Vuosaari-toimikunta – asukkaiden vaikutuskanava

0
660

Vuosaari-toimikunta koottiin vuonna 1976 perustetun Vuosaaren asukastoimikunnan aloitteesta. Kevät 2013 kului jäsenten valintaprosessin merkeissä ja ensimmäisen kerran toimikunta kokoontui 16.5. Kokouksessa valittiin viisihenkinen työvaliokunta, jonka kutsuu koolle toimikunnan puheenjohtaja. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimikunnan kokoukset.

Vuoden 2013 lopussa toimikunnan tehtävät kaupungin demokratiapilottina päättyivät, mutta toimintaa nähtiin tärkeänä jatkaa.

Edustavia tahoja toimikunnassa oli aluksi 31, mutta myöhemmin nähtiin tärkeäksi laajentaa postituslistaa ja lähettää kutsut kaikille Helsingin kaupungin luottamustehtävissä oleville vuosaarelaisille. Nyt mukaan on saatu myös kaksi nuorison edustajaa.

Demokratiapilottivuonna asukastilaisuuksia järjestettiin kolme. Aiheina olivat terveys ja hyvinvointi, Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava sekä koulupalvelut.

Vuosaari-toimikunnassa on eri alueisiin keskittyviä työryhmiä, jotka tuovat ehdotuksensa käsittelyyn haluamistaan asioista toimikunnan yleiskokouksiin, joissa tehdään lopulliset päätökset esim. kaupungille lähtevistä lausunnoista. Kaavoituksen, luontoasioiden ja turvallisuustekijöiden työryhmän kokoonkutsuja on Matti Lipponen. Lapsia ja nuoria koskevia asioita käsittelee työryhmä, jonka kokoonkutsuja on Stefan Loman. Terveyttä, hyvinvointia, liikuntaa ja myös matkailuasioita luotsaa Timo Raittinen. Kulttuuri- ja asukastaloasioita käsittelevän työryhmän kutsuu koolle Eero Hildén. Viestintäryhmään kaivataan vetäjää.

Vuosaari-toimikunnassa käsiteltyjä asioita on julkaistu Vuosaari.fi -sivustolla, josta löytyvät myös toimikunnan tekemät aloitteet ja lausunnot, samoin toimikunnan jäsenten yhteystiedot, joita nyt ollaan päivittämässä. Toimikunnan logon on suunnitellut graafikko Tiina Efrati.Vuosaari toimikunta logo

Vuosaari-toimikunta kokoontuu 1–2-kuukauden välein. Seuraava kokous on keskiviikkona 4.3. Toimikunta järjesti yhdessä Vuosaari-Seuran kanssa 5.2.asukastilaisuuden Tehtaanpuiston koululla. Tilaisuus koski Helsingin uuden yleiskaavan luonnosta, jonka esitteli kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies.

Yhteydenotot: Liisa Winberg: vuosaarenmusiikkikoulu@gmail.com.

Edellinen artikkeliMeri-Rastilaan Planmecan koulutuskeskus?
Seuraava artikkeliLumitaidetta