Vuosaari-toimikunta sai tietoiskun kaavahankkeista

0
511

Vuosaaren omaa lähidemokratiapilottia toteuttava Vuosaari-toimikunta piti syksyn toisen kokouksen 5.9. Tehtaanpuiston koululla. Toimikunta oli kutsunut vieraakseen kaupunkisuunnitteluviraston Vuosaari-projektin vt. päällikön Antti Varkemaan kertomaan Vuosaaren lukuisista ajankohtaisista kaavahankkeista.

Varkemaa kertoi myös, että viraston Vuosaari-projektilla on yli 20-vuotinen historia takanaan ja nyt hanketta ollaan todennäköisesti lopettamassa. Projektin edellinen vetäjä llkka Laine siirrettiin kaavoittamaan Östersundomin aluetta.

Ajankohtaisia maankäyttösuunnitelmia Vuosaaressa

Vuosaaren keskustaan tulevan Mosaiikkikorttelin alueesta Urheilutalon vieressä on konsulttiselvitys meneillään ja hanketta valmistellaan kumppanuuskaavoituksena. Kaavaluonnos viedään kaupunkisuunnittelulautakuntaan marraskuussa 2013 (aikataulu on tässä ja jatkossa viitteellinen eli muutokset todennäköisiä).

Vuosaarentie 3:n kaavaehdotus on jo hyväksytty ja lausunnot esitetään lautakunnalle joulukuussa 2013.

Porslahdentien korttelin asemakaavaluonnos menee lautakuntaan 2014. Alue sijaitsee Columbuksen vieressä.

Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavan lausunnot käsitellään lautakunnassa lokakuussa 2013. Jos lautakunta puoltaa hankkeen jatkamista, valtuustokäsittely olisi jo tammikuussa 2014. Asemakaavaprosessi olisi tässä tapauksessa vuonna 2014.

Rastilan aseman seudun täydennysrakentamiselle on tekeillä konsulttityö yleissuunnitelmasta. Pohjana on Helsingin designpääkaupunki 2012 -ohjelmaan kuulunut OURCity-hankkeen laatima vaihtoehtokaava Meri-Rastilan osayleiskaavasuunitelmalle. Täydennysrakentaminen tutkittaisiin nyt kaupungin itsensä toimesta ja näkökulmasta. Viraston mielestä täydentäminen on perusteltua, koska Meri-Rastila suunniteltiin ennen lopullista päätöstä Vuosaaren metrosta ja on siksi suhteellisen väljä ja matala. Nykyisten kolmekerroksisten talojen korottaminen on myös yksi vaihtoehto. Lautakuntakäsittely olisi 2014. Esiselvitysvaihe on nyt meneillään ja myöhemmin kuultaisiin asukkaita.

Vuosaaren C -voimalaitos nykyisten maakaasuvoimaloiden viereen liittyy kaupungin ilmastotavoitteisiin. Vaihtoehdot ovat Vuosaareen uusi biopolttoainevoimala (hyvä logistiikka; pääsy maitse, meritse ja rautateitse) tai Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitosten uudistaminen (lyhyempi käyttöikä ja rajatummat mahdollisuudet). Hanasaaren sulkeminen mahdollistaisi lisärakentamisen lähelle keskustaa. Kaava tulee nähtäville marraskuussa 2013 ja kaavaehdotus 2014.

Keski-Vuosaaren renessanssiin eli täydennysrakentamiseen liittyy oleellisesti Jokeri 2, joka aloittaa vuonna 2015; ensin bussilinjana, myöhemmin pikaraitiotienä. Kallvikintie on suunnitelmissa siis tulevaisuudessa raideliikenneväylä ja paineita rakentamisen tiivistämiselle on kaupunkisuunnitteluviraston mielestä siten enemmän. Keski-Vuosaaressa on jo nyt useita hankkeita käynnistymässä:

Lokkisaarenpuiston ja Vuosaarentie 10:n kaavat tulevat nähtäville lokakuussa 2013.

Punakiventie 1 -11:n ympäristöön on suunnitteilla useita rakennuksia.

Keski-Vuosaaren itäosan täydennysrakentamisen suunnittelu alkaa 2014. Kaupungilla on suunnitelmia myös Pienen Villasaaren tie 4:n alueella. Kaupunki on ostanut ravintolarakennuksen alueella ja harkitsee tilalle täydennysrakentamista.

