Vuosaari-toimikunta aloitti syyskauden

0
898

Vuosaari-toimikunnan ensimmäisessä syksyn kokouksessa kuultiin Pekka Pirkkalan esitys Visit Vuosaari -hankkeesta. Hän kertoi, että yhteismarkkinointihankkeen kautta yritykset ja organisaatiot ovat halunneet tuoda esiin Vuosaaren vahvuudet ja lähteä kehittämään tutkimusten ja vallalla olevien trendien kautta palvelujen tarjontaa.

Tavoitteena on Vuosaaren tunnettuuden nostaminen ja erottuminen. Digitaalisuutta hyödyntämällä pyritään saamaan palvelut saataville yhden osoitteen (Visitvuosaari.fi) taakse. Vuosaarelaiset toimijat pitäisi saada sitoutumaan yhteiseen tekemiseen, jolloin palvelujen luominen ja tuotteistaminen olisi mahdollisimman monipuolista. Tätä kautta matkailun, liikunnan ja kulttuurin ympärille keskittyvä toimiva palvelukonsepti lisäisi alueen tuloja ja työpaikkoja.

Tavoitteena on luoda Vuosaaresta Suomen ja Helsingin matkailun kärkihanke ja kehittää kansainvälinen Vuosaari vientituotteeksi. Kohderyhmänä ovat Vuosaaren asukkaat, vierailijat sekä koti- ja ulkomaiset matkustajat. Tällä hetkellä on mukana kahdeksan toimijaa ja käytössä ovat Visitvuosaari.fi-sivuston lisäksi FB-sivut ja Instagram-tili. Rahoitus pyritään hankkimaan toimijoiden, tuottajien, yhteistyökumppanien, mainostajien ja julkisen tuen kautta.

Suunnitelmissa on mm. seuraavaa: tulevana talvena Business Gaala, kuluvana syksynä Valon Vuosaari ja kesällä 2016 Juhannus Vuosaaressa. Visiona on ”Maailmallakin kauneudestaan ja ystävällisyydestään tunnettu Vuosaari inspiroi asukasta, vierailijaa ja matkailijaa nauttimaan yhä uudestaan merellisyyden, luonnon, liikunnan ja kulttuurin ympärille rakennetuista palveluista.” Hankkeen tiimoilta tehdään yhteistyötä Vuosaaren 50-vuotisjuhlajärjestelyissä.

Jo useassa Vuosaari-toimikunnan kokouksessa on noussut huolenaiheeksi Rantakiventiellä sijaitsevan Vuosaaren vanhimman koulurakennuksen kohtalo. Sen kunnosta on esitetty hyvin ristiriitaisia tietoja. Vuosaari-Seura on selvittänyt asiaa ja toimikunta nimesi Hans Dunckerin myös ottamaan selvää tilanteesta. Koulurakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa laajemminkin kuin pelkästään vuosaarelaisille. Käyttöä rakennukselle kyllä olisi.

Lapset ja nuoret -työryhmä toi esiin käsittelemiään asioita hyvin monipuolisesti. Nuorisotoimi on lupautunut järjestämään yhteistyötahojen kanssa 50-vuotisjuhlien kunniaksi katufestarit. Työryhmässä oli käsitelty myös Kartanon kentän parkkialueen hankaluuksia ja myöskin huonoja yhteyksiä. Kulkureitit sinne ja jäähallille ovat hyvin kehnosti opastetut niin kevyelle liikenteelle kuin myös autoilijoille. Alueellahan käy paljon ulkovuosaarelaisia toimijoita ja harrastajia. Toivottiin vuosaarelaisvaltuutetuilta aktiivisuutta ja ensimmäinen yhteysosoite on liikuntavirasto.

Ryhmässä oli käsitelty myös lapsiperheitä koskettavaa asiaa, Vuosaaren kouluverkostoa. Suunnitelmista on jo pidetty yksi tilaisuus, jossa esiteltiin kaupungin strategioita, alueen kaavoitus- ja väestönkehityssuunnitelmia ja muitakin taustatietoja, joiden pohjalta ideoidaan erilaisia koulujen yhdistämisratkaisuja.

Aiheesta tullaan järjestämään asukasilta, koulujen henkilökuntien kuulemistilaisuus sekä mahdollisuus ottaa kantaa netissä. Tavoitteena on, että 1.8.2017 alkaen Vuosaaressa olisi viisi yhtenäistä peruskoulua ja omassa rakennuksessaan toimiva lukio. Koulutilojen uudisrakentaminen ja/tai laajentaminen tulee ajankohtaiseksi. Työryhmä toi esiin, että tarkastelussa pitäisi huomioida myös taiteen perusopetusta tarjoavat toimijat sekä mahdollinen toisen asteen koulutus. Seuraava asiaa käsittelevä julkinen tilaisuus on 26.10.

Terveys, hyvinvointi ja liikunta -työryhmän vetäjä Timo Raittinen ehdotti, että viikolla 46 järjestetään asukasilta Vuosaaren julkisen liikenteen tilasta. Tapahtumaa ryhdytään valmistelemaan.

Kaavoituksen osalta Matti Lipponen toi esiin, että on tulossa vilkas ja kiireinen syksy. Keskusteltiin Lohiniemenrannan Planmecan koulutuskeskuksen kaavoitustilanteesta, josta tehtiin lausunto kaupungille yhdessä Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-säätiön kanssa. Meri-Rastilan täydennysrakentamisesta on tulossa kaavakävelyt 5.10. ja 7.10. Yleiskaavaehdotus on tulossa kaupunkisuunnittelulautakuntaan 6.10.

Myös Vuosaaren keskustan kaavoitus etenee ja lokakuun lopussa aiheesta järjestetään työpajoja Vuotalolla. Marraskuussa pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan kaavoittajia keskustelemaan aiheesta Vuosaari-toimikuntaan. Lipponen sivusi myös uutta Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -hanketta.

Seuraava Vuosaari-toimikunnan kokous päätettiin pitää keskiviikkona 28.10. klo 18 Tehtaanpuiston koululla.

Edellinen artikkeliLausunto Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Seuraava artikkeliEhdotus Helsingin uudeksi yleiskaavaksi päättäjien käsittelyyn