Yleiskaavaluonnokseen muutoksia Vuosaaren osalta

0
499

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 16.12. asettaa nähtäville 25.11.2014 päivätyn Helsingin yleiskaavaluonnoksen. Samalla lautakunta hyväksyi muutamia yleiskaavaluonnoksen Vuosaaren aluetta koskevia muutosehdotuksia:

– Pienennetään Pohjois-Vuosaaren asuntovaltaista aluetta pohjoisesta siten, että Mustavuoren kokonaisuus säilyy rakentamattomana.

– Poistetaan Meri-Rastilan metsäalueelta merkintä asuntovaltainen alue ja pienennetään asuntovaltaista aluetta Meri-Rastilan länsireunalla.

– Selvitetään kuinka voidaan turvata virkistys-, luonto- ja suojeluarvot sekä mahdollisimman esteetön pääsy rannoille Ramsinniemen alueella.

Kokouksen koko päätöstiedote:

Kaupunkisuunnittelulautakunta: päätöstiedote nro 34.

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 8/2014
Seuraava artikkeliVuosaaren pohjoisen ostarin laajennnustyö käynnistyy