Vuosaari-toimikunta piti vuoden viimeisen kokouksensa

0
562

Lähidemokratiaa Vuosaareen -demokratiapilottihanketta toteuttava Vuosaari-toimikunta kokoontui Tehtaanpuiston koululle 21.11.

Tapaamisen aluksi Matti Lipponen kertoi lyhyesti Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n kehittämishankkeesta: ”Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä”.

Hankkeen tiimoilta pidetään joulukuussa seminaari, johon toivottiin myös Vuosaari-toimikunnan edustajia mukaan. Vuosaari saattaisi olla yksi hankealueista. Projektin vetäjä Eeva Kuuluvainen on tulossa kertomaan toiminnasta Vuosaari-toimikunnalle näillä näkymin alkuvuodesta 2014.

Liisa Winberg kertoi terveisiä toimikunnalle demokratiapilottia koskevista kaupungin tilaisuuksista. Winberg totesi myös, että vuosaarelaiset ovat olleet melko yksimielisiä suurissa kysymyksissä (mm. Meri-Rastilan länsirannan viheralueen puolustaminen ja Vuosaaren terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen).

Todettiin, että demokratiapilotin tilaisuuksissa on ollut positiivinen henki.

Asukasillan jälkipuintia

Pertti Tossavainen raportoi Vuosaari-toimikunnan  Lapset ja Nuoret -työryhmän järjestämää koulupalveluillasta 18.11.

Asukastilaisuudessa oli käynyt ilmi, että koulupalvelut ja -tilat ovat koululaisten määrään nähden riittämättömät ja monet koulut myös huonokuntoisia.

Tutkija Sonja Kosunen kertoi tapahtuman alustuspuheenvuorossaan pääkaupunkiseudun koulujen välisistä eroista ja vanhempien kouluvalinnoista. Todettiin, että eroja löytyy, mutta että ne eivät ole hälyttäviä.

Tilaisuudessa puheenvuoroja pitäneet nuoret kaipasivat enemmän toimintaa ja virikkeitä Vuosaareen; sisätiloja, missä kokoontua vapaa-ajallaan. Koulujen kielivalinnat herättivät vilkasta keskustelua: kaivattaisiin monipuolisempaa tarjontaa.

Marjo Kyllönen opetusvirastosta totesi puheenvuorossaan, että erikielisyys tulisi nostaa voimavaraksi ja että Vuosaaressa voisi hyvin olla esimerkiksi kaksikielistä opetusta (vaikka suomi-englanti).

Nuoria olisi hyvä saada myös toimikunnan tapaamisiin mukaan. Lukion oppilaskunnasta pyydettyä edustajaa kaivattiin edelleen. Päätettiin, että jatkossa ainakin pyydetään nuoria toimikunnan tapaamisiin esimerkiksi eri teemoihin liittyen, jotta nuoret voivat valmistautua kokouksiin.

Keskustelua oli myös siitä, että koulujen vuokrat ovat nykyään erittäin kalliita; yhdistysten ja asukkaiden tulisi voida käyttää koulutiloja maksutta tai edullisesti varsinaisen kouluajan jälkeen, kuten monissa muissa kunnissa menetellään.

Kaavoituskuvioiden pohdintaa

Toimikunta keskusteli myös Vuosaaren tulevista kaavoitushankkeista. Keski-Vuosaareen on tulossa kolmen asemakaavan luonnokset nähtäville joulukuussa.

Pohdittiin sitä, mikä on Vuosaari-toimikunnan rooli yleensä lausunnonantajana kaavoitusasioissa Vuosaari-Seuran sekä Vuosaari-Säätiön ohella. Todettiin, että Vuosaari-toimikunnan erityisyys on se, että siinä on monipuolinen edustus koko Vuosaaresta ja että se ottaa kantaa koko Vuosaarta koskeviin kysymyksiin.

Lausuntojen ohella voisi miettiä muitakin työmuotoja, kuten työpajojen järjestämistä kaavoittajian kanssa. Mosaiikkikorttelin kaavoitustilanne kiinnostaa erityisesti sinne mahdollisesti tulossa olevan toivotun monitoimitilan takia.

Asukastilojen puute ja jatkokuviot mietityttivät

Käsiteltiin myös Vuosaaren kutojien toimikunnalle lähettämää vetoomusta kudontatilan säilyttämisen puolesta. Kutojat ovat menettämässä vuosia hyvin toimineen kudontatilansa Pienen Villasaaren tie 2:ssa remontin vuoksi. Kudontatila on toiminut itsenäisesti aktiivisten asukkaiden ylläpitämänä. Nyt kaivattaisiin uutta tilaa alkuvuodesta 2014 jotta toiminta voisi jatkua.

Vuosaaren eläkkeensaajat toimivat saman taloyhtiön tiloissa, joten heidänkin pitää etsiä uusia tiloja toiminnalleen remontin ajaksi. He ovatkin jo tiedustelleet Saseka-talolta korvaavia tiloja.

Uuteen vuoteen

Toimikunta totesi lopuksi, että on tarve keskustella perusteellisesti toimikunnan toimintatavoista ja toiminnan sisällöstä. Ideointia ja toivomuksia käsittelevä kokous päätettiin pitää alkuvuodesta 2014, jolloin myös mietitään Vuosaari-toimikunnan rakennetta ja toimintaa jatkossa demokratiapilottivuodenkin päättyessä.

Vuosaari-toimikunta toivottaa kaikille vuosaarelaisille hyvää loppuvuotta, iloista joulumieltä ja onnea vuodelle 2014!

Edellinen artikkeliAsukastilaisuus Vuosaaren kouluista
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 10/2013