Ilmarisella on kiinnostusta rakentaa Kallvikintien reunalle vanhan bensa-aseman lähelle Neitsytsaarentie 2-12:n läheisyyteen. Kaavahankkeen aloitus on marraskuussa 2013.

Pientä rakentamista on myös suunnitteilla Vuosaaren Lidlin läheisyydessä.

Keski-Vuosaaren aluefoorumi on tulossa 26.9. ja aiheena tuolloin Keski-Vuosaaren lukuisat kaavoitus- ja rakentamisasiat. Tarkempi mainos tilaisuudesta ilmestyy lähempänä tilaisuutta.

Uusi yleiskaava ja Vuosaari

Tulevassa uudessa Helsingin yleiskaavassa visioidaan jo tulevaisuutta vuonna 2050. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja Helsingin uuden yleiskaavan tekeminen alkaa ensi vuoden alussa.

Vuosaareen on visioitu kaupunkimaisempaa rakentamista erityisesti keskustan alueella ja raideliikenteen läheisyydessä. Jokeri 2 reitin varsi on yleiskaavassa myös painopisteenä. Raideliikennettä on kaavailtu myös Ramsinniemen ja Vartiosaaren läpi Laajasaloon.

Viheralueet painottuvat visioissa Mustavuoren pohjoisosiin sekä Kallahdenniemeen ja Uutelaan. Koko Meri-Rastilan ulkoilualue ja Ramsinniemi sekä Mustavuoren eteläosa pyyhkiytyisivät visioissa pois viheralueena. Tämä vaikuttaa jo nyt myös valmisteilla olleisiin Ramsinniemen ja Haavikujan asemakaavoihin, joiden valmistelu on pysäytetty.

Uuden yleiskaavan teemoja ovat ”Urbanismi ja kaupunkikulttuuri”, ”Merellinen Helsinki” sekä ”Virkistävä Helsinki”. Uuden yleiskaavan visoihin voi tarkemmin perehtyä verkossa: http://www.yleiskaava.fi/2013/yleiskaavan-visioaineistot-esittelyssa.

Yleiskaavaprosessi on vasta käynnistymässä eli mitään päätöksiä asioissa ei ole vielä tehty.

Yleistä keskustelua kaavoituksesta

Toimikunta keskusteli lukuisista kaavahankkeista. Aikaa keskustelulle oli tosin melko vähän. Ihmeteltiin sitä, että Vuosaareen olisi vaikea saada yrityksiä. Olisiko ongelmana huono tai tehoton markkinointi? Todettiin myös, että Vuosaareen on huonot liikenneyhteydet muutoin kun metrolla. Tämä ei houkuttele uusia yrittäjiä ja toimitiloja Vuosaareen.

Yleiskaavavisioiden esittämä Vuosaaren viheralueiden raju supistaminen nostatti ärtymystä toimikunnassa. Huolestuneisuutta herätti myös suunniteltu asuntorakentaminen: miten taata sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyys, jos tulee vielä uusia asukkaita, kun palvelut ovat riittämättömiä nykyisillekin asukkaille?

Syksyllä kaksi asukastilaisuutta

Vuosaari-toimikunta päätti järjestää tulevana syksynä kaksi asukastilaisuutta. Lokakuussa on tilaisuus Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavahankkeesta ja marraskuussa asukastilaisuus lasten ja nuorten tilanteesta Vuosaaressa. Tilaisuudet ovat Tehtaanpuiston koululla ja niistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Toimikunta keskusteli myös kaupungille lähetettävästä väliraportista ja päätti jatkossa kutsua toimikunnan kokouksiin myös ne vuosaarelaiset valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka eivät jo ole toimikunnan jäseniä. Kutsu kokouksiin menee jatkossa myös niille kaupungin virastojen eri lautakuntien vuosaarelaisjäsenille, joiden lautakunnan aluetta kokouksen asiat koskevat. Toimikunta päätti myös pyytää Vuosaaren lukiota nimeämään oppilasedustajan toimikuntaan.

Lähidemokratiaa Vuosaareen -hankkeella on Vuosaari.fi-sivuilla oma osio. Myös Facebookissa on Lähidemokratiaa Vuosaareen -ryhmä.

Tiedustelut: Liisa Winberg, vuosaarenmusiikkikoulu@gmail.com.

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 7/2013
Seuraava artikkeliVuosaari-vaellus Sjökullasta Kuningattareen