkkinointiryhmässä toimii Timo Raittinen. Yhteismarkkinointihankkeella on omat nettisivut: www.vuosaareen.fi

5.4 Sjökulla-kotiseututalo

Helsingin kaupunki oli purkamassa omistamansa Ison Kallahden rannan läheisyydessä Harbonkadun itäpuolella sijaitsevan, asemakaavassa suojeltavaksi merkityn 1800-luvun puolivälin vaiheilta peräisin olevan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Sjökullan torpan maaliskuussa 2010. Kiinteistöön kuuluu myös pieni piharakennus. Purku-uhka tuli Vuosaari-Seura ry:n tietoon helmikuun alkupuolella ja 16.2.2010 seuran edustajat kävivät toteamassa rakennuksen kunnon.

Jotta purkutoimien valmistelut saataisiin keskeytettyä seura anoi mahdollisuutta lunastaa torppa ja vuokrata piha-alue seuralle. Asiasta tehtiin huhtikuussa 2010 seuran johtokunnan yksimielinen päätös ja seura onnistuikin pelastamaan Sjökullan. Alueen rakennusten omistusoikeuden siirto Vuosaari-Seuralle sovittiin kaupungin edustajien kanssa tehtäväksi vasta piha-alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä.

Kiireellisimpinä töinä ennen tulevaa talvea kunnostettiin jo kesällä ja syksyllä 2010 molempien rakennusten vesikatot ja niihin liittyvät pellitykset ja kantavat hirsirakenteiset ulkoseinät uusittiin lahonneilta osiltaan, hormit tarkastettiin ja varustettiin piippuhatuilla. Nämä rakennustyöt teetettiin laadun takaamiseksi vanhojen rakennusten kunnostukseen erikoistuneilla ammattimiehillä.

Seuran talkoilla poistettiin roskat sisätiloista ja siivottiin pihaa sekä maalattiin peittoon seinien graffitit. Ikkunat olivat talven ajan vaneerilla peitettyinä, suojaavat luukut rakennetaan seuraavaksi.

Vuosaari-Seura kunnostaa Vuosaaren historiaa elävästi ilmentävän torpan kaikkien vuosaarelaisten käyttöön. Merenrannan läheisyyteen rakennettu Sjökulla on perinteinen talonpoikainen paritupa; talon läheisyydessä on myös pienempi lähinnä varastona käytetty rakennus. Piha viettää etelään ja kaakkoon kohti Isoa Kallahtea, pohjoispuolella on muutama komea tammi ja muita kookkaita puita. Pihapiirissä on säilynyt monia vanhoja koristekasveja ja torpan lähistöllä on rakennusviraston hoitamia maisemaniittyjä.

Sjökullaa on tarkoitus käyttää kulttuuri-, koulutus- ja virkistystarkoituksiin sekä kokouskäyttöön. Paikan tulevaa toimintaa päätettiin kehittää Vuosaari-Seuran jäsenten toiveiden, tarpeiden ja ideoiden myötä. Torpan hallinnointia varten perustettiin oma Sjökulla-toimikunta, joka suunnittelee ja vastaa tilojen ja piha-alueen käytöstä sekä alueen ja rakennusten huollosta. Toimikunnan vetäjänä on Tiina Sillgren.

5.5 Muu toiminta

Seura on mukana HAAVI-hankkeessa. Haavi-hanke on Uudenmaan ELY–keskuksen rahoittama ESR –hanke, jonka pääasiallisena tavoitteena on alle 30-vuotiaiden työllisyyden edistäminen. Hankkeen rahoitukseen osallistuu myös Helsingin kaupunki. Hanke kestää 30.4.2013 saakka. Projektin hallinnoijana on Liikelaitos Edupoli ja sitä toteutetaan yhteistyössä Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Haavi -hankkeessa kehitetään asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa työllistämisen mallia. Jokaisella asiakkaalla on oma Haavi-valmentaja, jonka kanssa laaditaan yksilöllinen työllistymissuunnitelma ja valitaan sen toteuttamiseksi Haavin palvelutarjottimelta asiakkaalle parhaiten sopivat palvelut. Projektin tarkoituksena on työllistää neljälle toimialalle: kuljetus- ja logistiikka, kiinteistönhoito, toimitilapalvelut ja kauppa.

Hankkeessa luodaan yritysyhteistyöverkosto eli ”työnantajaverkosto”. Yhteistyöverkoston kautta työnantajat saavat joustavasti osaavaa työvoimaa ja työnhakijat valmiit kontaktit Helsingin alueen työnantajiin. Hankkeessa kehitetään myös etsivää toimintaa ja kokonaisvaltaista ohjausta sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa. Yhteistyökumppaneina hankkeen alkuvaiheessa ovat Helsingin kaupunki, Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto, Edupoli, Itä-Helsingin yrittäjät ry, Vuosaari-Säätiö sekä Vuosaari-Seura ry. Hankkeen edetessä pyritään laajentamaan yritysyhteistyökumppaneiden verkostoa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Vuosaari-Seuran edustaja Eero Hildén. Projektin verkkosivu: www.edupoli.fi/haavi.

5.6 Lahjoitukset ja huomionosoitukset

Vuosaaren Veikko  tunnustus jaettiin kesäjuhlien yhteydessä Rainer Fribergille.

Seuran tukemia esityksiä:

Seura tuki molempia paikallisteattereita; Teatteri Vuokkia (vuonna 2011 nimeltään Teatteri IHME) ja Vuosaaren kesäteatterin tanssiesitystä. Sakarat-ryhmä sai kulukorvauksen seurakunnan kanssa toteutuneista ilmaiskonserteista.

Edellinen artikkeliKiinnostaako teatteriharrastus?
Seuraava artikkeliMeri-Rastilan länsirannan osayleiskaava lautakuntaan