Vuosaari-toimikunnan kuulumisia

0
612

Vuonna 1976 perustettu Vuosaaren asukastoimikunta käynnisti 1.1.2013 laajapohjaisen Vuosaari-toimikunnan kokoamisen tavoitteenaan saada mahdollisimman monipuolinen edustus vuosaarelaisia vaikuttamaan oman kaupunginosan asioiden hoitoon.

Syksyllä 2013 toimikunta aloitti Helsingin kaupungin demokratiapilottivuotensa yhdeksän muun kaupunginosan kanssa. Pilottivuoden jälkeen toimikunta päätti jatkaa kokoontumista ja on sen jälkeen järjestänyt mm. asukastilaisuuksia ja antanut yhdessä Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-Säätiön kanssa erilaisia, etenkin kaavoitusta koskevia lausuntoja.

Toimikunta oli aktiivisesti mukana niin suunnittelemassa kuin myös toteuttamassa onnistunutta Katufestaritapahtumaa viime elokuussa. Jälkiarviointi käytiin läpi lokakuun kokouksessa. Päävastuun suunnittelusta ja järjestelyistä kantoivat nuorisotoimi ja nuoret itse.

Vuosaari-toimikunnan kokoukset valmistelee työvaliokunta. Aktiivitoimintaa suunnittelevat viisi työryhmää, joiden kokoontumisiin voivat osallistua kaikki aihepiiristä kiinnostuneet vuosaarelaiset.

Ympäristö- ja maankäyttötyöryhmää luotsaa Matti Lipponen. Lausunnot kaupungille laaditaan yhteistyössä Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-Säätiön kanssa. Lokakuun aikana kaupungille lähti kaksi lausuntoa, joista viimeisin koski Rantakiventiellä sijaitsevan vanhan kansakoulurakennuksen säilyttämistä. Tämä työryhmä on kutsunut useita kaupungin kaavoituksesta vastaavia virkamiehiä toimikunnan kokouksiin. Työryhmän kausi on ollut kiireinen.

Lapset ja nuoret -työryhmään voi osallistua ottamalla yhteyttä sen vetäjään Stefan Lomaniin. Tämä työryhmä on kokoontunut hyvin säännöllisesti, ja siinä on mm. opetusalan ja nuorisotoimen edustajia. Katufestaritapahtuma oli tämän työryhmän voimannäyte.

Terveys-, hyvinvointi-, liikunta- ja turvallisuustyöryhmää kutsuu kokoon Timo Raittinen. Hänen johdollaan valmistellaan alkukevääksi 2017 Pelastusliiton kanssa turvallisuutta käsittelevä asukasilta. Aloite tilaisuuden järjestämisestä on tullut Vuosaari-Seuralta. Mukana ovat pelastuslaitos ja poliisi.

Viestintätyöryhmästä vastaa toimikunnan pj. Liisa Winberg. Kulttuuri- ja asukastilat sekä taiteiden talo -työryhmää luotsaa Eero Hilden.

Toimikunnan kokouksiin osallistuvat vuosaarelaisyhteisöjen valitsemat edustajat. Toimikunnan päätöksellä asialistat ja muistiot lähtevät myös kaupungin vuosaarelaisille valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille.

Lokakuun kokouksessaan toimikunta päätti järjestää tulevana keväänä kunnallisvaalipaneelin. Tilaisuutta suunnitellaan yhteistyössä Vuosaari-Seuran kanssa.

Tule vaikuttamaan paikkakuntasi asioiden hoitoon ja ota yhteys työryhmien vetäjiin, joiden sähköpostiosoitteet löytyvät Vuosaari-toimikunnan kohdalta Vuosaari.fi-sivustolta.

Edellinen artikkeliKannanotto Rantakiventien koulun purkamisasiasta
Seuraava artikkeliMeri-Rastilan asemakaavaluonnos on valmistunut